Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Μεταβολή συνθηκών επιμέλειας – Απόρριψη αιτήματος μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρωνΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ.αρ. 36/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, απορρίφθηκε αίτημα πατέρα να ανατεθεί σε αυτόν η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου (λόγω μεταβολής συνθηκών), επειδή η μητέρα ανέθεσε προσωρινά τη φροντίδα του, στη μητέρα της τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου να εργαστεί σε επικερδέστερη εργασία (πλοιοσυνοδός), εξαιτίας του ότι ο πατέρας δεν κατέβαλλε την διατροφή η οποία είχε οριστεί με δικαστική απόφαση.

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της ανωτέρω απόφασης που έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«...Με βάση τα ανωτέρω ουδόλως πιθανολογήθηκε ότι έλαβαν χώρα τα ουσιώδη και επικαλούμενα από τον αιτούντα πραγματικά περιστατικά μετά την έκδοση της υπό μεταρρύθμιση απόφασης και δη ότι η καθής επιδείκνυε αδιαφορία για το τέκνο της, ώστε να χρήζει μεταρρύθμισης η υπαριθμ. …./2015 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού κατά το σκέλος της περί της ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην μητέρα τουκαθής, χωρίς η κρίση αυτή να αναιρείται από τη μη συχνή τηλεφωνική επικοινωνία της καθής με το τέκνο της, ενόσω απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους κατά τα προαναφερόμενα, δεδομένου ότι το γεγονός αυτό μεμονωμένα δεν συνιστά κακή άσκηση της επιμέλειας, ώστε να τίθεται εν αμφιβολία η καταλληλότητα της καθής  για την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου της, όπως τούτο κρίθηκε με την απόφαση της οποίας ζητείται η μεταρρύθμιση.
Συνακόλουθα, πρέπει η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να απορριφθεί ως ουσιαστικά βάσιμη και να καταδικαστεί ο αιτών, ως ηττηθείς διάδικος στα δικαστικά έξοδα της καθής (176 και 191 παρ. 1 ΚΠολΔ) κατά το διατακτικό αναφερόμενα…»  Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.