Κυριακή 22 Απριλίου 2012

Το γρήγορο συναινετικό διαζύγιο (Θα παντρευτώ στο Βέγκας)

Όταν διάβασα τις διατάξεις του ν. 4055/2012 και τις αλλαγές που επιφέρει στη συναινετική λύση του γάμου, σκέφτηκα πόσο ισοπεδωτικές έχουν γίνει οι διαδικασίες σε ένα θεσμό που ούτως ή άλλως περνάει κρίση. Πλέον αρκεί να έχεις συμπληρώσει έξι μήνες γάμου και με μία  έγγραφη συμφωνία, η οποία επικυρώνεται από το Δικαστήριο, προχωράς στη λύση του. Τόσο απλά, τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα. Και θυμήθηκα μία φίλη, τέτοια εποχή, δύο χρόνια πριν, που πέρναγε το δικό της βάσανο. Ούτε χρόνο παντρεμένη, για μία ασήμαντη αφορμή και ο σύζυγός της, αποφάσισε εγωιστικά να λύσει το γάμο. Η πρώτη συζήτηση πραγματοποιήθηκε την επομένη μέρα  συμπλήρωσης του έτους και εμείς, μία εβδομάδα πριν, συζητούσαμε για τα διαδικαστικά. Επέμενα να κάνει πληρεξούσιο στον δικηγόρο του συζύγου της για να μην ταλαιπωρηθεί, το είχε αμελήσει και πλησίαζαν οι μέρες. Θυμάμαι ότι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θα παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο. Θα πας ; την ρώτησα έκπληκτη, ναι,  μου απάντησε θέλω να το ζήσω μέχρι τέλους. Αγαπούσε και  δεν είπα τίποτα. Πήγε στο δικαστήριο με τον δικηγόρο. Ο σύζυγός της είχε κάνει πληρεξούσιο. Το έζησε μέχρι τέλους και λύγισε. Ο ευαίσθητος συνάδελφος τα «μετέφερε»  όλα στον πελάτη του. Η συνέχεια;  Φυσικά και δεν υπήρξε δεύτερη συζήτηση. Το ερωτευμένο ζευγάρι είναι μαζί σήμερα και χαίρονται το νεογέννητο παιδί τους.  

Η μία σκέψη έφερε την άλλη σκέψη, ότι με τις σημερινές ταχύτατες διαδικασίες η φίλη μου δεν θα είχε άλλη μία ευκαιρία, ούτε και ο σύζυγός της βέβαια, όπως τότε, που το Δικαστήριο κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσής τους έδωσε υποχρεωτικά αναβολή για διάστημα 10 μηνών. Αρκετός χρόνος για να νοιώσουν,  να δοκιμαστούν, να σκεφτούν, να  πάρουν αποφάσεις . Όλοι  δικαιούνται μία ευκαιρία και πολύ περισσότερο ένας γάμος που έχει διαρκέσει μόλις έξι μήνες.


Συναινετικό Διαζύγιο
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαταστάθηκε ως εξής:

 « Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάρτισή της. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.    

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513. Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή τη διατροφή αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται, στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο.»

Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 

Σάββατο 21 Απριλίου 2012

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΜΗΝΥΣΗ ΑΠΟ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ


Σύμφωνα με την υπ.αρ. 123827/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, από 23/1/2011, ο καταθέτων μήνυση-έγκληση, υποχρεούτο να καταβάλλει, για το παραδεκτό της μήνυσης/έγκλησης, παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού εκατό (100) ευρώ. Το ως άνω παράβολο επιβαλλόταν αδιακρίτως εισοδήματος στα θύματα εγκληματικών πράξεων ακόμα και σε όσα ανέφεραν έγκλημα στην Αρχή. Η αύξηση του παραβόλου κατάθεσης μήνυσης από 10€ σε 100€ (1000% αύξηση), αποτελούσε δυσμενή διάκριση σε βάρος των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών καθώς αναιρούσε την πρόσβαση αυτών στη δικαιοσύνη, δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα  (άρθρο 20) αλλά και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ( άρθρο 6). Ας αναφερθεί ότι για  προσφυγή στο  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν απαιτείται παράβολο!

