Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Δεκτή δεύτερη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας


 

«… Αρκετές γυναίκες - θύματα ενδοοικογενειακής βίας ενώ έχουν επιτύχει μετοίκηση του βίαιου συντρόφου από την οικογενειακή στέγη, είτε με έκδοση προσωρινής διαταγής, είτε με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, επιτρέπουν στον βίαιο σύντροφο, παρά την ύπαρξη αντίθετης απόφασης να επανεγκατασταθεί στην οικογενειακή στέγη. Οι γυναίκες αυτές δεν πράττουν παράνομα. Κανένας νόμος δεν απαγορεύει την οικογενειακή επανένωση. Άλλωστε όπως  αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση του ν. 3500/2006, ο νόμος αποσκοπεί στην ενίσχυση της αρμονικής συμβίωσης των προσώπων μέσα στην οικογένεια.  Οι γυναίκες αυτές όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων δεν πράττουν σοφά. Ο βίαιος σύντροφος αργά ή γρήγορα υποτροπιάζει και οι γυναίκες βρίσκονται σε δυσχερή θέση … βλ. Οδηγό ΑΘΕΑΤΗ ΒΙΑ, σελ. 248 επ…»  

Παραθέτω απόσπασμα της υπ.αρ. 206/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) την οποία υπόθεση χειρίστηκα.

«… Η αιτούσα αρχικά υπέμενε την κατάσταση που βίωνε, χάριν της ενότητας της οικογενείας της  ελπίζοντας ότι ο καθ’ ου θα σταματήσει την παραπάνω συμπεριφορά του,  πράγμα όμως που δεν έγινε, και γι’ αυτό το λόγο αυτή κατέθεσε την από ..…/2014 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί προσωρινής μετοίκησης του καθ’ ου από την οικογενειακή τους στέγη και προσωρινής ανάθεσης της επιμέλειας των ανηλίκων σ’ αυτήν. Ο καθ ’ου θορυβημένος από την αίτηση αυτή, προέβη στην από …./2014 κοινή δήλωση, με την οποία υποσχέθηκε ότι θα σταματήσει την ως άνω προσβλητική συμπεριφορά του σε βάρος της αιτούσας, προς διατήρηση της έγγαμης συμβίωσής τους, η δε αιτούσα παραιτήθηκε από το δικόγραφο της παραπάνω αίτησης. (1ης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων). Ωστόσο στην πραγματικότητα, ο καθ’ ου ουδέποτε άλλαξε τη συμπεριφορά του, συνεχίζοντας να ασκεί κατ’ επανάληψη λεκτική και σωματική βία σε βάρος της, παρουσία των ανήλικων τέκνων τους…».  

Στην συγκεκριμένη υπόθεση έγινε δεκτή η 2η αίτηση της αιτούσας- μητέρας για λήψη ασφαλιστικών μέτρων και ανετέθη προσωρινά σε αυτή η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανήλικων τέκνων των διαδίκων και  υποχρέωσε τον καθ ΄ου πατέρα σε διατροφή των τέκνων του.  Όσον αφορά την επικοινωνία  του καθ’ ου με τα ανήλικα τέκνα του, το Δικαστήριο έκρινε ότι αυτή πρέπει να είναι επί του παρόντος και μέχρι την οριστική ρύθμιση του δικαιώματος αυτού του καθ’ ου περιορισμένη, λαμβάνοντας υπ’ όψη αφενός ότι ο καθ’ ου διαμένει στην Αλεξανδρούπολη, ενώ τα ανήλικα τέκνα στην Αθήνα με την μητέρα τους, και αφετέρου την ανάγκη των ανηλίκων να βιώσουν σε ένα ήρεμο, ασφαλές και γαλήνιο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο ενδεχομένως να διαταραχθεί και πάλι, αν είναι άμεση και συχνή η επικοινωνία του καθ’ ου με τα τέκνα του και την αιτούσα (μητέρα τους).
 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.