Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

Αίτηση θεραπείας -προσφυγή κατά πράξης επιβολής και είσπραξης προστίμου(4000/2/14-ιθ' 10-8-2012 Κ.Υ.Α)
"...Ζεις 15 χρόνια στην Ελλάδα νόμιμα και δεν έχεις απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Τα τελευταία δύο χρόνια εργάζεσαι ανασφάλιστος. Και εσύ όπως χιλιάδες άλλοι δεν έχεις ένσημα. 

Ξημερώματα έμαθες ότι ο πατέρας σου έπαθε εγκεφαλικό. Ξεκινάς αμέσως για το πατρικό σου, στο χωριό, μαζί με τα αδέρφια σου.  Να τον προλάβεις, να ανταμώσετε. Στα σύνορα, στον έλεγχο, σου λένε ότι έχεις πρόβλημα με τα χαρτιά σου. Δεν είχες ανανεώσει την βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής. Δεν γνώριζες ότι ο νόμος έχει αλλάξει. Σου βάζουν πρόστιμο 1200€ και σε ενημερώνουν ότι, εάν δεν το πληρώσεις, δεν θα ξαναμπείς σε Ελληνικό έδαφος.  Δεν σε νοιάζει. Μόλις έχεις μάθει ότι ο πατέρας σου πέθανε. 

Δεκαπέντε μέρες μετά έρχεσαι πάλι στην Αθήνα. Η βεβαίωση ανανεώθηκε και το πρόστιμο διεγράφη. Με περισσότερα από 2200 ένσημα, εκ των οποίων τα 1800 βαρέα, εσύ τώρα αναμένεις την απορριπτική απόφαση. Ελπίζεις όμως στην ένταξη της χώρας σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση..."ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΚΑΒΙΑΣ & ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ  
                                                    

                             ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -ΠΡΟΣΦΥΓΗ (Υπόδειγμα)  

 

Του ……………………………………, κάτοικο …………………, οδός …………………………….. κάτοχος του με αριθμό διαβατηρίου ……………………. και της με αριθμό πρωτοκόλλου ………………………………. με ημερομηνία κατάθεσης ………..2011 και αριθμό …………………….. βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής του Δήμου Αθηναίων.  

                                                             ΚΑΤΑ

Της με αριθμό πρωτοκόλλου ……………../……………2013 πράξης επιβολής και είσπραξης προστίμου του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς 

                                       ***********************************
Νόμιμα και εμπρόθεσμα προσφεύγω κατά της με αριθμό ………../……………….2013 πράξης επιβολής και είσπραξης προστίμου που μου επιβλήθηκε από την υπηρεσία Σας και ζητώ να εξαφανισθεί η ως άνω πράξη, να αρθεί το πρόστιμο και να διαγραφεί η σχετική καταχώριση από την οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, δια τους κάτωθι νόμω και ουσία βάσιμους λόγους:  

1)   Την ………………2013 δυνάμει της ως άνω πράξης επιβολής και είσπραξης προστίμου, μου επεβλήθη όλως εσφαλμένως και κατά παράβαση του νόμου, πρόστιμο ποσού 1200 € καθότι εκ παραδρομής και εξ αμελείας και λόγω ανωτέρας βίας, δεν είχα ανανεώσει την με αριθμό πρωτοκόλλου ……………… με ημερομηνία κατάθεσης ………….2011 βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής του Δήμου Αθηναίων. Η ανωτέρω βεβαίωση ανανεώθηκε νόμιμα την ……………….2013 την οποία προσάγω και επικαλούμαι.
2)   Επειδή από το 1998 διαμένω νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και δεν έχω απασχολήσει ουδέποτε τις Αρχές.  
3)   Επειδή στο πρόσωπό μου συνέτρεχε και λόγος ανωτέρας βίας δια την μη επιβολή προστίμου, ο οποίος συνιστά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α αριθ. 4000/2/14-ιθ΄/10.8.2012, άρθρο 5 παρ. ε, και λόγος εξαίρεσης από την επιβολή του προστίμου. Ειδικότερα την ………….. λόγω εγκεφαλικού του πατέρα μου, ο οποίος απεβίωσε την ίδια ημέρα (ίδετε σχετικό προσαγόμενο πιστοποιητικό θανάτου) εξήλθον εκτάκτως από την Ελλάδα, προκειμένου να παρευρεθώ στην κηδεία του και να συμπαρασταθώ στα αδέλφια μου και στη μητέρα μου.   
4)   Επειδή δεν μου έχει επιδοθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου ………………2013 πράξη επιβολής και είσπραξης προστίμου, κατά συνέπεια νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκώ την παρούσα αίτηση θεραπείας-προσφυγή και ζητώ την άρση του προστίμου και τη διαγραφή της σχετικής καταχώρισής του από την οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
5)   Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α αριθ. 4000/2/14-ιθ΄10.8.2012 έχω δικαίωμα να προσφύγω κατά της ως άνω πράξης επιβολής προστίμου.
6)   Επειδή η παρούσα αίτησή μου θεραπείας –προσφυγή αναστέλλει την πράξη επιβολής του προστίμου ως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3 της  Κ.Υ.Α αριθ. 4000/2/14-ιθ΄10.8.2012 .

                                        ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

                και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου  

                                                   ΑΙΤΟΥΜΑΙ

       1) Να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρίαν η παρούσα αίτησή μου θεραπείας-προσφυγή και 2) να εξαφανισθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου …………………/…….2013 πράξης επιβολής και είσπραξης προστίμου, να αρθεί το πρόστιμο και να διαγραφεί η σχετική καταχώρισή του από την οικεία ηλεκτρονική βάση δεδομένων.                  

 Προσαγόμενα και επικαλούμενα έγγραφα :

α) Διαβατήριο με αριθμό ……………………….

β)  Αντίγραφο της με αριθμό πρωτοκόλλου ……………………… με ημερομηνία κατάθεσης ……….2011 και αριθμό …………………… βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής του Δήμου Αθηναίων, η οποία ανανεώθηκε την …………..2013.
γ) Το με αριθμό πρωτοκόλλου …………………/…………..2013 πιστοποιητικό θανάτου του πατέρα μου, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

Πληρεξούσιο και αντίκλητό μου διορίζω τ..ν ……………………………….., δικηγόρο Αθηνών ………………………………., κάτοικο Αθηνών, οδός ……………………..

   ΚΑΚΑΒΙΑ ………../6/2013
          ΜΕ ΤΙΜΗ                                                                                           
Ο ΑΙΤΩΝ –ΠΡΟΣΦΕΥΓΩΝ    

 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.