Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Υπάρχει και η διαμεσολάβησηΣύμφωνα με το νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/27-9-2013), μία από τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου είναι και να ενημερώνει τον εντολέα του για όλους τους θεσμούς και τις δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, και γενικά να συμβάλλει στην επίλυση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος του εντολέα του (άρθρο 35 παρ. 3). 

Η διαμεσολάβηση αποτελεί νέο θεσμοθετημένο εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών – Alternative Dispute Resolution (ADR).

Με το Ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» η χώρα μας συμμορφώθηκε με την Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21.5.2008, η οποία εξεδόθη με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών και να προαγάγει τον φιλικό διακανονισμό τους, ενθαρρύνοντας την προσφυγή στην διαμεσολάβηση και φροντίζοντας για τη δημιουργία ισόρροπης σχέσης μεταξύ της διαμεσολάβησης και των δικαστικών διαδικασιών.

Στην συγκεκριμένη οδηγία εκτιμήθηκε ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει οικονομικά αποδοτική και ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μέσω διαδικασιών που προσαρμόζονται στις ανάγκες των διαδίκων.

Εκτιμήθηκε ακόμη πως οι συμφωνίες που θα επιτευχθούν μέσω της διαμεσολάβησης, προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και επιτρέπουν να διατηρηθεί ταυτόχρονα φιλική και βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών.

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό της Διαμεσολάβησης μπορείτε να διαβάσετε εδώ


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.