Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Μεταβίβαση σύνταξης θανόντος συνταξιούχου ναυτικού στη σύζυγο του - Προϋποθέσεις έκδοσης αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου μετά το θάνατο του συζύγου


 
Με την υπ.αρ. 2893/2010 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ), κρίθηκε ότι από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1438 του Α.Κ. και των άρθρων 545 παρ. 1 και 5, 564 παρ. 1 και 3, 592 παρ. 1, 604, 605 και 613 του Κ.Πολ.Δ συνάγεται ότι μέχρι να γίνει αμετάκλητη η δικαστική απόφαση για τη λύση του γάμου, που απαιτείται για τη δικαιοπλαστική ενέργεια της απόφασης διαζυγίου, αυτός παραμένει ισχυρός, για να καταστεί δε αμετάκλητη τελεσίδικη απόφαση, που έχει επιδοθεί, απαιτείται, για την άσκηση αναίρεσης, πάροδος τριάντα ημερών, και αν δεν έχει επιδοθεί, πάροδος τριών ετών, ενώ απαιτείται για την άσκηση αναψηλάφησης πάροδος έξι μηνών, ενώ, εξάλλου, ο γάμος λύνεται λόγω θανάτου του διαδίκου και όχι λόγω διαζυγίου όταν ο ένας από τους διαδίκους συζύγους πεθάνει κατά το ως άνω τριετές χρονικό διάστημα, που προηγείται της λύσης του γάμου. Με το σκεπτικό αυτό έγινε δεκτή προσφυγή της συζύγου θανόντος συνταξιούχου του Ν.Α.Τ. κατά άρνησης του Ταμείου να της μεταβιβάσει, κατόπιν της υποβολής σχετικής αίτησης της, τη σύνταξη του συζύγου της με την αιτιολογία ότι ο γάμος της είχε λυθεί αμετάκλητα λόγω διαζυγίου πριν την υποβολή της ανωτέρω αίτησης, αφού λήφθηκε υπόψη ότι κατά της απόφασης του αρμόδιου Εφετείου, με την οποία απαγγέλθηκε η λύση του γάμου της είχε ασκηθεί από αυτήν αίτηση αναίρεσης και δεν είχε παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία για την άσκηση αναψηλάφησης, ούτε ο σύζυγος της είχε παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατ’ αυτής, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι η απόφαση αυτή κατέστη αμετάκλητη, και, συνεπώς, η ανωτέρω κατά το χρόνο θανάτου του συζύγου της ήταν έγγαμη και όχι διαζευγμένη.
 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.