Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

Θέλω διαζύγιο αλλά δεν έχω χρήματα
Οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, ανεργία, και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα ενός δικαστηρίου που πρέπει να γίνει.  

Κάθε πολίτης, άνεργος ή με χαμηλό εισόδημα θα πρέπει να γνωρίζει ότι δικαιούται να ζητήσει δωρεάν δικηγόρο από το κράτος και για το διαζύγιο (ν. 3226/2004 ( ΦΕΚ 24/Α/4/4.2.2004)

Ο δικαιούχος καταθέτει αίτηση στο Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του, στην οποία πρέπει να αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν την συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή νομικής βοήθειας. Στην αίτηση  ο δικαιούχος οφείλει να επισυνάψει τα αναγκαία δικαιολογητικά, αποδεικτικά της οικονομικής του κατάστασης, (ιδίως αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής καταστάσεως, εκκαθαριστικού σημειώματος, Α.Φ.Μ, βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένορκες βεβαιώσεις) καθώς επίσης αποδεικτικά κατοικίας ή διαμονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη Νομική Βοήθεια μπορείτε να διαβάσετε εδώ

 


Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.