Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων


 
Κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 696 ΚΠολΔ, το δικαστήριο, που εξέδωσε την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή το δικαστήριο, που δικάζει την κύρια υπόθεση, δύναται ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον να ανακαλέσει την απόφαση αυτή, εφόσον επήλθε μεταβολή πραγμάτων, σε κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, τα οποία ασκούν ουσιώδη επίδραση στην υπόθεση, που κρίθηκε, που δικαιολογούν την ανάκληση ή μεταρρύθμισή της. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο δικόγραφο της ανακλητικής αίτησης και όχι να γίνεται επίκληση αυτών για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση του ασφαλιστικού μέτρου ή με το σημείωμα.(ΕΑ 4862/85 Ελλ.Δ 26/1181, ΜΠΑ18261/91 Δ24/383 Β.Βαθρακοκοίλη, αρθρ.696 αρ. 6,8,56).
Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 697 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι η ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης, που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο, μπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο, που δικάζει την κύρια υπόθεση (ΜΠΘ. 1179/88 Αρχ.Ν.39/352), και κατ’ άλλη άποψη από το εκδώσαν την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δικαστήριο (Β.Βαθρακοκοίλη ΚΠολ.Δ. τ.Δ΄, 1996, κάτω από το άρθρο 697) καθ’ όλη τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, που αρχίζει στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας από τη νομότυπη άσκηση της αγωγής και περατώνεται, μεταξύ άλλων, με την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη της στάσης της δίκης ενώπιον αυτού και με αυτοτελή ακόμα αίτηση και όχι μόνον κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης, όπως απαιτείται στην περίπτωση μόνον, κατά την οποία πρόκειται να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο. Με το ένδικο (κατ’ ουσίαν) αυτό βοήθημα, που προβλέπεται από την εν λόγω διάταξη δε φέρεται υπό την κρίση του δικαστηρίου της κύριας υπόθεσης η νομιμότητα του ασφαλιστικού μέτρου, που έχει διαταχθεί ή η ορθότητα της απόφασης, που το διέταξε αλλά μόνον η νομιμότητα της περαιτέρω ισχύος του.

Συγκεκριμένα, δεν προϋποτίθεται για το παραδεκτό της αίτησης η επίκληση της μεταβολής των πραγμάτων αλλά το δικαστήριο κρίνει βάσει των στοιχείων, που υπάρχουν στη δικογραφία της κύριας υπόθεσης, εφόσον το θέμα τεθεί υπόψη του και έτσι αποφασίζει όπως θα έκρινε, αν για πρώτη φορά καλούνταν να διατάξει τη λήψη ή όχι του ασφαλιστικού μέτρου (ΕΘ3308/2003 Αρμ. 2004, 252, ΕΑ 2360/2003 Ελλ.Δ. 44/992, ΜΠΡόδ.3364/2006 ΝΟΜΟΣ, ΜΠΡόδ. 1974/2004 ΝΟΜΟΣ).

 

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.