Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018

Διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων - Προθεσμία έφεσης


Σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 647 ΚΠολΔ κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 ΚΠολΔ δικάζονται και οι διαφορές του άρθρου 17 § 2 ΚΠολΔ. Κατά δε την § 2 του άρθρου 17 ΚΠολΔ, η οποία αναριθμήθηκε σε § 3 μετά την ισχύ του Ν. 4055/2012 σε αυτήν υπάγονται οι διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαμερισμάτων που προκύπτουν από τη σχέση της οροφοκτησίας. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη το άρθρου 652 § 1 ΚΠολΔ, η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης στην ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 ΚΠολΔ (διαφορές παράδοσης ή απόδοσης μισθίου και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους) είναι δεκαπέντε [15] ημέρες αν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα και τριάντα ημέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη. Η προθεσμία αυτή αρχίζει ΚΠολΔ 144 § 1) από την επόμενη της επίδοσης της απόφασης (ΚΠολΔ 652 § 1 σε συνδ. 518 - ΑΠ 1144/1984 ΕλλΔνη 26.37). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 495 § 1 ΚΠολΔ, το ένδικο μέσο της έφεσης ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του Δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση. Τέλος, κατά το άρθρο 532 του ίδιου κώδικα, το εμπρόθεσμο της άσκησης της έφεσης είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της, τη συνδρομή δε της προϋπόθεσης αυτής εξετάζει το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη, αν λείπει η προϋπόθεση αυτή (πρβλ. ΑΠ 330/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ - ΑΠ 1532/2009 ΝοΒ 2010.435 - ΑΠ  1834/2007, ΑΠ 204/2006, ΕφΠειρ 844/2014, ΜονΕφΠειρ 150/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ - βλ. Μαργαρίτη, όπ.π. υπό άρθρο 518, αρ. 5, σελ. 921 - Ε. Μπαλογιάννη, όπ.π., υπό το άρθρο 518 αρ. 22, σελ. 923). (βλ. 533/2017 ΕφΠατρών, Ισοκράτης ΔΣΑ).  
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.