Πλέον με το Ν. 4055/2012 (Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής) δεν απαιτείται παράβολο υπέρ του Δημοσίου  για την κατάθεση μήνυσης για τα αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα, κατά συνέπεια δεν απαιτείται παράβολο και για τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, αφού η ποινική δίωξη αυτών, όπως ορίζει το άρθρο 17 του ν.3500/2006, ασκείται αυτεπαγγέλτως. Ειδικότερα το άρθρο 17 παρ. 1 του ν.3500/2006 ορίζει ότι η ποινική δίωξη για τα εγκλήματα των άρθρων 6 (ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη), 7 (ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή), 9 (ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας) και 10 (παρακώλυση απονομής της δικαιοσύνης) ασκείται αυτεπαγγέλτως.    

Το άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 4055/2012 ορίζει ρητά ότι δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Ο νομοθέτης έλαβε πρόνοια και για τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες ορίζοντας στο ίδιο άρθρο ότι οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004 εξαιρούνται από την κατάθεση παραβόλου.


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ


Το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών έχει πάρει σοβαρές και ανησυχητικές διαστάσεις στην ελληνική κοινωνία, καθώς αναφέρονται πολυάριθμα τέτοια περιστατικά.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι δράστες της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης είναι γνωστοί στην οικογένεια και στο παιδί. Η σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού μπορεί να συμβεί μέσα στην οικογένεια από το γονιό, από θετό γονιό, πατριό, σύντροφο της άγαμης μητέρας, θείο, εξάδελφο, αδελφό ή άλλους συγγενείς.

Στο σύνολο των περιστατικών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν αναφερθεί ή καταγγελθεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο, δράστης είναι ο πατέρας, ο πατριός ή ο σύντροφος της άγαμης μητέρας.
• Ένα τρίχρονο αγοράκι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από το σύντροφο της άγαμης μητέρας. Το παιδί ανέφερε τη σεξουαλική κακοποίηση στη γιαγιά. Η γιαγιά απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Ανηλίκων και κατήγγειλε το γεγονός. Από τον εισαγγελέα ανηλίκων δόθηκε εντολή για ιατρική εξέταση και νοσηλεία του παιδιού στο Νοσοκομείο Παίδων. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη σεξουαλική κακοποίηση. Ο δράστης προφυλακίστηκε. Η μητέρα στην αρχή κατέθεσε κατά του δράστη. Εν συνεχεία με συμπληρωματική της κατάθεση διαφοροποίησε τη στάση της από τη μητέρα της και γιαγιά του παιδιού, με εμφανή τη διάθεση να υποστηρίξει το δράστη. Ισχυρίστηκε ότι ο σύντροφός της ήταν αθώος, παρ’ όλα τα σε βάρος του συντριπτικά στοιχεία ενοχής, και ότι όλα ήταν μια πλεκτάνη η οποία είχε στηθεί από τη μητέρα της.

• Ένας βίαιος άντρας άρχισε να προβαίνει σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης του οχτάμηνου βρέφους του (αγοράκι), όταν η γυναίκα του ζήτησε να χωρίσουν. Το ζευγάρι ήταν ήδη έξι χρόνια παντρεμένο, όταν απέκτησε το παιδί με μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ο βίαιος άντρας χάιδευε και τοποθετούσε στο στόμα του το γεννητικό μόριο του μωρού, μπροστά στη σοκαρισμένη μάνα, και της έδειχνε τι θα έκανε στο παιδί του, τις στιγμές που θα έκανε χρήση του δικαιώματος επικοινωνίας και εκείνη δε θα ήταν παρούσα για να το προστατεύσει. Στο συγκεκριμένο περιστατικό συνυπήρχε σεξουαλική κακοποίηση τέκνου και άσκηση ψυχολογικής βίας στη γυναίκα.
• Μια γυναίκα, θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από το σύζυγό της, τον οποίο η ίδια περιέγραψε ως σεξομανή, κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση του πεντάχρονου γιου της από τον πατέρα του. Η γυναίκα είχε αφήσει το αγόρι στον εν διαστάσει σύζυγό της για τις καλοκαιρινές διακοπές. Το παιδί ανέφερε στη μητέρα του ότι ο πατέρας πίεζε το παιδί να κοιμάται μαζί του στο ίδιο κρεβάτι. Επιπρόσθετα ο δράστης ήταν χρήστης κοκαΐνης.

