Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

Η γνώμη και το συμφέρον του ανήλικου τέκνου (επικοινωνία του τέκνου με δικαστή)Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα (Κεφάλαιο Ενδέκατο, Σχέσεις γονέων και τέκνων «Οικογενειακό Δίκαιο») ορίζει:

·        Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του  τέκνου.

·        Στο συμφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν, κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο της άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας.

·        Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα συμφέροντά του.Το άρθρο 681Γ παρ. 3 εδ.α΄ του ΚΠολΔ ορίζει: Το δικαστήριο πριν από την έκδοση της απόφασής του, ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου, λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του.


Γιατί λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του ανήλικου τέκνου;
Σύμφωνα με το νόμο και τη νομολογία, το δικαστήριο σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων του ανηλίκου, προκειμένου να ρυθμίσει τη γονική μέριμνα πρέπει να ζητεί και να συνεκτιμά τη γνώμη του τέκνου, εφόσον κρίνει ότι έχει την απαιτούμενη ωριμότητα, ότι δηλαδή έχει την ικανότητα να αντιληφθεί το συμφέρον του. Έχει κριθεί ότι μόνη η ηλικία του τέκνου δεν αποδεικνύει και την ωριμότητά του ( ΑΠ 1111/2002, 15/1997).  
 

Πότε ζητείται η γνώμη του ανήλικου τέκνου; 
Το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να ζητά και να συνεκτιμά τη γνώμη του τέκνου -ανάλογα με την ωριμότητά του - προτού λάβει οποιαδήποτε απόφαση που το αφορά.  Είθισται το δικαστήριο να ζητά τη γνώμη του ανήλικου τέκνου ή των ανήλικων τέκνων, ανάλογα με την ωριμότητά τους, στις περιπτώσεις σφοδρής αντιδικίας όπου και οι 2 γονείς διεκδικούν την επιμέλεια /γονική μέριμνα αυτών ή όταν ο ένας γονέας ζητάει να διευρυνθεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του (να μεγαλώσει ο χρόνος επικοινωνίας του με το παιδί του) και ο άλλος γονέας αρνείται σθεναρά (βλ. εδώ).   

 
Πως ζητείται η γνώμη του ανήλικου τέκνου;
Στο εδάφιο 4 του άρθρου 681 Γ του ΚΠολΔ, περιγράφεται η διαδικασία: Για την επικοινωνία με το τέκνο, ορίζονται, στα πρακτικά του αρμόδιου δικαστηρίου, ο χρόνος και ο τόπος της συνάντησης, καθώς και στην περίπτωση του πολυμελούς δικαστηρίου, ο δικαστής που θα επικοινωνήσει με το τέκνο. Με τα ίδια πρακτικά καλείται επίσης να παρουσιάσει το τέκνο όποιος διαμένει μαζί του. Σε περίπτωση ερημοδικίας κάποιου διαδίκου, το δικαστήριο ορίζει χρόνο επιδόσεως αντιγράφου των πρακτικών στον απολειπόμενο διάδικο. Η επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο γίνεται ιδιαιτέρως και δεν επιτρέπεται να είναι παρόν σ’ αυτήν άλλο πρόσωπο, εκτός αν ο δικαστής κρίνει διαφορετικά. Για το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν συντάσσεται έκθεση.  

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.