Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Υποχρέωση καταβολής των προκαταβλητέων εξόδων στη δίκη της διατροφής


Παρατίθεται απόσπασμα της υπ.αρ. 16023/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ)

"...Από τη διάταξη του άρθρου 174 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η υποχρέωση καταβολής των προκαταβλητέων εξόδων και τελών διαδικαστικής πράξεως ή συζήτησης, μετά τον προσδιορισμό τους από το δικαστή, στον οποίο εκκρεμεί η δίκη, πρέπει να εκπληρώνεται έως τη συζήτηση της υποθέσεως ή την επιχείρηση της πράξεως, κατά τη χρονική ενέργεια των οποίων πρέπει να υπάρχει και η σχετική απόδειξη καταβολής αυτών. Η μη καταβολή των εξόδων του αντιδίκου, όπως στη δίκη διατροφής από τον σε αυτή υπόχρεο, συνεπάγεται κατ΄ άρθρο 175 ΚΠολΔ, την πλασματική ερημοδικία αυτού που δεν προκατέβαλε τα έξοδα, δηλαδή θεωρείται αυτός ως δικονομικώς απών με τα εκ τούτου αποτελέσματα της ερημοδικίας του. Η συνέπεια της μη εμφανίσεως, άλλως της ερημοδικίας του, καλύπτεται μόνο με την προκαταβολή εξόδων και τελών με την άσκηση της εφέσεως, στα πλαίσια των άρθρων 527 και 529 ΚΠολΔ. Ας σημειωθεί ότι τα ανωτέρω δεν είναι ασυμβίβαστα με τη διάταξη του άρθρου 672 ΚΠολΔ κατά την οποία αν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί και δεν λάβει νόμιμα μέρος κάποιος από τους διαδίκους η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι και τούτο, διότι η διάταξη αυτή, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της, δεν αναφέρεται στη μη προκαταβολή των εξόδων και τελών, αλλά στη σε άλλους λόγους μη εμφάνιση ή μη νόμιμη εμφάνιση κάποιου διαδίκου (σχ ΟλΑΠ 642/70 ΝοΒ 18.1471, ΕφΠειρ 824/14 ΤρΝΠλ ΝΟΜΟΣ). Η υποχρέωση καταβολής των προκαταβλητέων εξόδων κατά το άρθρο 173 παρ.4 ΚΠολΔ, δεν καθίσταται ενεργός προτού να καθοριστεί το ποσό της από τον αρμόδιο Δικαστή με πράξη του κάτω από το δικόγραφο και επιδοθεί στον υπόχρεο. Ως τότε δεν επέρχονται και οι συνέπειες της μη καταβολής της προκαταβολής και σε κάθε περίπτωση η συνέπεια της διατάξεως δεν αφορά δικαστικά έξοδα που επιδικάζονται με την οριστική απόφαση (ΕΦΠατρ.1158/2004, ΜΠΛειβ 11/2014 ΤρΝΠλ ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν ορισθεί τα προκαταβλητέα έξοδα με πράξη του αρμόδιου δικαστή κάτω από το δικόγραφο της δεύτερης αγωγής διότι προφανώς εκ παραδρομής εκτιμήθηκε ως αγωγή διαζυγίου κατά την κατάθεση, και συνεπώς σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν δεν επέρχονται στο πρόσωπο του εναγομένου οι προβλεπόμενες από το άρθρο 175 ΚΠολΔ συνέπειες της ερημοδικίας. (Βλ. Κεραμέα,Κονδύλη, Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ τόμος 1, άρθρο 174 παρ.1, 2 στ.410 με τις εκεί παραπομπές σε νομολογία), και συνεπώς δεν επέρχονται στο πρόσωπο του εναγομένου οι προβλεπόμενες από το άρθρο 175 ΚΠολΔ συνέπειες της ερημοδικίας. Εξάλλου, δεν συντρέχει περίπτωση ορισμού των προκαταβλητέων εξόδων μεταγενέστερα, εάν έχει ήδη καταβληθεί το δικαστικό ένσημο το οποίο αποτελεί και το σημαντικότερο κονδύλιο για τη συζήτηση της υποθέσεως..."Στεφανία Σουλή 
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.