Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

Παρουσία των γονέων κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων στα παιδιά τους


 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη σε επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε τον προβληματισμό και τις θέσεις του σχετικά με το ζήτημα της απομάκρυνσης των γονέων κατά τη διενέργεια απλών ιατρικών πράξεων στα παιδιά τους από τους επαγγελματίες υγείας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ιδίως ενεργών με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, εκτίμησε ότι η παρουσία του γονέα/συνοδού κατά την τέλεση ιατρικών πράξεων στο παιδί θα πρέπει να θεωρείται καταρχήν ευεργετική και, ως εκ τούτου, να επιτρέπεται και να ενθαρρύνεται από τους επαγγελματίες υγείας, εφόσον δεν αποκλείεται από τη φύση της πράξης (ιδίως για λόγους ασφάλειας του παιδιού), ή εφόσον δεν αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δημιουργεί πραγματικά προσκόμματα στη διαδικασία (λ.χ. όταν επιβαρύνει την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού ή δυσχεραίνει τη συνεργασία του, παρεμποδίζοντας τις ενέργειες των ιατρών και των νοσηλευτών) ή/και εφόσον δεν προσκρούει στη διαφορετική επιθυμία του/της εφήβου, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του/της.
 
Συνεπώς, ο αποκλεισμός του γονέα ή συνοδού του παιδιού θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει χώρα μόνο με ειδική κατά περίπτωση αιτιολόγηση εκ μέρους των επαγγελματιών υγείας.
 
Περαιτέρω επισημαίνει η Αρχή ότι η ενσωμάτωση αντίστοιχης αρχής / οδηγίας στα σχετικά ιατρικά πρωτόκολλα και στους Οργανισμούς που διέπουν τη λειτουργία νοσηλευτικών ιδρυμάτων θα τύγχανε ευμενούς υποδοχής εκτιμώντας ότι θα βελτίωνε σημαντικά τόσο την επικοινωνία του ανήλικου ασθενούς με τον ιατρό του και το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και την ποιότητα εν τέλει της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας. Ειδικότερα, θα έθετε ένα σαφές και γνωστό εκ των προτέρων πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, στη βάση του οποίου θα καθίστατο ευχερέστερη η σχετική ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των προσώπων που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα στην ιατρική φροντίδα του παιδιού, ώστε να συμβάλλουν με τον βέλτιστο τρόπο στην εκάστοτε διαδικασία, διασφαλίζοντας συνολικά τα δικαιώματα του ανήλικου ασθενούς. Επισημαίνεται εξάλλου ότι η συνεργασία με τον γονέα/κηδεμόνα είναι αναπόφευκτη, καθώς, όπως είναι γνωστό, στη lege artis παροχή ιατρικών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση των ιατρών να αναπτύξουν σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον ασθενή και να συστήνουν στους ασθενείς θεραπείες και εξετάσεις, που αποβαίνουν στο συμφέρον τους, ενώ είναι αναγκαία η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς, που στην περίπτωση του ανηλίκου παρέχεται κατά κανόνα από το πρόσωπο που τον εκπροσωπεί νόμιμα.

Το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι συμφωνεί με τις θέσεις του, γνωστοποιώντας παράλληλα τις απόψεις της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, οι οποίες είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτές της Αρχής.

Πηγή : http://www.synigoros.gr/  
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.