Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Άδεια γάμου Ανηλίκου


Σύμφωνα με το άρθρο 1350 παρ. 2 του ΑΚ «οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Το Δικαστήριο μπορεί, αφού ακούσει τους μελλόνυμφους και τα πρόσωπα, που ασκούν την επιμέλεια του ανηλίκου, να επιτρέψει το γάμο, και πριν από τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας αν η τέλεσή του επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο».

Το Δικαστήριο μόνο αν υπάρχει σπουδαίος λόγος μπορεί (δεν υποχρεούται) να επιτρέψει το γάμο στον ανήλικο. Ο σπουδαίος λόγος μπορεί να ανάγεται τόσο στο πρόσωπο του ανηλίκου όσο και στο πρόσωπο του άλλου ενηλίκου μελλόνυμφου. Σπουδαίο λόγο αποτελεί οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό, που δικαιολογεί την τέλεση πρόωρου γάμου, όπως η εγκυμοσύνη του ανηλίκου ή του άλλου μελλονύμφου, η γέννηση τέκνου κλπ. Ωστόσο, παράλληλα με το σπουδαίο λόγο συνεκτιμάται από το Δικαστήριο κατά πόσο ο γάμος θα συντελέσει στην οικογενειακή, κοινωνική, ηθική, συναισθηματική και ψυχική ολοκλήρωση του ανηλίκου ή τουναντίον θα προκαλέσει στον ανήλικο τόσα και τέτοιας εκτάσεως προβλήματα μελλοντικώς, ώστε η μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας για την τέλεσή του να παρίσταται ως απαιτουμένη πράξη προασπίσεως των αληθών συμφερόντων του. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη η ωριμότητα, η σταθερότητα των απόψεων, η όλη προσωπικότητα, η ψυχική επαφή και ηλικία των μελλονύμφων, καθώς και ο χρόνος διάρκειας της σχέσης τους. Για τη χορήγηση της άδειας το Δικαστήριο υποχρεούται να ακούσει τόσο τους μελλονύμφους όσο και εκείνον που έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου. (βλ. Σταθόπουλο σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, έκδ.1991, άρθρο 1350, αρ.26 επ., σχόλιο Κατρά, Ελλ.Δνη 29(1988).1461.
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.