Translate

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Συναινετικό Διαζύγιο σε Συμβολαιογράφο (Νόμος 4509/2017)


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' /201) την 22/12/2017 ο νόμος «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».  

Στο άρθρο 22 (Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο) ορίζονται τα εξής:

Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 1438

«Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.».

Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 1441

1.Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. 
2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον. 

3.α)
H έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο. β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη. 

4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία. 

5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.». 

ü Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου 5 δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους.

ü Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.

Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια 

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Απλές συμβουλές στην συντροφική βία

Τι μπορείς να κάνεις


Εάν βρίσκεσαι στην αρχή μίας βίαιης σχέσης
Δήλωσε, με αυτοπεποίθηση, στον σύντροφό σου ότι δεν θα ανεχτείς ξανά οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά. Πρόσεχε τη στάση του σώματός σου και τον τόνο της φωνής σου, όταν θα του μιλάς. Επέλεξε να του μιλήσεις τη στιγμή που θα είσαι λιγότερη φοβισμένη. Εξήγησε στο σύντροφό σου ότι είναι η τελευταία φορά (να το εννοείς όμως) που τον συγχωρείς και ότι την επομένη οποιουδήποτε βίαιου περιστατικού- σωματικού ή λεκτικού- θα είναι μόνος του. Εάν βάλεις όρια στην αρχή της σχέσης σου έχεις αρκετές πιθανότητες να ζήσεις χωρίς βία.

Εάν είσαι τραυματισμένη και δεν επιθυμείς να κάνεις μήνυση
Θα πρέπει να αναζητήσεις περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο ή δημόσιο ιατρικό κέντρο. Εκεί θα εξεταστείς από ιατρό και είναι σημαντικό να δηλώσεις την αληθινή αιτία του τραυματισμού σου. Η ιατρική γνωμάτευση που θα λάβεις και η οποία θα αναφέρει την αιτία των σωματικών βλαβών (κατά δήλωσή σου) είναι αποδεικτικό στοιχείο της κακοποίησης. Ακόμα και εάν δεν επιθυμείς την παρούσα στιγμή να προχωρήσεις δικαστικά, κάποια στιγμή, στο μέλλον, το έγγραφο αυτό θα αποδειχτεί χρήσιμο.    

Εάν είσαι τραυματισμένη και επιθυμείς να καταθέσεις μήνυση
Εάν φέρεις ελαφρά τραύματα και επιθυμείς να καταθέσεις μήνυση, κάν'το άμεσα, προκειμένου να εξεταστείς από ιατροδικαστή. Η ιατροδικαστική έκθεση είναι αδιάσειστο αποδεικτικό στοιχείο.

ΖΗΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

Εάν έχεις χρήματα τηλεφώνησε άμεσα σε δικηγόρο και κλείσε ραντεβού μαζί του.  
 
Εάν δεν έχεις χρήματα επικοινώνησε με υποστηρικτική υπηρεσία για θέματα βίας κατά των γυναικών. Ζήτησε να ενημερωθείς εκτενώς και λεπτομερώς για τα δικαιώματά σου. Επειδή βρίσκεσαι σε οικονομική αδυναμία θα παραπεμφθείς στη γραμματεία του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας σου και θα καταθέσεις αίτηση για νομική βοήθεια. Ο δικηγόρος που θα διοριστεί από το κράτος θα σε εκπροσωπήσει στις απαιτούμενες και αναγκαίες δικαστικές ενέργειες (π.χ. αίτημα μετοίκησης του βίαιου συντρόφου και παραχώρηση της οικογενειακής στέγης, αίτημα επιμέλειας και διατροφής τέκνων και διατροφής δικής σου, εάν δικαιούσαι κλπ.) και δικαστήρια.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσεις ότι δεν ευθύνεσαι εσύ για τη βίαιη συμπεριφορά του συντρόφου σου. Μία (1) στις τέσσερις (4) γυναίκες ζουν αυτό που ζεις εσύ αυτή τη στιγμή. Εάν νιώθεις ενοχές που σκέφτεσαι να φύγεις από τη βίαιη σχέση, θα πρέπει να λάβεις βοήθεια από ειδικούς ψυχολόγους, προκειμένου να απενοχοποιηθείς και να ενδυναμώσεις. Προστάτεψε τον εαυτό σου και τα παιδιά σου. 


Περισσότερα μπορείς να διαβάσεις  εδώ. 

Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια   

Συνεργαζόμενες Ιατροδικαστικές δομές για τις κακοποιημένες γυναίκες


        1.   Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, Ιατροδικαστής: Άννα Ράζου, τηλ: 2132163100.
2.   Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατροδικαστής: Ευστράτιος Καλλίτσης, τηλ: 2132086820.
3.   Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιατροδικαστής Κατερίνα Κανάκη, τηλ: 2810392520.  
4.   Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας, Ιατροδικαστής: Χρυσαυγή Κούση, τηλ: 2663160567, 2661082243.
5.   Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Ιατροδικαστής: Γεώργιος Σιώζος, τηλ: 2681361421, 6936713016
6.   Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, Ιατροδικαστής: Ιωάννης Δούζης, τηλ: 2273083100.
7.   Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, Ιατροδικαστής: Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου, τηλ: 2731093337, 6939200574.
8.   Ιατροδικαστικό Ιατρείο Γρηγόρη Λέων, Λ. Αλεξάνδρας 120, Αθήνα, τηλ: 2106429991.
9.   Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες «Ιατρογνώμων», Ιατροδικαστής: Γεώργιος Κοσμίδης, Δελφών 5, Αθήνα, τηλ: 2103635171.
10.        Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο, Ιατροδικαστής: Δημήτρης Κουτρουλής, Αχιλλέως Παράσχου 98-100, 11475, Αθήνα, τηλ: 2111821521. 
11.        Ιατροδικαστικό Ιατρείο Κώστα Ανδρέου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 72, Κερατσίνι Πειραιά, τηλ: 6974554684.
12.        Εταιρεία Ιατροδικαστικής Πραγματογνωμοσύνης “Legale”, Ιατροδικαστής: Δημήτρης Κουτσούκης, Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη, 2315536510.
13.        Ιατροδικαστικό Ιατρείο Αναστάσιου Θεοδωρίδη,        26ης Οκτωβρίου 26, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2313042000.
14.        Κέντρο Ιατροδικαστικών Ερευνών Νέμεσις, Ιατροδικαστής: Δημήτρης Γαλεντέρης, Φράγκων 6-8, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2313056595.
15.        Ιατροδικαστής Κατερίνα Αποστολίδου, Θηβών 6, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, τηλ: 6973520329.
16.        Ιατροδικαστικό Ιατρείο Κατερίνας Χατζούλη, Παπαναστασίου Αλέξανδρου 33Α, Λάρισα, τηλ: 2417706516.


Οι ανωτέρω ιατροδικαστικές δομές θα παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσες κακοποιημένες γυναίκες αισθάνονται ότι το έχουν ανάγκη για μία εβδομάδα από 25 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2017. 

Πηγή: www.hsfm.gr/


Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Εισαγγελική διάταξη για την προστασία ανηλίκου


Σύμφωνα με την παράγραφο § 3 του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα ως ορίζει: «Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας μπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών».


Η αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Ανηλίκων διαμορφώνεται από το νόμο ως προσωρινού χαρακτήρα, για αυτό και ο Εισαγγελέας έχει προθεσμία τριάντα ημερών για να απευθυνθεί στο δικαστήριο.

Από την πλευρά τους, οι συγγενείς, που είναι και τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται συνήθως η επιμέλεια του ανήλικου, θα πρέπει, ένεκα ακριβώς της προσωρινότητας της εισαγγελικής διάταξης, να απευθυνθούν άμεσα σε δικηγόρο για να προχωρήσουν στις ενδεδειγμένες νομικές διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου. 


Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου


ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡ. 4491/2017

Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου


Άρθρο 1

Δικαιώματα του προσώπου με βάση την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου 

1.Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του.

2.Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του.


Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, το οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώματος μπορεί να συνδέεται και με αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα.

2. Ως χαρακτηριστικά φύλου νοούνται τα χρωμοσωμικά, γονιδιακά και ανατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η μυϊκή μάζα, η ανάπτυξη μαστών ή τριχοφυΐας.


Άρθρο 3

Διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου- Προϋποθέσεις

1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική του εικόνα.

2. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, με εξαίρεση τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα και τους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει επιπλέον θετική γνωμάτευση διεπιστημονικής Επιτροπής που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας για δύο (2) έτη, στην οποία μετέχουν: α) ένας παιδοψυχίατρος, β) ένας ψυχίατρος, γ) ένας ενδοκρινολόγος, δ) ένας παιδοχειρούργος, ε) ένας ψυχολόγος, στ) ένας κοινωνικός λειτουργός  και ζ) ένας παιδίατρος, ως Πρόεδρος, άπαντες με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο ζήτημα.  

3. Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο.

4. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική επέμβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία.


Άρθρο 4

Διαδικασία

1. Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 782 ΚΠολΔ. Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου.

2. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται αυτοπρόσωπη δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου. Η δήλωση γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα. Η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου. Η καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων.

3. Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα οποία το πρόσωπο εξαρτά δικαιώματα, καθώς και για την καταχώριση σε μητρώα ή καταλόγους, όπως εκλογικούς, έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα ή να προβούν σε νέες καταχωρίσεις με διορθωμένο το καταχωρισμένο φύλο, το κύριο όνομα και το επώνυμο του προσώπου. Στη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα νέα έγγραφα και στις νέες καταχωρίσεις δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου.

4. Η νέα ληξιαρχική πράξη μπορεί στο εξής να αλλάξει μία φορά με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις.


