Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Κλονιστικά γεγονότα ως αιτίες διαζυγίου


 
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 1 ΑΚ, καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειμενικός κλονισμός της έγγαμης σχέσης, χωρίς να απαιτείται πλέον το στοιχείο της υπαιτιότητας του παλαιού δικαίου, για να δύναται να ζητηθεί το διαζύγιο. Έτσι ο ενάγων, για την παραδοχή της αγωγής του, αρκεί να επικαλεσθεί και αποδείξει ότι ο γάμος έχει κλονισθεί από ορισμένα γεγονότα που αναφέρονται στο πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, με την έννοια της υπάρξεως αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στα αντικειμενικώς πρόσφορα κλονιστικά της έγγαμης σχέσης γεγονότα αυτά και στο πρόσωπο του εναγομένου συζύγου ή και των δύο και ότι ο κλονισμός είναι τόσο ισχυρός, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης έχει καταστεί γι' αυτόν αφόρητη. Αν το κλονιστικό γεγονός αφορά και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωμα γεννάται ανεξαρτήτως από τον ποιόν από τους δύο βαρύνει περισσότερο η ύπαρξη του. Αν όμως το κλονιστικό γεγονός συνδέεται αποκλειστικά με το πρόσωπο του ενάγοντος, δεν γεννάται υπέρ αυτού δικαίωμα διαζεύξεως με βάση την άνω διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 1 ΑΚ.

Κλονιστικά γεγονότα είναι εκείνα που βάλλουν και πλήττουν το θεσμό του γάμου ως ηθική και νομική σχέση και την κοινωνία του βίου των συζύγων και είναι πρόσφορα κατ' αντικειμενική κρίση να κλονίσουν τόσο ισχυρά την έγγαμη συμβίωση, ώστε στη συνέχεια, βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Τέτοια κλονιστικά γεγονότα θεωρούνται, εκτός άλλων, η υποχρέωση συμβίωσης, ο οφειλόμενος σεβασμός, το καθήκον έντιμης και ηθικής συμπεριφοράς, τόσο προς τον άλλο σύζυγο, όσο και προς τους συγγενείς αυτού, η παραμέληση ψυχαγωγίας, η αδιαφορία για τη διαβίωση, οι ελαττωματικές συνήθειες, οι συνεχείς σκηνές ζηλοτυπίας κ.α (βλ. σχετ. ΑΠ 1260/1999, ΑΠ 1282/2011).

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.