Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Προσβολή προσωπικότητας και τα αγαθά που εμπίπτουν στην προστασία της


Κατά το άρθρο 57 του ΑΚ «όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Αξίωση αποζημιώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται».  
Κατά δε το άρθρο 59 του ίδιου Κώδικα «στις περιπτώσεις των άρθρων 57 και 58, το δικαστήριο με την απόφαση του ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί».

Με τις διατάξεις αυτές προστατεύεται το δικαίωμα της προσωπικότητας, το οποίο αποτελεί πλέγμα αγαθών, με τα οποία ολοκληρώνεται η υπόσταση κάθε ατόμου και προβάλλει έτσι η αξία αυτού (Σημαντήρας, Γεν.Αρχ.,έκδ. 1980, παρ. 31, αρ. 534, Εφ.Αθ 10504/1986, Ελ.Δ 28.1316).  

Εξαντλητική απαρίθμηση των αγαθών που απαρτίζουν το περιεχόμενο του δικαιώματος της προσωπικότητας δεν είναι δυνατή.

Από τη θεωρία και την νομολογία γίνεται πάντως δεκτό, ότι τα κυριότερα από τα αγαθά αυτά, που εμπίπτουν στην προστασία του άρθρου 57 ΑΚ, είναι: α) τα σωματικά αγαθά (η ζωή, η υγεία, η σωματική ακεραιότητα κλπ), β) τα ψυχικά αγαθά (ψυχική υγεία, συναισθηματικός κόσμος), γ) η τιμή κάθε ανθρώπου η οποία αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και την εκτίμηση που έχουν οι άλλοι γι' αυτόν, δ) η ελευθερία και ειδικότερα η ελευθερία για ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου, ε) η ατομική ζωή και η σφαίρα του απορρήτου, στ) η αναπαράσταση της εικόνας, της φωνής και γενικώς της ζωής του προσώπου, ζ) το άσυλο της κατοικίας (Εφ.Αθ 12154/1990, Ε.Δ 32.1673, Μπαλής, Γεν. Αρχ., παρ. 12, Γεωργιάδης - Σταθόπουλος, αρθρ. 57 αρ. 4-10, Σημαντήρας, ό.π.).

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.