Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Ανάθεσης οριστικά της άσκησης της επιμέλειας ανήλικου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου στον πατέρα τουΣύμφωνα με την υπ.αρ. 52/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ως ορίζει, το Δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 του Α.Κ. και μετά στάθμιση του συμφέροντος του ανηλίκου, προς το οποίο πρωτίστως, κατά τα προεκτεθέντα, ενεργεί, να αναθέσει τη γονική του μέριμνα σε ένα μόνο των γονέων του ή και σε αμφοτέρους από κοινού, εάν οι ίδιοι συμφωνούν στη λύση αυτή και συγχρόνως καθορίζει τον τόπο διαμονής του ανηλίκου ή και να την κατανείμει μεταξύ των γονέων του (βλ. Α.Π. 634/1996 ΕλλΔνη 37, σελ. 1549, Γεωργιάδη Σταθόπουλου Α.Κ., κάτω από τα άρθρα 1513,1514, αριθ. 43 επ., 65 επ., 77 επ.)(ΕφΛαρ 575/2003, ΤρΝΠλ ΝΟΜΟΣ). Το Δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο, όταν υπάρχει κακή άσκηση, δηλαδή αν παραβαίνει τα καθήκοντα, που του επιβάλει το λειτούργημά του για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή ασκεί το λειτούργημα του καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτό (άρθρο 1532 ΑΚ). Το θέμα αυτό καλείται να λύσει το Δικαστήριο, έχων προ αυτού, ως αποκλειστικό γνώμονα το αληθές συμφέρον του ανηλίκου. Ως συμφέρον του παιδιού νοείται το σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και γενικότερα κάθε είδους συμφέρον. Για την ανάθεση της γονικής μέριμνας σε κάποιον γονέα λαμβάνεται επίσης υπόψη η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξής του ( Βλ. ΑΠ 425/1990 ΕλλΔνη 31,997, ΕφΑθ 9281/1986 ΕλλΔνη 28,1276,ΕφΑθ 1151/1986 ΕλλΔνη 27,153) και οι δεσμοί του με τρίτα πρόσωπα (και πέρα από τους συγγενείς του) ή πράγματα.

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της ανωτέρω απόφασης, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«… Για τον λόγο αυτό κρίνεται ως ακατάλληλη για την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της, ενώ και η ίδια δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό και αποποιείται κάθε ευθύνης για την επιμέλεια και την ανατροφή του. Συνεπώς αποδείχθηκε ότι το συμφέρον του ανηλίκου, και μάλιστα όχι μόνο το ψυχικό αλλά και το σύνολο της διαμορφώσεως της παιδικής του προσωπικότητας, υπαγορεύει την ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειάς του στον πατέρα του, ο οποίος είναι και ο μόνος άξιος και ικανός να ασκήσει τα καθήκοντα της επιμέλειας, ενώ η μητέρα του έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ανεπαρκής και ακατάλληλη για την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της. Επομένως, πρέπει, με βάση και με όσα σχετικώς ανωτέρω αναφέρονται, να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή, που αποδείχθηκε ουσιαστικά βάσιμη και να ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων , που γεννήθηκε στις …. -2012 από τις εκτός γάμου σχέσεις τους, στον ενάγοντα πατέρα του…». Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.