Σάββατο 4 Απριλίου 2015

Κτήση νομικής προσωπικότητας από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία


Το στοιχείο που διαφοροποιεί την αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την έννοια γένους της, την εταιρία των άρθρων ΑΚ. 741 επ., είναι ο «ιδανικός» σκοπός της, δηλαδή η αδυναμία των μελών της να καρπωθούν κέρδη από την εταιρική δράση. Από την άλλη, η κτήση νομικής προσωπικότητας στην αστική εταιρία προϋποθέτει κατά την ΑΚ 784 την επιδίωξη οικονομικού» σκοπού, ο οποίος δεν συνίσταται αποκλειστικά στην επίτευξη κέρδους, αλλά μπορεί να έχει ευρύτερο περιεχόμενο. Επομένως, το κατά το πόσον είναι δυνατή η κτήση νομικής προσωπικότητας από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία θα κριθεί με βάση τη δυνατότητα παράλληλης υπαγωγής του σκοπού της στην έννοια του μη κερδοσκοπικού και του οικονομικού σκοπού. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας είναι συμβατός με τον οικονομικό σκοπό της ΑΚ784 στον βαθμό που και στη μη κερδοσκοπική αστική εταιρία είναι δυνατή η επιδίωξη κέρδους, εφόσον αυτό δεν διανέμεται στους εταίρους. Ακόμα όμως και όταν η εταιρία δεν αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους για τη χρηματοδότηση των σκοπών της, όταν δηλαδή έχει κατά κυριολεξία μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, είναι και πάλι δυνατή η υπαγωγή του εταιρικού σκοπού στην έννοια του οικονομικού σκοπού της ΑΚ784. 

Πράγματι ο οικονομικός σκοπός υπάρχει, πέρα από την επιδίωξη κέρδους, και σε κάθε περίπτωση που από την εταιρική δράση μπορούν να προκύψουν ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική ευθύνη ή παροχές που αμείβονται κατά τα συναλλακτικά ήθη. Στον βαθμό επομένως που και η επιδίωξη του σκοπού της αστικής εταιρίας με μη αμιγώς κερδοσκοπικό χαρακτήρα μπορεί να οδηγήσει σε ανάλογη ευθύνη ή παροχές, πληρούται παράλληλα ο όρος της ΑΚ784 για επιδίωξη οικονομικού σκοπού. Επομένως είναι δυνατή η κτήση νομικής προσωπικότητας, εφόσον έχουν τηρηθεί και οι λοιποί όροι της ΑΚ784 (συμφωνία των μερών, τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας) (βλ. Α. Γεωργιάδη, Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία: Περιεχόμενο και δυνατότητα συνύπαρξης, ΧρΙΔ2007, 193επ. και σκεπτικό της υπ.αρ. 3010/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ) 

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος -  Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.