Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

Ανάθεση επιμέλειας τέκνου σε συγγενή – Επιτροπεία ανηλίκου
Παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 2189/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), την οποία υπόθεση χειρίστηκα, και η οποία απόφαση δέχτηκε αίτηση της γιαγιάς να αναλάβει την "επιμέλεια" της ανήλικης εγγονής της, γεννημένης εκτός γάμου και μη αναγνωρισμένης από το βιολογικό της πατέρα.

   
«… Από τις διατάξεις των άρθρων 1511,1512 και 1514 ΑΚ συνάγεται ότι η γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 1510 του ιδίου Κώδικα, ασκείται από τους γονείς τους από κοινού. Σε περίπτωση που ένας από αυτούς αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια ή κηρυχθεί έκπτωτος της άσκησής της ή δεν είναι σε θέση να την ασκήσει, για λόγους πραγματικούς ή νομικούς, τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του ασκεί μόνος ο άλλος γονέας. Από τις διατάξεις των άρθρων 1589 επ. ΑΚ προκύπτει ότι υπό επιτροπεία τελεί ο ανήλικος, του οποίου απεβίωσαν αμφότεροι οι γονείς, ή αυτοί δεν είναι σε θέση, για λόγους πραγματικούς ή νομικούς, να ασκήσουν τη γονική του μέριμνα ή αυτή τους έχει αφαιρεθεί, είτε λόγω κακής ασκήσεώς της, κατά τη διάταξη του άρθρου 1532 ΑΚ, είτε κατόπιν αίτησής τους, για σπουδαίο λόγο, κατά τη διάταξη του άρθρου 1535 ΑΚ.  Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1515 εδ. α του ΑΚ, η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Κάτω από τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις τελούν υπό επιτροπεία και τα χωρίς γάμο γεννημένα παιδιά. Και γι’ αυτά θα πρέπει είτε να έχει παύσει ή να αδρανεί η γονική μέριμνα της μητέρας τους (πριν από την αναγνώρισή τους: ΑΚ 1515 παρ. 1 εδ. α΄), είτε να έχει παύσει ή να αδρανεί και η γονική μέριμνα του πατέρα τους που τα αναγνώρισε …

» Η πραγματική αδυναμία (για την παραπάνω αιτία) της καθ’ης  μητέρας του ανήλικου τέκνου να ασκήσει τη γονική μέριμνα του τέκνου της (που ισοδυναμεί με αδράνεια της γονικής μέριμνας), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο φυσικός πατέρας του τέκνου δεν το έχει αναγνωρίσει μέχρι σήμερα, εκούσια ή δικαστικά, συνιστούν λόγους, υπό την έννοια του άρθρου 1589 του ΑΚ, θέσης του ανήλικου τέκνου υπό επιτροπεία. Το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει το λειτούργημα του επιτρόπου του ανηλίκου τέκνου, κρίνεται από το δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον αυτού (άρθρο 1648 ΑΚ), ότι είναι η αιτούσα γιαγιά του, η οποία παρέχει, ενόψει και του στενότατου συγγενικού δεσμού που τους συνδέει, όλα τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημα που της ανατίθεται, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον του, ενώ στο πρόσωπο της αιτούσας δεν συντρέχει κάποιος από τους αναφερόμενους στο άρθρο 1595 του ΑΚ λόγους αποκλεισμού από το λειτούργημα του επιτρόπου…


» Τα πρόσωπα αυτά, που συνδέονται με το ανήλικο τέκνο με στενούς οικογενειακούς και συγγενικούς δεσμούς, μπορούν να βοηθήσουν το έργο της επιτρόπου, ασκώντας αποτελεσματικά την εποπτεία της επιτροπείας. Κρίνονται δε κατάλληλα για το λειτούργημα αυτό, διότι γνωρίζουν τις ανάγκες του ανήλικου τέκνου, ενώ παράλληλα το περιβάλλουν  με αγάπη και φροντίδα. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή, ως και ουσιαστική βάσιμη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί, κατ άρθρον 1598 του ΑΚ, η Γραμματέας του Δικαστηρίου τούτου, αφενός να καταχωρήσει το διατακτικό της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, αφετέρου να επιμεληθεί για την επίδοση της παρούσας στα πρόσωπα, που αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 1598 του ΑΚ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό…» 
Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.