Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου περί της τελέσεως βαπτίσματος τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμου ή τέκνου τελούντων των γονέων αυτού εν διαστάσειΕγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου υπ αριθμ 4170/ 1804/ 1-9-2014
"Περί της τελέσεως βαπτίσματος τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμου ή τέκνου τελούντων των γονέων αυτού εν διαστάσει".

ριθμ.Πρωτ.4170
ριθμ.Διεκπ.1804

θήνσι1Σεπτεμβρίου2014

Πρ
ς
Τ
ν ερν ρχιεπισκοπν θηνν κα
Τ
ς ερς Μητροπλεις τς κκλησας τς λλδος


κ Συνοδικς ποφάσεως, ληφθείσης ν τ Συνεδρί τς Διαρκος ερς Συνόδου τς 27ης μηνός Αγούστου .., γνωρίζομεν μν, τι ερά Σύνοδος, ν τ ηθείσ Συνεδρί Ατς, καί ξ φορμς το συχνάκις νακύπτοντος ζητήματος τν νομίμων προϋποθέσεων βαπτίσεως τέκνου γεννηθέντος κτός γάμου τέκνου τελούντων τν γονέων ατο ν διαστάσει, πεφάσισεν τά κόλουθα :

Α. Προκειμένου περί τέκνου γεννηθέντος
κτός γάμου τν γονέων του καί ναγνωρισθέντος πό το πατρός του κουσίως δικαστικς, τό ρθρον 1515 στικο Κώδικος (ΑΚ) προβλέπει τι γονική μέριμνα το νηλίκου τέκνου σκεται πό τς μητρός του καί α) ες περίπτωσιν κουσίας ναγνωρίσεώς του πατήρ ποκτ γονικήν μέριμναν, λλά τήν σκε μόνον άν παυσεν γονική μέριμνα τς μητρός άν ατή δυνατε νά τήν σκήσ, ν β) ες περίπτωσιν δικαστικς ναγνωρίσεως τς πατρότητος, κατά τήν ποίαν ντεδίκησε πατήρ, ποκτ καί οτος γονικήν μέριμναν, λλά δέν τήν σκε οτε ναπληρο τήν μητέρα ες τήν σκησίν της, ε μη μόνον κατόπιν δικαστικς ποφάσεως, άν τό πιβάλλ τό συμφέρον το τέκνου, καί φ' σον παυσεν γονική μέριμνα τς μητρός ατή δυνατε νά τήν σκήσ πάρχ συμφωνία τν γονέων.

ν λίγοις, ες περίπτωσιν τέκνου γεννηθέντος κτός γάμου τν γονέων καί ναγνωρισθέντος κουσίως δικαστικς, γονική μέριμνα νήκει μέν ες μφοτέρους τούς γονες, σκεται μως μόνον κ μέρους τς μητρός.

νωτέρω γεγονός μως, κατά τήν ποψιν τς νομολογίας τν λληνικν δικαστηρίων (ρειος Πάγος 1321/1992, φετεον θηνν 4287/2005, ΜονΠρωτΧίου 432/2013), δέν χορηγε ες τήν μητέρα τό δικαίωμα παρακάμψεως τς συμφώνου γνώμης το ναγνωρισθέντος ς πατρός προκειμένου περί το βαπτίσματος το τέκνου, διότι πιλογή το θρησκεύματος το τέκνου εναι ζήτημα, τό ποον νήκει ες τόν πυρνα τς γονικς μερίμνης, ς φορν βασικόν στοιχεον τς προσωπικότητός του. πομένως, κόμη καί άν πρόκειται περί τέκνου γεννηθέντος κτός γάμου τν γονέων του καί φ' σον πατρότης χει ναγνωρισθ, μολονότι γονική μέριμνα σκεται μόνον πό τς μητρός, τό δικαίωμα καθορισμο το θρησκεύματός του νήκει ξ σου καί ες τούς δύο γονες καί δέον νά μήν τελεται τό βάπτισμα, άν δέν φίσταται συμφωνία τν γονέων περί το βαπτίσματος δικαστική πόφασις, ποία νά πιλύ τήν διαφωνίαν τν γονέων.

Τά α
τά σχύουν καί ες περίπτωσιν διαζυγίου διακοπς τς γγάμου συμβιώσεως τν γονέων (ΑΚ 1513, 1514). κόμη καί άν, δυνάμει δικαστικς ποφάσεως συμφωνίας τν γονέων, πιμέλεια το προσώπου το τέκνου χει νατεθ ες να τν γονέων, παιτεται διά τούς νωτέρω λόγους συμφωνία μφοτέρων τν γονέων πί τς τελέσεως το βαπτίσματος.
ντολ τς ερς Συνόδου

ρχιγραμματες

Διαυλείας Γαβριήλ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.