Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Διεκδίκηση συζυγικής περιουσίας

                          
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα: «Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχτεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή.

»Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια.

»Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία, ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες».

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1401, τελευταίο εδάφιο, «η αξίωση παραγράφεται δύο χρόνια μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου».

Κρίσιμα χρονικά διαστήματα για τον υπολογισμό της αξίας των αποκτημάτων, δηλαδή της αύξησης της περιουσίας ενός εκ των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, η οποία οφείλεται στη συμβολή του άλλου συζύγου, θεωρούνται ο χρόνος της τέλεσης του γάμου και ο χρόνος λύσης ή ακύρωσης αυτού ή συμπλήρωσης τριετούς διάστασης των συζύγων. Η συμβολή μπορεί να έχει γίνει με κάθε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα (εργασία στο σπίτι, επίβλεψη και ανατροφή των παιδιών που εξασφαλίζει περισσότερο χρόνο στον άλλο σύζυγο για κερδοφόρο επίδοση στο επάγγελμά του, απασχόληση με τα οικιακά, κλπ.) (Πολ. Πρωτ. Αθ. 9866/1985, Ελλ. Δνη., Έτος 1986, Τόμος 27, σελ. 187).

Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα είναι αναγκαστικού δικαίου και απαγορεύεται αντίθετη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, διαρκούντος του γάμου, περί αποκλεισμού αυτής ή παραίτησης από αυτή. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτές τέτοιες συμφωνίες που γίνονται στο πλαίσιο ρύθμισης συναινετικού διαζυγίου και ενόψει αυτού, οπότε τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της λύσης του γάμου.

Αν η περιουσία του/της συζύγου σου έχει αυξηθεί στη διάρκεια του γάμου σας και εσύ συνέβαλες με οικιακή ή με εξωοικιακή εργασία θα πρέπει να προσφύγεις στο αρμόδιο δικαστήριο και να αποδείξεις τη συμβολή σου στην αύξηση της περιουσίας του/της.

Αν ο/η σύζυγός σου μεταβίβασε ή απώλεσε την περιουσία, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρου 1400 του Α.Κ.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ότι το βάρος της απόδειξης, πέραν του μαχητού τεκμηρίου του 1/3, το φέρει αυτός.Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.