Σάββατο 3 Μαΐου 2014

Ακυρότητα προγαμιαίας συμφωνίας για μη συμβίωσηΣύμφωνα με την υπ.αρ. 976/1996 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, ο γάμος ως νομικοηθικοκοινωνικός θεσμός συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των συζύγων, οι οποίοι αποφασίζουν να συνδεθούν και να συμπράξουν σε μια κοινωνικότητα με ορισμένα πλαίσια. Ουσιώδης υποχρέωση είναι η συμβίωση των συζύγων, με την οποία ολοκληρώνεται το συμβατικό πλαίσιο.
Κατά συνέπεια συμφωνία που γίνεται μεταξύ των μελλονύμφων πριν από το γάμο τους, με περιεχόμενο την ανυπαρξία μεταξύ τους συμβιώσεως κατά τη διάρκεια του γάμου (Λευκός Γάμος βλ. Μιχαηλίδη- Νουάρο ΕρμΑΚ, Γεν. Εισαγ. Οικογ. Δικαίου, αριθ. 22, 22α Γεωργιάδη στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, υπ' αριθ. 1372 αριθ.4), είναι τελείως άκυρη, (Γεωργιάδη-Σταθόπουλου: Οικ. Δικ. 1991, υπ' αρθ. 1386, αριθ.1), ως αντίθετη στις προαναφερόμενες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νόμου που επιβάλλουν την υποχρέωση των συζύγων προς συμβίωση, ως άμεση συνέπεια του γάμου και δεν επάγεται ακυρότητα του τελευταίου, ενόψει της περιοριστικής στο νόμο απαρίθμησης των λόγων ακυρότητάς του, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται τέτοια συμφωνία (άρθ. 1372 ΑΚ - ΕΑ 5773/1995 αδημ.). Στις πράξεις ή παραλείψεις, που είναι πρόσφορες να κλονίσουν το γάμο, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και η παράβαση της υποχρέωσης για συμβίωση, που απορρέει από το άρθρο 1386 ΑΚ.

Στην ανωτέρω περίπτωση περιλαμβάνονται ένα πλήθος περιστατικών που έχουν κυρίως σχέση με αδικαιολόγητη άρνηση συμβιώσεως (Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, Οικ. Δικ. Υπ' άρθρο 1439, αριθ. 9, 11, 16, 19, 20, 21, Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικ.Δίκ. έκδ. 1994, τόμ. Ιβ, σελ. 4 επ., ιδίας Οικ.Δικ. 1993, τόμ. Ιγ, σελ. 18-21, Σκορίνη-Παπαρηγοπούλου, Οι λόγοι διαζυγίου κατά την Ελληνική Νομολογία, σελ. 3 επ., Μιχαηλίδη-Νουάρου Οικ. Δικ.έκδ.1970, σελ. 82-83 Ι. Σπυριδάκης Οικ. Δίκ. εκδ. 1993, σελ. 160-161).

Παράβαση της υποχρέωσης προς συμβίωση και συνακόλουθα και ισχυρό κλονισμό της έγγαμης σχέσης συνιστά μεταξύ άλλων και η αδικαιολόγητη άρνηση του ενός συζύγου προς συμβίωση λόγω εμμονής του σε προγαμιαία, άκυρη κατά τα προαναφερόμενα, συμφωνία, όχι μόνο μη συμβιώσεως μετά το γάμο, αλλά και συναινέσεως του άλλου συζύγου στην έκδοση διαζυγίου.

Πηγή: www.dsanet.gr  Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.