Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Διαφορές διατροφής εκ του νόμου. Δωσιδικία συνάφειαςΠαρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 1375/2009 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  


«Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 321 ΑΚ και 33 ΚΠολΔ συνάγεται ότι οι διαφορές που αφορούν διατροφή εκ του νόμου, η οποία ως χρηματική περιοδική παροχή είναι εκπληρωτέα στην κατοικία του δικαιούχου, πηγάζουν από τη σχέση του γάμου, ο οποίος, ανεξάρτητα προς τον έντονα ηθικής φύσεως χαρακτήρα του, αποτελεί δικαιοπραξία. Κατά συνέπεια και οι διαφορές αυτές μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο του τόπου όπου πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή (ΑΠ 232/1982, ΕΕΝ 1983.135 ΕφΑΘ 1550/1996, Δικ 1996.1394, Εφθεσ 3312/1998, ΕλλΔνη 40.1387, ΕφΑΘ 2260/1993, ΕλλΔνη 1994.443, Εφθεσ 3304/1988, Αρμ MB' 332, Εφθεσ 153/1988, Αρμ 1988.602 Εφθεσ 594/1996, Αρμ 1996.1137, Κεραμέα - Κονδύλη -Νίκα, Ερμ ΚΠολΔ, υπ' αρθ. 33 παρ. 5,1). Με την προαναφερθείσα διάταξη θεσπίζεται συντρέχουσα δωσιδικία προκειμένου για τη ρύθμιση διαφοράς που πηγάζει από τη μη εκπλήρωση χρηματικής οφειλής (βλ. και τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ 44/2001 του Συμβουλί-ου της 22.12.2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που καθιδρύει δικαιοδοσία και κατά τόπον αρμοδιότητα για αξιώσεις διατροφής, του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας ή συνήθους διαμονής του δικαιούχου αυτής). Έτσι, η αξίωση διατροφής του τέκνου κατά των γονέων του, που παραδεκτά σωρεύεται με την αξίωση διατροφής συζύγου (ΑΠ 676/2000, ΔιΔικ 2000.1597), μπορεί να εισαχθεί στο δικαστήριο του τόπου της κατοικίας του δικαιούχου τέκνου, όπως και η αγωγή διατροφής κατά του υπόχρεου συζύγου ενώπιον του τόπου της κατοικίας της δικαιούχου συζύγου, που είναι ο τόπος καταβολής της χρηματικής διατροφής. Τέλος, με βάση τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 3 ΚΠολΔ, που αφορά τον καθορισμό της τοπικής αρμοδιότητας σε περίπτωση κυρίως συναφών δικών υπαγομένων σε δικαστήριο της αυτής καθ' ύλην αρμοδιότητας, παραδεκτά σωρεύεται στο ίδιο δικόγραφο αγωγής με την οποία ασκούνται αξιώσεις διατροφής συζύγου σε διάσταση και ανηλίκων τέκνων κατά του υπόχρεου (συζύγου και γονέα) ενώπιον του δικαστηρίου της κατοικίας των δικαιούχων (τόπου εκπλήρωσης της παροχής) και αγωγή για ανάθεση στην ενάγουσα μητέρα του ανηλίκου τέκνου της,  της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας αυτού, καθόσον μεταξύ της αξίωσης διατροφής συζύγου σε διάσταση ή τέκνου και της ρύθμισης της γονικής μέριμνας υπάρχει συνάφεια, αφού τα αντικείμενα τους βρίσκονται σε εσωτερικό ουσιαστικό σύνδεσμο, ο οποίος απορρέει από την ίδια έννομη σχέση (Νίκας, σε Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα, Ερμ ΚΠολΔ, υπ' άρθρο 31, παρ. 4). Ο καθορισμός της συνάφειας υπόκειται στην τελική κρίση του δικαστηρίου (ΕφΑΘ 2442/1998, ΕλλΔνη 39.891).Έτσι, το αρμόδιο για μία από τις σωρευθείσες συναφείς αγωγές, όπως αυτή της διατροφής συζύγου, δικαστήριο καθίσταται αποκλειστικά αρμόδιο και για τη σωρευθείσα στο ίδιο δικόγραφο αγωγή ρύθμισης της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας του τέκνου των διαδίκων, καθόσον η δωσιδικία της συνάφειας ισχύει ανεξάρτητα αν η εφελκόμενη διαφορά (ρύθμιση γονικής μέριμνας) θα υπαγόταν σε αποκλειστική δικαιοδοσία αν οδηγούνταν αυτοτελώς σε δίκη (Νίκας, σε Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα, Ερμ ΚΠολΔ υπ' άρθρο 31 παρ. 4,71)…». 
Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.