Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

Ένα χρήσιμο βιβλίο για την Νηπιαγωγό
Το βιβλίο αυτό έχει σαν πρώτο στόχο να εμπλουτίσει το ρόλο της Νηπιαγωγού στην πολυπλοκότητα της σημερινής εποχής.
Μέσα από τα θεωρητικά στοιχεία – αλλά και τις πρακτικές επισημάνσεις- διευκολύνεται η οριοθέτηση του ρόλου της, άρα και η αυτοπροστασία της από την εξουθένωση.
Ο δεύτερος στόχος του βιβλίου είναι να διευκολύνει άμεσα και πρακτικά την Νηπιαγωγό στο καθημερινό της έργο με τα παιδιά. 
Εφαρμόζοντας τις «ασκήσεις για την τάξη», προάγει βασικά ζητούμενα του ψυχοπαιδαγωγικού σκοπού του Νηπιαγωγείου ως θεσμού.  
Συγκεκριμένα, προάγει την ένταξη των παιδιών στην τάξη, την αποδοχή και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας, τη συνεργασία και  την επικοινωνία μεταξύ τους.
Εκδόσεις Θυμάρι
Τηλ. 210 3634901Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/