Άρθρο 5     

Συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου   

1. Από την καταχώρισή της στο Ληξιαρχείο η διόρθωση του φύλου του προσώπου ισχύει έναντι όλων. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κάθε είδους ευθύνη του προσώπου, που δημιουργήθηκαν πριν από τη διόρθωση του φύλου, εξακολουθούν να υφίστανται. Διατηρούνται επίσης οι αριθμοί φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Εντός τριών (3) ημερών από την καταχώριση της μεταβολής στο Ληξιαρχείο σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 344/1976 (Α΄143), ο Ληξίαρχος υποχρεούται να ενημερώσει την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης του προσώπου ή το Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αν πρόκειται για πρόσωπο γεννημένο στην αλλοδαπή, για την μεταβολή των ταυτοποιητικών του στοιχείων, προκειμένου να προβούν σε ενημέρωση τυχόν καταχώρισης στο Ποινικό Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ 35/2015 (Α΄56).

2. Αν το πρόσωπο που διόρθωσε το καταχωρισμένο φύλο του έχει παιδιά, είτε γεννημένα σε γάμο, είτε γεννημένα σε σύμφωνο, είτε γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους, είτε υιοθετημένα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη γονική μέριμνα δεν επηρεάζονται. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καμία μεταβολή λόγω της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου του γονέα.
  

Άρθρο 6

Μυστικότητα

1.Οι υπάλληλοι του Ληξιαρχείου, καθώς και όσοι άλλοι εμπλέκονται επαγγελματικά στη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου ή έλαβαν γνώση της τέλεσής της με την ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους, έχουν καθήκον εχεμύθειας. Στη δικαστική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στην αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο το οποίο τηρείται στο οικείο ληξιαρχείο ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει η διόρθωση φύλου που μεσολάβησε, έχει πρόσβαση μόνο το ίδιο το πρόσωπο, καθώς και όσοι έχουν ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτό. Πρόσβαση τρίτου στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτός αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον μη δυνάμενο να ικανοποιηθεί διαφορετικά και κατόπιν άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄50) για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

2. Αν το πρόσωπο που προέβη σε διόρθωση φύλου καταστεί δικαιοπρακτικά ανίκανο, πρόσβαση έχει ο δικαστικός συμπαραστάτης του.  

Άρθρο 7

Άλλες διατάξεις  

1.Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.344/1976 (Α΄143) διαγράφονται οι λέξεις «αλλαγής φύλου» και προστίθενται οι λέξεις «διόρθωσης φύλου» και μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά στην περίπτωση της διόρθωσης φύλου η δικαστική απόφαση αρκεί να είναι τελεσίδικη».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 και στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 927/1979 (Α΄139), μετά τις λέξεις «ταυτότητα φύλου» προστίθενται και οι λέξεις «χαρακτηριστικά φύλου».   Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

5ο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου5ο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου
ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ :  Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017
ΤΟΠΟΣ : Ξενοδοχείο “Elite City Resort”, Καλαμάτα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017
17:30
Α’ Συνεδρία
Προεδρεύουσα: Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες κατά τη συμβίωση
και μετά τη διακοπή της συμβίωσης

Ευγενία Δακορώνια, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Χρόνος, τρόπος, μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής σε ομαλές περιόδους
και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

Γεώργιος Λαδογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Διάλειμμα
Συζήτηση
Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017
9:30
Β’ Συνεδρία
Προεδρεύων: Απόστολος Γεωργιάδης, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Διατροφή μετά το διαζύγιο ιδίως για λόγους επιείκειας
Ρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής και υπηρεσιών επί πρόκλησης θανάτου
ή σωματικής βλάβης του ενός συζύγου

Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Συζήτηση
Διάλειμμα
12:00
Γ’ Συνεδρία
Προεδρεύων: Ιωάννης Τέντες, Επίτιμος Eισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γενικός Γραμματέας ΕΟΔ
Αλληλεπίδραση της καταβολής διατροφής ανηλίκου με την επιμέλεια
και την παρεμπόδιση της επικοινωνίας

Παναγιώτης Νικολόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης διατροφής
Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Συζήτηση
Διάλειμμα
18:00
Δ’ Συνεδρία
Προεδρεύων: Ιωάννης Σπυριδάκης , Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η διατροφή μεταξύ αδελφών και κατιόντων προς ανιόντες
Μαρία Τατσέλου, ΔΝ, Εφέτης Αθηνών
Εφαρμοστέο δίκαιο, διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων
σε θέματα διατροφής σύμφωνα με τον Κανονισμό 4/2009

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Εφέτης Αθηνών
Το ποινικό αδίκημα της παραβίασης υποχρέωσης διατροφής
Νικόλαος Δεληδήμος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών
Διάλειμμα
Συζήτηση
Σύνοψη Συμπερασμάτων του συνεδρίου
Θεοφανώ Παπαζήση, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

 
Πληροφορίες-Εγγραφές:
Ελένη Στεφανίδη
Τ. 210 36 78 858 - 975, F. 210 36 78 857
www.nb.org
e-mail: stefanel@nb.org

Πληροφορίες:

Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος, Ταμίας ΕΟΔ
Τ. 210 36 35 790, F. 210 36 03 617
www.eod.gr
e-mail: koutsoulelos.k@dsa.gr