Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

Διατροφή ενήλικου τέκνου


«Μέχρι ποια ηλικία δικαιούνται διατροφή τα παιδιά;», «Είμαι είκοσι χρονών αλλά σπουδάζω και δεν μπορώ να εργαστώ. Δικαιούμαι διατροφή από τους γονείς μου;», «Έχω υποχρέωση να συντηρώ το ενήλικο τέκνο μου, όταν σπουδάζει;»,   «Ο γιος μου πέρασε στο Πανεπιστήμιο. Μπορώ να ζητήσω διατροφή από τον πατέρα του τώρα που έκλεισε τα δεκαοκτώ;», «Η κόρη μου δεν πέρασε φέτος σε κάποια σχολή αλλά θα συνεχίσει τα φροντιστήρια για να ξαναδώσει του χρόνου. Δικαιούται διατροφή σε αυτή την περίπτωση;», «Η κόρη μου ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές και δεν μπορεί να εργαστεί. Θα συνεχίσει να παίρνει τη διατροφή;»  

Μερικές μόνο από τις ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από ενήλικα παιδιά και γονείς και αφορούν το δικαίωμα του ενήλικου τέκνου να αξιώσει διατροφή από τους γονείς του ή από τον ένα γονέα, κυρίως στις περιπτώσεις που το ενήλικο τέκνο σπουδάζει ή θέλει να σπουδάσει και « προετοιμάζεται» με φροντιστήρια και διάβασμα και ένεκα του λόγου αυτού αδυνατεί να εργαστεί.

Σύμφωνα με το νόμο, δικαίωμα διατροφής έχει έναντι των γονέων του και το ενήλικο τέκνο, εφόσον δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βασικές του συνθήκες, ενόψει και των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής του.
Ως εκπαίδευση νοείται όχι μόνο η κατώτερη, αλλά η μέση γενικά εκπαίδευση και η ανώτερη ή ανώτατη.

Προϋπόθεση για να αξιώσει διατροφή από τους γονείς του το ενήλικο τέκνο είναι η απορία του και συγκεκριμένα η έλλειψη επαρκών περιουσιακών στοιχείων ή η αδυναμία του να μετέλθει κατάλληλη εργασία.

Δικαιούχος διατροφής είναι και εκείνος που, ενόψει των αναγκών της εκπαίδευσής του, δεν μπορεί να μετέλθει κατάλληλη εργασία, που να επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών του. (ΑΠ 471/2005 ΕλλΔνη 2005, 1425, ΕφΘεσ 2941/2002 Αρμ2004, 72 επ.,73)

Η ιδιότητα του τέκνου ως σπουδαστού συνεπάγεται συνήθως ότι αυτό δεν είναι σε θέση να ασκήσει παραλλήλως οιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία χωρίς βλάβη της υγείας του και της επιτυχούς αντιμετωπίσεως των σπουδών του (ΕφΑθ 3689/1985 ΕλλΔνη 26.1169).

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.