Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Υποχρεώσεις του Δικηγόρου προς τους Συναδέλφους του


 
Παρατίθεται κατωτέρω τα άρθρα 20,21,22,23,24,25,26,27 του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ στη συνεδρίαση της 4.1.1980.

 
Άρθρο 20 .- Ο Δικηγόρος οφείλει να συμπεριφέρεται μ’ ευγένεια, συναδελφικότητα και αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους του.  

Άρθρο 21 .- Ο Δικηγόρος πριν ν’ αναλάβει υπόθεση για την οποία ο εντολέας ή οι εντολείς του είχαν πρωτύτερα απασχολήσει άλλο δικηγόρο πρέπει:
α) Να καταβάλει προσπάθεια να πείσει τους εντολείς να μην ανακαλέσουν την εντολή από τον προηγούμενο δικηγόρο, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει λόγος για ανάκληση της εντολής.

β) Αν δεν το πετύχει, να βεβαιωθεί πριν αναλάβει την υπόθεση, ότι ο προηγούμενος συνάδελφός του έχει λάβει την αμοιβή και τα έξοδά του από τον εντολέα του ή τους εντολείς του.

γ) Σε περίπτωση που ο προηγούμενος Δικηγόρος δεν έχει πληρωθεί ν’ αρνηθεί την ανάληψη της υποθέσεως χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του.

Άρθρο 22.- Ο Δικηγόρος πρέπει να αποφεύγει να δικάζει ερήμην αντίδικο συνάδελφό του, εκτός αν έχει βεβαιωθεί ότι σκόπιμα εκείνος δεν προσέρχεται στη Δίκη.
Άρθρο 23.- Αν ο αντίδικος συνάδελφος είναι άρρωστος κατά την ημέρα της συζητήσεως της υποθέσεως ή από λόγους ανώτερης βίας δεν μπορεί να προσέλθει στο Δικαστήριο, ο Δικηγόρος πρέπει να αναβάλλει της συζήτηση της υποθέσεως ή να συγκατατεθεί στην αναβολή της.
Αν ο αντίδικος συνάδελφος ζητεί αναβολή της συζητήσεως για εύλογη αιτία, ο Δικηγόρος έχει υποχρέωση να συναινέσει στην αναβολή: α) αν δεν πρόκειται να ζημιωθεί ο εντολέας από την αναβολή αυτή, β) αν ο αντίδικός του δεν έχει επιδιώξει συστηματικά άλλη προηγούμενη αναβολή.

Σε κάθε περίπτωση  πρέπει να προκαταβληθεί από εκείνον που ζητεί την αναβολή η σχετική δαπάνη στη Γραμματέα του Δικαστηρίου.

Άρθρο 24.- Δικηγόρος που έχει κληθεί ή πρόκειται οπωσδήποτε να παραστεί σε αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη, πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα και τον αντίδικο συνάδελφό του.
Άρθρο 25.- Με τον όρο της αμοιβαιότητας ο Δικηγόρος έχει υποχρέωση ν’ ανακοινώσει έγκαιρα στον αντίδικο συνάδελφό του τις προτάσεις του, καθώς και όλα τα έγγραφα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο Δικαστήριο.

Δικηγόρος που κατά την έκδοση της αποφάσεως πήρε τα «σχετικά του» έγγραφα από το Δικαστήριο, πριν ο αντίδικος συνάδελφός του να λάβει αντίγραφά τους από τον αρμόδιο Γραμματέα, έχει υποχρέωση να εκδώσει και να χορηγήσει αντίγραφα των εγγράφων αυτών προς τον συνάδελφό του, κι εκείνος να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη.

Όταν ο δικηγόρος υποβάλλει στο δικαστήριο απόσπασμα από έγγραφο που κατέχει, έχει υποχρέωση να χορηγήσει στον αντίδικο συνάδελφό του αντίγραφο από ολόκληρο το έγγραφο.
Όταν ο Δικηγόρος κατά τη συζήτηση της υποθέσεως καταθέτει μαζί με τις προτάσεις του σχετικά έγγραφα, δεν έχει το δικαίωμα να τ’ αποσύρει, αν τα επικαλέστηκε και ο αντίδικός του.   

Άρθρο 26.- Στις ποινικές υποθέσεις δεν είναι υποχρεωτική η προηγούμενη ανακοίνωση των εγγράφων από το συνήγορο του κατηγορουμένου στο συνήγορο της πολιτικής αγωγής και αντίστροφα.
Άρθρο 27.- Δεν επιτρέπεται στο Δικηγόρο :
Να χρησιμοποιεί υβριστικές ή υποτιμητικές εκφράσεις για τον αντίδικο συνάδελφό του ή να δείχνει υπεροψία απέναντί του.

Να εκφράζεται υποτιμητικά για συνάδελφο που χειρίστηκε πριν απ’ αυτόν οποιαδήποτε υπόθεση ή για συνάδελφο με τον οποίο συνεργάζεται ή συνεργάστηκε σε υπόθεση.

 
 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.