Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Άκυρη η εκούσια αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε σε γάμο


 
Σύμφωνα με το άρθρο 1475 παρ. 1 εδ. α' ΑΚ, ο πατέρας μπορεί ν' αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο του, που γεννήθηκε χωρίς γάμο, εφόσον συναινεί σ' αυτό και η μητέρα του.
Από την ως άνω διάταξη προκύπτει σαφώς ότι το αναγνωριζόμενο τέκνο πρέπει να έχει την ιδιότητα ενός "τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο", δηλαδή ενός τέκνου που δεν καλύπτεται από το (μαχητό) τεκμήριο καταγωγής από το γάμο (άρθρο 1465 παρ. 1 ΑΚ) είτε γιατί γεννήθηκε από την αρχή από άγαμη μητέρα, είτε γιατί έπαυσε εκ των υστέρων να καλύπτεται από το τεκμήριο, λόγω επιτυχούς προσβολής της πατρότητας, καθώς και τέκνου που δεν έχει ήδη αναγνωρισθεί ως τέκνο άλλου πατέρα (Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογ. Δίκαιο, τ. 2ος, έκδ. Β' 1998, σελ. 50, Καράση, στο έργο των Γεωργιάδη-Σταθόπουλου Αστ. Κώδιξ, στο άρθρο 1476, αριθμ. 4, σελίς 604, Π. Αγαλλοπούλου, Το δικαίωμα εκουσίας αναγνώρισης της πατρότητας ΝοΒ 37.237 επ.).
Τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του, που δεν λύθηκε, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα το σύζυγο της μητέρας, έστω κι αν αυτό συνελήφθη κατά το χρόνο της διαστάσεως των συζύγων. Επομένως αναγνώριση τέκνου που έχει υπέρ αυτού το τεκμήριο καταγωγής από γάμο, δεν συνιστά αναγνώριση κατά το νόμο και, αν γίνει, είναι, κατά μία άποψη, άκυρη, κατ' άλλη άποψη ανυπόστατη, αφού ελλείπει η προϋπόθεση του πραγματικού στοιχείου της εκουσίας αναγνώρισης (ΕφΘεσ 2571/1996 Αρμ Ν' 1088, Α. Τούση, Οικογ. Δίκαιο, παρ. 142, σελ. 418, Καράση, όπ.π.). Επομένως η αναγνώριση πρέπει να επαναληφθεί μετά την προσβολή της πατρότητας και αφού γίνει αμετάκλητη η σχετική απόφαση για την προσβολή.
 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.