Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

Νομιμοποιείται ο γονέας που έχει την επιμέλεια να αιτηθεί την δικαστική ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του άλλου γονέα

 
Παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ 61/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έχει δημοσιευτεί στο τεύχος 3/2017 της Ελληνικής Δικαιοσύνης. 

«Το δικαίωμα επικοινωνίας πρόκειται για λειτουργικό δικαίωμα, δηλαδή καθιερώνεται και υποχρέωση του δικαιούχου γονέα για επικοινωνία με το παιδί, λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 1507 ΑΚ, στην οποία προβλέπεται αμοιβαία υποχρέωση μεταξύ γονέων και παιδιών για βοήθεια, στοργή και σεβασμό καθώς και το γενικότερο πνεύμα των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου, στις οποίες εισάγονται ποικίλες υποχρεώσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας που δεν είναι πρακτικά εξαναγκαστές. Σκοπός του δικαιώματος αυτού, το οποίο συγχρόνως αποτελεί και καθήκον, είναι η διατήρηση του ψυχικού δεσμού μεταξύ γονέα και τέκνου και η δυνατότητα του άλλου γονέα άμεσης γνώσης για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την πνευματική ανάπτυξη και γενικά της παρακολούθησης της όλης κατάστασης του τέκνου (ΕφΑθ 5798/2006 ΕλλΔνη 2007, 221, ΜΠρΑθ 1298/2011, ΜΠρΚεφ 51/2010 ΤΝΠ-Νόμος, Λαδογιάννης σε ΣΕΑΚ ΙΙ, 2013, σ.884, αριθ. 4 Π.Φίλιος, Οικογενειακό Δίκαιο 2011, σ.342-343, Κουμάντος, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ,1989, σ.214). Αν και η νομική υποχρέωση που καθιερώνεται με τη διάταξη του άρθρου 1507 ΑΚ έχει την έννοια ηθικού παραγγέλματος, η παράβασή της εν τούτοις μπορεί να θεωρηθεί ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Εξάλλου, η άρνηση και παράλειψη του δικαιούχου γονέα για την επικοινωνία δεν είναι άμοιρη νομικών συνεπειών, διότι σε περίπτωση που παύσει να ασκεί την επιμέλεια ο άλλος γονέας, η καταλληλότητα του γονέα που είχε δικαίωμα επικοινωνίας θα είναι αμφισβητήσιμη, αφού θα έχει πλήρως αποξενωθεί συναισθηματικά από το τέκνο (Σαμαρά, Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο, 2010, σ.21). Επιπλέον από τη συνδυασμένη ερμηνεία των διατάξεων 9 παρ. 3 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που κυρώθηκε με το ν. 2101/1992 και 8 της ΕΣΔΑ, προκύπτει η ύπαρξη υπερνομοθετικής θέσπισης δικαιώματος του παιδιού με προσωπική επικοινωνία με το γονέα με τον οποίο δεν διαμένει (Σταμπέλου, Προσωπικότητα και οικογενειακές σχέσεις. Το παράδειγμα της επικοινωνίας του τέκνου, 2010, σ.59).     

Κατ’ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η ενεργητική νομιμοποίηση του γονέα που έχει την επιμέλεια ή διαμένει με το παιδί να ζητήσει τη ρύθμιση της επικοινωνίας του άλλου γονέα που δεν έχει την επιμέλεια με το ανήλικο τέκνο (ΜΠρΑθ 44/2017, ΜΠρΑθ 5503/2016 αδημ., Π. Νικολόπουλος, Ποιος έχει την ενεργητική νομιμοποίηση για τη δικαστική ρύθμιση ή τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα που δεν έχει επιμέλεια, ΕφΑΔ 2014,230 και Κουμουτζής. Η ενεργητική νομιμοποίηση για τη δικαστική ρύθμιση και μεταρρύθμιση της επικοινωνίας παιδιού - γονέα σε Δικονομικά ζητήματα στο οικογενειακό δίκαιο 2014, σ. 104-105)…»    Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.