Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για έλεγχο χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε δίκη επιμέλειαςΠαρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα του διατακτικού της με αριθμό 3129/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών  του ΔΣΑ. 


«… ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να προσκομισθεί από τον επιμελέστερο των διαδίκων η αμέσως κατωτέρω πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ..., ψυχίατρο - Διευθυντή ΕΣΥ …., Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής (...), τηλ. ..., που εμπεριέχεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου. Ο τελευταίος, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη επίδοση της παρούσας απόφασης σε αυτόν και αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, προηγηθεί εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος του ενάγοντος [ιδίως ΩΡΛ του εξέταση για τη διαπίστωση συνοδών ευρημάτων που μαρτυρούν την ενδορρινική χρήση κοκαΐνης δια ρινικής εισρόφησης], σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Α2Β ΟΙΚ/3982/87 απόφαση Υπ. Υγείας Πρόνοιας- Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και με τη μέθοδο της τοξικολογικής ανάλυσης δειγμάτων τριχών του, εφόσον κρίνει ο πραγματογνώμονας ότι απαιτείται υποβοηθητικά του εργαστηριακού ελέγχου που προβλέπεται στην ως άνω υπουργική απόφαση, και εξετάσει τον ενάγοντα (ενδεχομένως και περισσότερες από μία φορές αν χρειαστεί) και, ακολούθως, θα συντάξει έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που  αναφέρονται στην Α2Β  ΟΙΚ/3982/87 απόφαση Υπ. Υγείας Πρόνοιας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία, με αιτιολογημένες σκέψεις α) θα εξακριβώνει ή όχι τη χρήση από τον ενάγοντα ναρκωτικών ουσιών ή την εξάρτηση αυτού από αυτές, και σε περίπτωση θετικής απάντησης, την επίδραση αυτής (χρήσης ή εξάρτησης) στην ικανότητα του ενάγοντος να ασκήσει το δικαίωμα της επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα, ... και ..., προς το συμφέρον τους και χωρίς οποιοδήποτε κίνδυνο για την ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, εκθέτοντας το βαθμό και το είδος της πιθανής διαπιστωθείσας έξης, σωματικής ή ψυχικής, το σύνηθες χρησιμοποιούμενο είδος ναρκωτικής ουσίας (εξαρτησιογόνου), την ημερήσια δόση, την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και την επίδραση της εξάρτησης στην ικανότητα άσκησης  του δικαιώματος επικοινωνίας, β)  θα διαπιστώνει, αν ο ενάγων αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα διαχείρισης του θυμού του σε σημείο ώστε να καθίσταται βίαιος και επικίνδυνος για τρίτους, και αν ο ψυχισμός του και η προσωπικότητα του επιτρέπουν να αντιληφθεί το συμφέρον των ανήλικων τέκνων του, να ενεργήσει σύμφωνα με το συμφέρον αυτό και να ανταποκριθεί επαρκώς, χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, στα γονεϊκά καθήκοντα του και στην προσήκουσα άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας με αυτά. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την όρκιση της πραγματογνώμονα, από τον ίδιο, ή ειδικώς, προς τούτο, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και να συνταχθεί έκθεση…»Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.