• Μια γυναίκα, θύμα σωματικής κακοποίησης από τον δεύτερο σύζυγό της, κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση της δεκατριάχρονης κόρης της. Η γυναίκα έπιασε επ’ αυτοφώρω τον δεύτερο σύζυγό της σε ερωτική συνεύρεση με τη δεκατριάχρονη κόρη της. Το κορίτσι δήλωσε στη μητέρα του ότι όλα έγιναν με τη συναίνεσή της.
• Ένας βίαιος άντρας βίαζε τη γυναίκα του, παρουσία του τετράχρονου γιου του.

• Ένας βίαιος άντρας μαζί με το θείο του κακοποιούσε σεξουαλικά το τετράχρονο αγοράκι του, επιδεικνύοντας σε αυτό πορνογραφικό υλικό σε PC. Το παιδί ανέφερε στη μητέρα ότι ο πατέρας του και ο παππούς τον άγγιζαν στα γεννητικά όργανα. Κατά δήλωση της μητέρας, ο εν διαστάσει σύζυγός της ως παιδί είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από συγγενικό του πρόσωπο (πιθανόν από το θείο).


Η σεξουαλική κακοποίηση ξεκινάει συνήθως νωρίς. Το παιδί βρίσκεται στη βρεφική ή νηπιακή ηλικία.
Στοιχεία της σεξουαλικής κακοποίησης είναι: θωπείες (χαϊδέματα) στα γεννητικά όργανα του παιδιού και σε άλλα απόκρυφα μέρη του σώματος, σεξουαλικά φιλιά, εξαναγκασμός του παιδιού να θωπεύσει τα γεννητικά όργανα του δράστη, προστριβή των γεννητικών οργάνων του δράστη στα γεννητικά όργανα του παιδιού ή πάνω στο παιδί, πλήρης συνουσία με συνένωση των γεννητικών οργάνων, παρά φύση συνουσία, η πεολειχία, η αιδοιολειχία με σκοπό την ικανοποίηση των γενετήσιων ορμών του δράστη. Σεξουαλική κακοποίηση επίσης αποτελούν η επίδειξη στο παιδί των γεννητικών οργάνων του δράστη, η επίδειξη στο παιδί πορνογραφικού υλικού, η χρησιμοποίηση του παιδιού για την παραγωγή πορνογραφικού υλικού.
Τις περισσότερες φορές τα παιδιά δε μιλούν γιατί φοβούνται. Ο δράστης απειλεί το παιδί για να διασφαλίσει τη σιωπή του. Το παιδί θα μιλήσει μόνο εάν αισθανθεί ασφάλεια.

Συνήθως δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Όταν υφίστανται σωματικές ενδείξεις, ο παιδίατρος ή ο ιατροδικαστής δύναται να αποφανθεί εάν το παιδί έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Είναι δύσκολο να καταλάβεις αν το παιδί σου έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. Να ανησυχήσεις και να απευθυνθείς άμεσα σε παιδοψυχίατρο και παιδίατρο, εάν το παιδί σου:

• Ζωγραφίζει εικόνες που αναπαριστούν σεξουαλικές πράξεις.

• Γνωρίζει λέξεις και πράξεις σεξουαλικές, που δε συνάδουν με την ηλικία του.

• Φοβάται ξαφνικά και αναιτιολόγητα τον πατέρα ή πατριό, ή το σύντροφό σου.

• Δείχνει ιδιαίτερη προσκόλληση στον πατέρα ή πατριό, ή το σύντροφό σου.

• Δείχνει νευρικό ή βρίσκεται σε ένταση όταν ο πατέρας ή πατριός, ή ο σύντροφός σου εμφανίζεται ξαφνικά στο χώρο.

• Φύγει από το σπίτι.

• Αυτοτραυματίζεται ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

• Εμφανίσει πόνο, πληγές, αιμορραγία και υγρά στη γεννητική περιοχή.

• Εμφανίσει σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα (π.χ. έρπη γεννητικών οργάνων).

• Είναι έγκυος.

Να σε προβληματίσει εάν ο σύντροφός σου:

• Είναι πολύ διαχυτικός με το παιδί και συνέχεια εκδηλώνει την αγάπη του με υπερβολικά αγγίγματα στο σώμα του παιδιού.

• Διαθέτει υπερβολικό χρόνο στο παιδί.

• Έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με το παιδί και σε έχει αποκλείσει από αυτή.

