Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Παρένθετη μητέρα (Παρένθετη μητρότητα - Νομοθεσία)


 
Η παρένθετη μητρότητα, δηλαδή η μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα άλλης γυναίκας και η κυοφορία από αυτήν επιτρέπεται με δικαστική απόφαση που παρέχεται πριν από τη μεταφορά, ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί το παιδί.  


Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να δοθεί η δικαστική άδεια;

Καταρχάς θα πρέπει να συντρέχουν οι κατωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις:  

·        Η γυναίκα που επιθυμεί το παιδί να μην μπορεί να κυοφορήσει η ίδια, πλην όμως να βρίσκεται σε ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής

·        Η γυναίκα που αναλαμβάνει να κυοφορήσει πρέπει να είναι, ενόψει της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία.

·        Θα πρέπει να προσκομίζεται στο δικαστήριο έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία μεταξύ των μερών, δηλαδή των προσώπων που επιθυμούν το παιδί και της κυοφόρου γυναίκας, καθώς και του συζύγου της τελευταίας, αν αυτή είναι έγγαμη, για τη διενέργεια της πράξης.

·        Τα μέρη θα πρέπει να δηλώνουν στην έγγραφη συμφωνία τους ότι τα γονιμοποιημένα ωάρια, που θα εμφυτευθούν στη μήτρα της κυοφόρου, δεν θα ανήκουν στην ίδια (κυοφόρο).

·        Η αιτούσα (η γυναίκα που επιθυμεί το παιδί) και η κυοφόρος γυναίκα θα πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα.                              
  (βλ. σχετ. Κουνουγέρη- Μανωλεδάκη,«Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο»,Ο νόμος 3089/2002 για την ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 39 επ., Τ.Κ Βιδάλης. Το πρόταγμα της οικογενείας:Η συνταγματικότητα του νόμου για την «ιατρική υποβόηθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή» ΝοΒ 51 σελ. 832, Νόμος 3089/2002 Εισηγητική Έκθεση, Κώδικας Νομικού Βήματος, τόμος 50, σελ. 2622, ΜΠΑ 1320/2004 Αρμ 2004, 374, ΜΠΗρακλ 678/2003 ΝοΒ 2004, 274, ΜΠρΚορ.224/2006). 

Εδώ μπορείς να διαβάσεις απόσπασμα δικαστικής απόφασης.   

Σημείωση: Ο δικαστής διατάζει να γίνει η συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών, εάν κρίνει ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων.  
                                                                  

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.