Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Δικαίωμα επικοινωνίας πατέρα με τέκνο εκτός γάμου που δεν έχει αναγνωρισθεί


 
Ο γονέας, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, διατηρεί δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας μαζί του, σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων ως προς την άσκηση του δικαιώματος αυτού, ο τρόπος επικοινωνίας καθορίζεται δικαστικώς. Προϋπόθεση του δικαιώματος επικοινωνίας είναι η ιδιότητα του γονέα, και τέτοιος δεν είναι κατά νόμο ο φυσικός γεννήτορας, πριν αναγνωρισθεί η πατρότητά του.

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ.2027/2003 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

…» Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1520 ΑΚ, όπως ισχύει, ο γονέας, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, διατηρεί δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας μαζί του, σε περίπτωση δε διαφωνίας των γονέων ως προς την άσκηση του δικαιώματος αυτού, το δικαστήριο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία (ΑΠ 719/1996 ΕΕΝ 65.60, ΕφΘεσ 2322/1997 ΕλλΔνη 40.359). Η ρύθμιση του ανωτέρω δικαιώματος λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπουν την άσκησή του, αλλά και του καθήκοντος των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου τους και προϋποθέτει την ύπαρξη σχέσης γονέα-τέκνου, η οποία, όσον αφορά στον πατέρα, ιδρύεται με τη γέννηση του τέκνου κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του με το σύζυγο αυτής ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή ακύρωση του γάμου τους (άρθρο 1465 ΑΚ), με την εκουσία ή δικαστική αναγνώριση (άρθρα 1475, 1479 ΑΚ) και με την υιοθεσία.
Κατά συνέπεια  για τα τέκνα που γεννήθηκαν ή παραμένουν χωρίς γάμο των γονέων τους, εφόσον προϋπόθεση του δικαιώματος επικοινωνίας είναι η ιδιότητα του γονέα (και τέτοιος δεν είναι κατά νόμο ο φυσικός γεννήτορας, πριν αναγνωρισθεί η πατρότητά του) δεν μπορεί να γίνει λόγος για προσωπική επικοινωνία πατέρα και τέκνου πριν από την αναγνώριση, ενώ τέτοιο δικαίωμα δημιουργείται μετά την αναγνώριση, η οποία έχει ως συνέπεια και την απόκτηση της γονικής μέριμνας από τον πατέρα, υπό τους όρους του άρθρου 1515 ΑΚ (βλ. Χ. Λυμπερόπουλου, Η νομική θέση του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, Ελλ Δνη 28.406 και ιδίως σελ. 414 παρ. 3, ΧΙ, Ι. Δεληγιάννη, Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο, έκδ. 1983, σελ. 79, Γ. Παπαδημητρίου, Οικογενειακό δίκαιο, τόμος ΙΙ, σελ. 495, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Αρμ 42.1097 επ., ιδίως 1098 σημ. 6)…  
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.