• Εισβάλλει στο δωμάτιο του παιδιού ή στο λουτρό, την ώρα που το παιδί ντύνεται, πλένεται ή κάνει τις ανάγκες του.

Οι δράστες σεξουαλικής κακοποίησης προσπαθούν να κλείσουν το στόμα του παιδιού με απειλές, τεχνάσματα, δελεασμούς, δώρα και χρηματικά ποσά. Τις περισσότερες φορές τα καταφέρνουν.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότερες μητέρες εκδηλώνουν δυσπιστία όταν το παιδί τους αναφέρει σεξουαλική κακοποίηση από το σύντροφό τους. Κάποιες από αυτές, είτε επειδή θα υποτιμήσουν το γεγονός είτε επειδή θα φοβηθούν τον κοινωνικό διασυρμό, που στο μυαλό τους έρχεται ως αποτέλεσμα μιας δημοσιοποίησης και μιας καταγγελίας, δε θα διερευνήσουν ούτε θα καταγγείλουν τη σεξουαλική κακοποίηση. Το παιδί που δε θα λάβει βοήθεια θα εμφανίσει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ο έφηβος θα αναζητήσει στήριγμα στις ουσίες ή θα αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Είναι αρκετές οι περιπτώσεις κυρίως έφηβων κοριτσιών, θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από πατριό ή σύντροφο της μητέρας, τα οποία δεν έλαβαν βοήθεια (υποστήριξη από τη μητέρα τους, θεραπεία από ειδικό) και παρουσίασαν αυτοκτονικό ιδεασμό ή εξάρτηση από ουσίες.

Εάν το παιδί σου αναφέρει ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, οφείλεις να το πιστέψεις και οφείλεις να πράξεις τα δέοντα. Εάν το παιδί σου έχει σωματικές ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης (π.χ. τραύματα, πληγές στην περιοχή των γεννητικών οργάνων) θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα από παιδίατρο σε δημόσιο νοσοκομείο. Η καθυστέρηση εξέτασης του παιδιού έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά ιατρικά ευρήματα. Εάν καταγγείλεις την πράξη στον εισαγγελέα ανηλίκων θα διαταχθεί εξέταση του παιδιού από παιδοψυχίατρο-πραγματογνώμονα και ιατροδικαστή. Παράλληλα μπορείς και εσύ να ορίσεις τεχνικό σύμβουλο-παιδοψυχίατρο, ο οποίος θα εκφέρει τη δική του επιστημονική γνώμη σχετικά με το εάν υφίσταται περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης του παιδιού.

 Πώς θα προστατεύσεις το παιδί σου;

• «Το προλαμβάνειν κρείττον του θεραπεύειν». Ενδυνάμωσε τη σχέση σου μαζί του και θα ελαχιστοποιήσεις τις πιθανότητες να καταστεί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όχι μόνο από το σύντροφό σου αλλά και από οποιονδήποτε τρίτο. Είναι σημαντικό να είσαι κοντά στο παιδί σου και να συζητάς μαζί του· να του μιλάς ανοιχτά και να του λες να μη φοβάται να σου εμπιστευθεί απορίες, φόβους και ανησυχίες. Είναι σημαντικό να μιλάς μαζί του για το σεξ.

• Μάθε στο παιδί σου ότι έχει το δικαίωμα να λέει «όχι» όταν για παράδειγμα δε θέλει να παίξει, να το γαργαλήσουν, να το αγκαλιάσουν ή να το φιλήσουν. Εξήγησέ του ποιες συμπεριφορές είναι ανεπίτρεπτες και ζήτησε να σε ενημερώσει αμέσως αν κάποιος του έκανε κάτι που του δημιούργησε φόβο και ανησυχία.

• Βεβαιώσου ότι οι προσωπικές δραστηριότητες του παιδιού γίνονται σεβαστές από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

 • Όσο πιο κοντά βρίσκεσαι στο παιδί σου, όσο περισσότερο μιλάς μαζί του, τόσο πιο ασφαλές θα νιώθει για να σου αποκαλύψει τυχόν σεξουαλική κακοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες και κατευθυντήριες οδηγίες μπορείς να επικοινωνήσεις με το Συμβουλευτικό Κέντρο και να μιλήσεις με σύμβουλο.
(ΑΘΕΑΤΗ ΒΙΑ - Η αγάπη δεν πρέπει να πονάει , σελ. 208 επ.)
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/