Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013

Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% (Κ.Υ.Α 43574/13-9-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών)


Με την υπ.αρ. 43574/13-9-2013 (ΦΕΚ Β 2360/20-9-2013) Κ.Υ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, καθορίσθηκε η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα, ως συνοδοί ατόμου με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό, εφόσον: 
α) Το πρόσωπο στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του πολίτης τρίτης χώρας είναι αποδεδειγμένα άτομο με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία, σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό.
β) Το άτομο με αναπηρία, οι οικείοι του, ή ο δικαστικός συμπαραστάτης του, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν σύμβαση εργασίας με τον πολίτη τρίτης χώρας, τηρουμένων των όρων της εργατικής νομοθεσίας.  

γ) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης χώρας  λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Περαιτέρω για την χορήγηση της άδειας διαμονής πρέπει να προσκομισθεί και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του Έλληνα, ή των οικείων του, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες, ως συνοδός του, επί ένα τουλάχιστον έτος πριν τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α και δεν απασχολεί άλλο πρόσωπο τρίτης χώρας ως συνοδό.
Η ισχύς της άδειας διαμονής είναι ετήσια και η εκάστοτε ανανέωσή της είναι διετής.

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην υπ.αρ. 43574/13-9-2013  Κ.Υ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.