Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

Είδη διαζυγίου


 
Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο υπάρχουν τέσσερα (4), διαφορετικά, είδη διαζυγίου:  

1) Το κατ’ αντιδικία διαζύγιο το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 1439 εδ. α’ και β’ του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με όσα ορίζει η ανωτέρω διάταξη καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.  

2) Το διαζύγιο διετούς διάστασης ή όπως πολλοί το αναφέρουν, λανθασμένα, αυτόματο διαζύγιο, το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 1439 εδ. γ’ του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος.

3) Το συναινετικό διαζύγιο το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4055/12. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες  πριν από την κατάρτιση της συμφωνίας και

4) Το διαζύγιο λόγω αφάνειας, το λιγότερο συνηθισμένο στην πράξη, και το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 1440 του Αστικού Κώδικα το οποίο ορίζει ότι καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν ο άλλος έχει κηρυχθεί σε αφάνεια.

Το ποιο διαζύγιο θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, εξαρτάται από πολλούς λόγους και παράγοντες. Το σημαντικό είναι, αρχικά να ενημερωθεί για τα είδη και τις διαδικασίες και στη συνέχεια να επιλέξει, (λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των παιδιών),αυτό που τον ωφελεί ψυχικά και οικονομικά.  

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος                                                         http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.