Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Παράνομη δημοσίευση φωτογραφιών στο διαδίκτυο

Παρατίθεται απόσπασμα της με αριθμό 66/2010 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ. 
 
«… Με το υπ’ αρ. πρωτ. ….. 2010 έγγραφο οι …. Α και Β υπέβαλαν καταγγελία στην Αρχή κατά της εταιρείας «……» για παράνομη δημοσίευση φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο. Οι καταγγέλλοντες συμμετείχαν σε δραστηριότητα  ….  στις ../../2010. Στο έντυπο με τα στοιχεία συμμετοχής που συμπλήρωσαν δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν τη χρήση των φωτογραφιών τους για εμπορικούς σκοπούς. Φωτογραφίες από την εκδήλωση οι οποίες τους απεικόνιζαν σε προσωπικές τους στιγμές (και μάλιστα κατά την προετοιμασία της δραστηριότητας) αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο …………………., προσβάσιμo μέσω υπερ-σύνδεσης από το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας «…..». Κατά τους ισχυρισμούς του Α, τις φωτογραφίες είδε γνωστή του Α η οποία και ενημέρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια ενημερώθηκε σχετικά και ο αρραβωνιαστικός της Β. Υπήρξαν επιπτώσεις τόσο στη σχέση της Β όσο και στο γάμο του Α. Οι φωτογραφίες έμειναν αναρτημένες από τις ../../2010 μέχρι τις ../../2010 οπότε ο Α επικοινώνησε τηλεφωνικά με την εταιρεία και ζήτησε την αφαίρεση των φωτογραφιών αυτών από το διαδικτυακό τόπο, αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε. 
Με το υπ’ αρ. πρωτ ……………….. έγγραφο η Αρχή απευθύνθηκε στην εταιρία «… » ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τα καταγγελλόμενα. Η «….» απάντησε στην Αρχή με το υπ’ αρ. πρωτ. ….. 2010 έγγραφο, στο οποίο ισχυρίζεται τα ακόλουθα: Στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής στη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες δήλωναν εάν επιθυμούσαν ή όχι να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονταν για εμπορικούς σκοπούς. Προκειμένου δε οι φωτογραφίες να καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο για αναμνηστικούς και μόνο λόγους, καθόλη τη διεξαγωγή της δραστηριότητας του …. , η εταιρεία ενημέρωνε τους συμμετέχοντες με σχετικές πινακίδες που είχαν τοποθετηθεί σε εμφανή σημεία. Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν επιθυμούσε τη δημοσίευση φωτογραφιών στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης τότε το δήλωνε είτε στο φωτογράφο είτε στο προσωπικό του γραφείου υποδοχής - πληροφοριών. Στην συγκεκριμένη υπόθεση, οι καταγγέλλοντες είχαν συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι δεν επιθυμούσαν οι  φωτογραφίες τους να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς, γεγονός που έγινε σεβαστό με το να μην χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες τους σε καμία ενέργεια προώθησης υπηρεσιών της εταιρείας. Η ανάρτηση των φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο έγινε μόνο ως ενθύμιο από τη δραστηριότητα για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, αφού οι καταγγέλλοντες δεν εξέφρασαν την αντίρρησή τους είτε στο φωτογράφο είτε στο προσωπικό του γραφείου υποδοχής-πληροφοριών. Οι προσφεύγοντες Α και Β, καθώς και η «….», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κλήθηκαν προς ακρόαση κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της Αρχής στις …. 2010 με τις υπ' αριθμ πρωτ. Γ/ΕΞ/……… 2010, …. 2010,  και Γ/ΕΞ….   κλήσεις αντίστοιχα, οι οποίες επιδόθηκαν νομίμως…
Μετά από εξέταση των προαναφερομένων στοιχείων, αφού άκουσε την πρόταση της εισηγήτριας, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, η Αρχή  
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 του ν.2472/1997 καθώς ο  Α και η Β είχαν δηλώσει την αντίρρησή τους  για την επεξεργασία των φωτογραφιών τους για εμπορικούς σκοπούς και δεν είχαν δώσει συγκατάθεση για καμία άλλη επεξεργασία φωτογραφιών. Η δημοσίευση φωτογραφιών συμμετασχόντων σε εκδηλώσεις της εταιρείας στο διαδίκτυο καθιστά τις εν λόγω φωτογραφίες  προσβάσιμες από κάθε χρήστη του διαδικτύου, ενώ ο σύνδεσμος που παραπέμπει σε αυτές βρίσκεται στην κεντρική σελίδα της εταιρείας , όπου παρουσιάζονται  υπηρεσίες της.
Κατά τον τρόπο αυτό οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται έμμεσα για εμπορική προώθηση υπηρεσιών, σκοπό για τον οποίο όχι μόνο δεν είχαν συγκατατεθεί αλλά είχαν σαφώς αντιταχθεί οι καταγγέλλοντες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για τη διαπιστωθείσα παράνομη δημοσίευση φωτογραφιών στο διαδίκτυο των Α και Β…»
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.