Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Απόπειρα συμβιβασμού (άρθρα 208 & 209 ΚΠολΔ)


 
Σύμφωνα με το άρθρο 208 Κ.Πολ.Δ ο ειρηνοδίκης είναι υποχρεωμένος κατά την συζήτηση στο ακροατήριο οποιασδήποτε υπόθεσης που δικάζει και πριν από κάθε συζήτηση να προσπαθήσει να συμβιβάσει τους διαδίκους. Η συζήτηση της υπόθεσης προχωρεί μόνο αν αποτύχει η απόπειρα συμβιβασμού. Η παράλειψή της δεν προκαλεί απαράδεκτο ή ακυρότητα. Επίσης ο ειρηνοδίκης μπορεί να ζητήσει να γίνει η απόπειρα του συμβιβασμού από άλλον ειρηνοδίκη άλλης περιφέρειας, αν κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο για την επιτυχία του συμβιβασμού.
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 209 Κ.Πολ.Δ, όποιος έχει την πρόθεση να ασκήσει αγωγή μπορεί πριν από την κατάθεσή της να ζητήσει τη συμβιβαστική επέμβαση τού κατά τόπο αρμόδιου για την εκδίκαση της αγωγής ειρηνοδίκη, έστω και αν αυτός είναι καθ’ ύλην αναρμόδιος. Για το σκοπό αυτόν ή υποβάλλεται αίτηση προς τον ειρηνοδίκη, στην οποία πρέπει να αναγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο της διαφοράς, ή εμφανίζονται αυθόρμητα οι ενδιαφερόμενοι ενώπιόν του.  Ο ειρηνοδίκης, όταν υποβληθεί αίτηση συμβιβασμού καλεί ενώπιόν του το συντομότερο σε ορισμένη ημέρα και ώρα όλους τους ενδιαφερομένους. Η πρόσκληση του ειρηνοδίκη πρέπει να αναφέρει με συντομία τη διαφορά. Αν προσέλθουν αυθόρμητα όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ο ειρηνοδίκης μπορεί αμέσως να προχωρήσει σε συμβιβαστική επέμβαση. Η συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη δεν είναι ανάγκη να γίνεται δημόσια, όμως για την επέμβαση αυτή τηρούνται πρακτικά.  Αν αυτός που υπέβαλε την αίτηση δεν εμφανιστεί, η αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ και καταδικάζεται αυτός στα δικαστικά έξοδα. Αν δεν εμφανιστεί κάποιος από αυτούς που κλήθηκαν, αναφέρεται αυτό στα πρακτικά και η συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη θεωρείται ότι απέτυχε.

 
Θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας τέκνων εντός και εκτός γάμου αναγνωρισμένων, μπορούν να ρυθμιστούν και με αυτόν τον τρόπο. Όταν οι γονείς συμφωνήσουν στην ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος, δύναται να επιλεγεί αυτή η διαδικασία η οποία συμφέρει οικονομικά καθώς έχει λιγότερα δικαστικά έξοδα από ένα δικαστήριο. Είναι άξιο αναφοράς ότι το Πρακτικό Συμβιβασμού που θα συνταχθεί και θα υπογραφεί από όλους (ειρηνοδίκη, γραμματέα και εμφανισθέντες γονείς) έχει ισχύ δικαστικής απόφασης. 

Μπορείς να διαβάσεις αίτηση (υπόδειγμα) εδώ
Μπορείς να διαβάσεις πρακτικό συμβιβασμού (υπόδειγμα) εδώ  


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.