Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Προϋποθέσεις άρσης ιατρικού απορρήτου με αίτηση του γονέα ενώπιον του Εισαγγελέα


 

Οι διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ.(β’), 4 παρ.1 και 7 παρ.2 στοιχ. (γ’) του Ν. 2472/1997 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την νόμιμη επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 13 παρ. 3 στοιχ. (β’) του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) που προβλέπουν την κατ’ εξαίρεση χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει και τις προϋποθέσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου.

Όταν ζητείται με αίτηση που κατατίθεται στον εισαγγελέα, η χορήγηση, σε αιτούντα τρίτο, ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο αρμόδιος εισαγγελέας διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς τη Διοίκηση, με τη σημείωση ότι αυτή πρέπει να λάβει την άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2472/1997 ( βλ. σχετικά Γνωμ. Αρχής 3/2003 και 3/2009 και πολλές άλλες πράξεις της Αρχής βλ. ενδεικτικά αποφάσεις της Αρχής 78/2011, 111/2011, 115/2011, 116/2011, 117/2011, 132/2011, 133/2011, 134/2011 και 158/2011, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής: www.dpa.gr ).

Σε υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου συνήθως ο σκοπός της επεξεργασίας τον οποίο προβάλλει για την διαβίβαση σε αυτόν/αυτήν των προαναφερομένων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής/συναισθηματικής/σωματικής υγείας του/της αντιδίκου - εν διαστάσει συζύγου και πατέρα /μητέρα του ανήλικου τέκνου, συνίσταται στην ανάγκη αναγνώρισης, άσκησης και υπεράσπισης των νομίμων δικαιωμάτων του αιτούντα/ της αιτούσης ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προκειμένου να προστατευθεί το ανήλικο τέκνο.
 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.