Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια και αναρτήσεις στο facebook μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό υλικό στα δικαστήρια


 
Σε αρκετές δίκες επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων έχουν προσκομισθεί τυπωμένες σελίδες με σχόλια ή αναρτήσεις από το facebook, προκειμένου ο κάθε γονιός να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 4623/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία αναγνώρισε ότι ο αιτών –πατέρας ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος για την ανατροφή των τέκνων του, επειδή ο νυν σύντροφος της καθής – μητέρας έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κάνναβη, όπως προέκυψε από τη σελίδα του στο facebook, και για το λόγο αυτό τα ανήλικα τέκνα τους παρακολουθούνταν, από το Νοέμβριο του 2013 κατόπιν εισαγγελικής εντολής στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Δημοσίου Νοσοκομείου με τη συμμετοχή των γονέων τους.

«… Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών εκθέτει ότι από τον γάμο του με την καθ ης απέκτησαν δύο ανήλικα δίδυμα τέκνα και ότι μετά την οριστική διακοπή της έγγαμης συμβίωσής των, η καθ ης, η οποία ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, εναντιώνεται στο δικαίωμα της προσωπικής του επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα. Ζητεί δε, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, να ρυθμισθεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα του, κατά τον αναφερόμενο στην αίτηση τρόπο, με την απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής, για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί η καθ ης στη δικαστική του δαπάνη…

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων…., (γαμπρού του αιτούντος ) και…, (συντρόφου της καθής), που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο, τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα και γενικά από όλη τη διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στη Θεσσαλονίκη στις … και από το γάμο τους αυτόν απέκτησαν δίδυμα τέκνα ... H έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και διακόπηκε οριστικά κατά μήνα ... του έτους …, χωρίς μέχρι σήμερα να λυθεί ο μεταξύ τους γάμος. Έκτοτε αυτοί διαμένουν χωριστά, τα δε ως άνω ανήλικα τέκνα τους διαμένουν με την καθ ης μητέρα τους, στην οποία και ανατέθηκε οριστικά η επιμέλεια αυτών με την υπ αριθμόν …. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική διαδικασία), πλην όμως η τελευταία ειδικά τον τελευταίο χρόνο εναντιώνεται στην απρόσκοπτη επικοινωνία αυτών με τον πατέρα τους, επικαλούμενη το γεγονός ότι ο αιτών δεν καταβάλει τη μηνιαία διατροφή σε αυτήν και στα τέκνα του, που επιδικάσθηκε με την ανωτέρω απόφαση συνολικού ποσού 550 ευρώ. Η ίδια όμως παραβλέπει αφενός το γεγονός ότι ο αιτών τους έχει παραχωρήσει άνευ ανταλλάγματος διαμέρισμα ιδιοκτησίας του για να διαμένουν- αναγκασθείς ο ίδιος να κατοικεί μαζί με τη μητέρα του-, στο οποίο μάλιστα συγκατοικεί με το νέο σύντροφό της ..., και αφετέρου τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αιτών λόγω … Από την άλλη ο αιτών είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για την ανατροφή των τέκνων του, επειδή ο νυν σύντροφος της καθής δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κάνναβη, όπως προκύπτει από τη σελίδα του στο facebook και για το λόγο αυτό τα ως άνω ανήλικα τέκνα παρακολουθούνται από το Νοέμβριο του 2013 κατόπιν εισαγγελικής εντολής στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του ... με τη συμμετοχή των γονέων. Το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες τους, την ηλικία τους, αλλά και το ότι οι κατοικίες των διαδίκων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, κρίνει ότι πρέπει να ρυθμισθεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα με τα ανήλικα τέκνα του, κατά τον αναφερόμενο στο διατακτικό τρόπο. Ο τρόπος αυτός αποβλέπει στο συμφέρον των ανηλίκων, καθόσον έτσι θα ασκείται απρόσκοπτα εκ μέρους της καθ ης μητέρας τους η επιμέλεια αυτών, παράλληλα δε, θα συμβάλει στην δημιουργία ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού με τον πατέρα τους, πράγμα απαραίτητο για την περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική τους ανάπτυξη. Τέλος δε, θα δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα στον αιτούντα πατέρα τους να λαμβάνει άμεσα γνώση της σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης των ανηλίκων και γενικά να παρακολουθεί την όλη κατάσταση και εξέλιξη αυτών…

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του, …, και …, και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους: α) κάθε Τετάρτη από ώρα 17:00 μέχρι ώρα 20:00, β) κάθε πρώτο και τρίτο σαββατοκύριακο του μήνα και συγκεκριμένα από τις 16.00 το απόγευμα της Παρασκευής έως τις 19.00 το βράδυ της Κυριακής, γ) κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά από ώρα 10:00 το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 20:00 της 30ης Δεκεμβρίου κατά τα μονά έτη και από ώρα 10:00 της 30ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 20:00 της 6ης Ιανουαρίου τα ζυγά έτη, δ) κάθε Πάσχα από ώρα 10:00 της Μ. Δευτέρας μέχρι ώρα 10:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου τα ζυγά έτη και από ώρα 10:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου μέχρι ώρα 19:00 της Κυριακής του Θωμά, τα μονά έτη, ε) κατά τις σχολικές διακοπές του καλοκαιριού για το διάστημα από 1η έως 20η Αυγούστου και στ) εναλλάξ είτε την ημέρα της ονομαστικής τους εορτής και των γενεθλίων τους ή την επομένη, για τέσσερις ώρες από 18.00 έως 22.00. Ο αιτών θα παραλαμβάνει τα ως άνω ανήλικα τέκνα από την κατοικία της καθ ης και θα τα επιστρέφει ο ίδιος προσωπικά στο ίδιο μέρος.

AΠΕΙΛΕΙ κατά της καθ ης προσωρινή κράτηση ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή χιλίων (1000) ευρώ για κάθε παράβαση των ως άνω διατάξεων...»

 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.