Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Πως μπορώ να αλλάξω το επώνυμό μου. (Αλλαγή επωνύμου)


Η αλλαγή του επωνύμου δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση, αλλά γίνεται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι και σοβαροί λόγοι, ικανοί  να δικαιολογήσουν την μεταβολή του επωνύμου.   
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται ενώπιον του αρμοδίου Δημάρχου.   

Με το υπ.αρ. πρωτ. Φ131360/4335/12 Της 24ης  Φεβρουαρίου 2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως σοβαροί λόγοι νοούνται για όλους τους αιτούντες, μόνο τα ψυχικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από επώνυμα α) κακόηχα, β) προκαλούν τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά ή ξενικά, δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου,  ε) αντίθετα προς τις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής.  Αντίθετα η επίκληση και απόδειξη κοινωνικών λόγων (επαγγελματικών, πολύ διαδεδομένου επωνύμου ώστε να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης, επώνυμο που προκαλεί την απαρέσκεια αυτού που το έχει, κακές σχέσεις με τον φυσικό πατέρα κτλ) που προβάλλονται για αλλαγή επωνύμου δεν βρίσκουν έρεισμα στο Νομοθετικό Διάταγμα και στην, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκτελεστική του απόφαση…

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσβάλλει την απορριπτική απόφαση του Δημάρχου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (ενδικοφανής προσφυγή) και εάν και αυτή είναι απορριπτική δύναται να καταθέσει προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι λόγοι αναφερόμενοι στην επαγγελματική κατάσταση του αιτουμένου την αλλαγή του επωνύμου του, είναι κατ’ αρχήν ικανοί να δικαιολογήσουν την αλλαγή αυτή (βλ.  ΣτΕ 43 17/2011, Τμήμα Δ΄) και ακύρωσε τις 2 απορριπτικές αποφάσεις, παραπέμποντας στον αρμόδιο Δήμο την υπόθεση για να προβεί στην αλλαγή του ονόματος του αιτούντος.   

Όσον αφορά το θέμα της αλλαγής του επωνύμου έγγαμης γυναίκας και απόκτησης απ’ αυτής του επωνύμου του συζύγου της,  το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν αποκλείεται στην έγγαμη γυναίκα, μετά την τέλεση γάμου, να ζητήσει, κατά την διαδικασία και υπό τα προαπαιτούμενα του Ν.Δ/τος 2573/1953, την μεταβολή του επωνύμου της και την πρόσκτηση παρ αυτής ως επωνύμου εκείνου του συζύγου της. (ΣτΕ 1044/2010).

Η ερμηνεία αυτή μάλιστα παρίσταται επιβεβλημένη εν όψει και της συνταγματικής κατοχυρώσεως του δικαιώματος της ελευθέρας αναπτύξεως της προσωπικότητος (άρθρ. 5 παρ. 1), καθώς και της προστασίας του γάμου και της οικογενείας (άρθρ. 21 παρ. 1) (ΣτΕ 2906/96).

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.