Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΟΓΑ στα 62


 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 4302/2014, ΦΕΚ 225 Α’ , οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από τον ΟΓΑ είναι πλέον οι ακόλουθες:

α) Συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και 15 έτη ασφάλισης,

β) Συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε φορέα Κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή σε χώρα μέλος της Ε.Ε., της Ελβετίας, του Ε.Ο.Χ ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική Σύμβαση.  

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 56679/11-11-2014 εγκύκλιο της Διοίκησης του ΟΓΑ που εστάλη στους ανταποκριτές του ΟΓΑ, απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους του ασφαλισμένου και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ και σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα (έναν ή και περισσότερους) για 40 έτη. Ο χρόνος ασφάλισης των 40 ετών μπορεί να συμπληρωθεί με αναγνώριση πλασματικού χρόνου μέχρι 7 έτη. Πλασματικός χρόνος ασφάλισης που μπορεί να αναγνωριστεί είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, ανατροφής τέκνων κ.λ.π .

Ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ που υπολογίζεται για συνταξιοδότηση με τη νέα διάταξη, ξεκινά από το έτος 1988 μέχρι το έτος 2014, εφόσον έχουν καταβληθεί εισφορές, δηλαδή 27 έτη. Με βάση αυτό το δεδομένο οι ασφαλισμένοι προκειμένου να πάρουν σύνταξη απαιτείται να έχουν ασφαλιστεί οπωσδήποτε και σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

  

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος                                   

    

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.