Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Ευαίσθητα Προσωπικά ΔεδομέναΟ Ν. 2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), θέσπισε τις προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 1). 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 εδάφιο α’  του νόμου, νοούνται ως «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, και όπου «υποκείμενο των δεδομένων» νοείται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική (εδάφιο γ).  
Περαιτέρω ως «ευαίσθητα δεδομένα»  νοούνται τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων (εδάφιο β). 

Οι Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης που καταγράφουν ευαίσθητα δεδομένα των πολιτών που καταφεύγουν σε αυτές, (δεδομένα που είναι σημαντικά για την επεξεργασία του περιστατικού και την ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική του προσώπου) υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση-γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα. Στην Άδεια λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα που θα χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2472/1997 θα ορίζονται, μεταξύ άλλων και τα αντίμετρα ασφάλειας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πρέπει να λάβει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, Πολιτική Ασφαλείας, κα) καθώς και η υποχρέωσή του να υποβάλλει στην Αρχή κείμενο Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας για το προσωπικό που δεν καλύπτεται από απόρρητο.

  Στεφανία Σουλή         
      Δικηγόρος 
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.