Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

«Δεν μπορώ να πληρώσω τη διατροφή»Όλο και περισσότεροι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει γονείς αδυνατούν, ένεκα της οικονομικής κρίσης, να καταβάλλουν τη διατροφή, που έχει επιβάλλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει το δικαστήριο, προς στον γονέα που έχει ανατεθεί η επιμέλεια του τέκνου ή των τέκνων.  

Όταν υπάρχει πραγματική αδυναμία καταβολής της διατροφής από τον υπόχρεο γονέα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα του άρθρου 358 ΠΚ «Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή», (Εικοστό κεφάλαιο -Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια), το οποίο ορίζει ότι όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.       

Σύμφωνα με την νομολογία για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της παραβίασης της υποχρέωσης για διατροφή απαιτείται δεδηλωμένη παράλειψη του φερόμενου ως υπόχρεου προς διατροφή, προβλεπόμενη από το νόμο και αναγνωρισμένη με δικαστική απόφαση, έστω και προσωρινώς που διατηρεί την ισχύ της και οφειλόμενη σε κακοβουλία, δηλαδή στην ενδιάθετη βούληση μη συμμορφώσεως του δράστη προς την υποχρέωση, από κακεντρέχεια ή κακή θέληση, παρότι είχε την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει το χρηματικό ποσό που επιδικάσθηκε για την κάλυψη των αναγκών επιβιώσεως του δικαιουμένου προσώπου για το προσδιορισμένο χρονικό διάστημα. Στο δόλο του δράστη περιλαμβάνεται και η γνώση της περί διατροφής υποχρεώσεως βάσει δικαστικής αποφάσεως, χωρίς να απαιτείται και τυπική επίδοση σε αυτόν της αποφάσεως με δικαστικό επιμελητή και γνώση ότι ο δικαιούχος θα περιέλθει σε στερήσεις ή θα αναγκασθεί να δεχθεί τη βοήθεια άλλων για τη διατροφή του. Η οικονομική δυνατότητα του υπόχρεου κρίνεται εν αναφορά προς την οικονομική κατάσταση και την επαγγελματική δραστηριότητά του ( Άρειος Πάγος 1429/2010). 

Σε κάθε περίπτωση το Δικαστήριο είναι αυτό που θα κρίνει και θα αποφασίσει. 


Δυστυχώς η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει προβλήματα επιβίωσης σε αρκετούς διαζευγμένους γονείς, οι οποίοι μέχρι πρότινος ήταν καθ’ όλα συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στα τέκνα τους, τα οποία αγαπούν πραγματικά, και πλέον αδυνατούν να καταβάλλουν το σύνολο της επιδικασθείσας διατροφής ή ένα μέρος αυτής. Σε κάποιες περιπτώσεις τα οικονομικά προβλήματα δημιουργούν και εμπόδια στον υπόχρεο γονέα να ασκήσει το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο του ή τα τέκνα του, όταν δεν έχει χρήματα ούτε για βενζίνη άρα δεν μπορεί να μεταβεί στην οικία του έχοντα την επιμέλεια γονέα για να παραλάβει τα τέκνα και ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς γιατί ο χρόνος της επικοινωνίας είναι ελάχιστος και η απόσταση μεγάλη ή βρίσκεται όλη μέρα σε αναζήτηση εργασίας, σε συνεντεύξεις σε εταιρείες ή και σε εκπαιδεύσεις απαραίτητη προϋπόθεση, ορισμένες φορές για να προσληφθεί κάποιος.    
  

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.