Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης»." ... Με τις κοινοποιούμενες οδηγίες (το με αριθ. Φ.80000/οικ.3127/117/1-3-16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων) που αφορούν τις διατάξεις του Ν. 4356/2015, γίνεται δεκτό ότι μπορεί να χορηγηθεί ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον το σύμφωνο αυτό έχει καταρτιστεί στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. από 24/12/2015.

Τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία βάσει του Ν.3719/2008, θα πρέπει να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.4356/2015 με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.
Ως έναρξη ισχύος του συμφώνου συμβίωσης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης και καταχώρησης αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου του τόπου κατοικίας των προσώπων που αφορά.

Για το χαρακτηρισμό μέλους οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές περίθαλψης σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.4256/15..."
(Αριθ. Πρωτ. ΑΡ. 10, Α11/ 25/11-4-2016  Εγκύκλιος του ΙΚΑ) 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Η αγάπη έξω βάλλει τον φόβο


Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας

       Ι.Αρχιεπισκοπής Αθηνών


 

 

 

 

Η Αγάπη έξω βάλλει τον φόβο…

Θεμελιώνοντας σχέσεις αγάπης στην οικογένεια

 

                                              Σάββατο 16 Απριλίου 2016

 

 

  09.00           Προσέλευση- Παραλαβή φακέλων

 

 09.30           Έναρξη

 

Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος  κ.Ιερωνύμου Β’

 

10.00      A’ Συνεδρία: Αναζητώντας τις βαθύτερες αιτίες της βίας ανάμεσα στον άνδρα και στην γυναίκα στην ελληνική οικογένεια

 

     Δρ. Δημήτρης Κυριαζής Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος –Ψυχαναλυτής

     Ειρήνη Μάρη Ψυχολόγος- Εμπειρογνώμων σε θέματα φύλου

 

11.00 Συζήτηση- Συντονίζει ο  Αρχιμ. Χρύσανθος Παπαποστόλου,  Διευθυντής Ιδρύματος «Διακονία» Ι.Αρχιεπισκοπής Αθηνών

    

   11.30 Διάλειμμα

 

     11. 45     Β’ Συνεδρία: Άνδρες και γυναίκες στην σύγχρονη οικογένεια:   Αναζητώντας νέα ταυτότητα μακριά από τα στερεότυπα

 

Ελένη Κασσελούρη   Δρ Θεολογίας- Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης

Στεφανία Σουλή,  Δικηγόρος -  Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, τέως σύμβουλος ΓΓΙΦ

Bάσω Κόλλια Πολιτική Επιστήμονας- πρ.Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, ECWT-High Level Advisory Committee Member 

 

   12.45  Συζήτηση- Συντονίζει η Μαρία Ξηρουχάκη Ψυχολόγος-Επιστ.Συνεργάτης του Ιδρύματος ««Διακονία» Ι.Αρχιεπισκοπής Αθηνών

 

 

13.00-14.30   Στρογγυλό τραπέζι:  Επαναπροσδιορίζοντας  τις οικογενειακές σχέσεις:  Προτάσεις   διαμόρφωσης πολιτικών στήριξης

 

      Δρ. Μαρία Γκασούκα Αν.Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου-Διευθύντρια ΙΝΕΠ

      Θοδωρής Ζέης Νομικός-Εμπειρογνώμων σε θέματα ισότητας των φύλων

  Μαίρη Πίνη Δημοσιογράφος-Διευθύντρια του Κέντρου Συμπαράστασης Οικογένειας

    π.Αντώνιος Καλλιγέρης Εκπαιδευτικός Θεολόγος- Διευθυντής Δ/νσης Ποιμαν.Γάμου και Οικογένειας

 

Συντονιστής: ο Αρχιμ.Συμεών Βενετσιάνος, Διευθυντής Γραφείου Νεότητος  Ι.Αρχιεπισκοπής Αθηνών