Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τις ΔΟΥ σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων προς διατροφή προσώπων.


Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1445 Α.Κ, ο καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλο ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία του και τα εισοδήματά του, εφόσον είναι χρήσιμες για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής. Με αίτηση ενός από τους πρώην συζύγους, που διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου και προπάντων για τα εισοδήματά του.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 51παρ. 7α Ν.3842/2010 κατ' εξαίρεση στο απόρρητο των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων,  επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων ακινήτων των φορολογουμένων και στις περιπτώσεις που ορίζονται από το άρθρο 1445 Α.Κ.

Προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο όπου οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ.  γνωστοποιούσαν μόνο τα εισοδήματα των υποχρέων διατροφής προσώπων και όχι τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία (όπως ακίνητα κλπ.),  με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται η πραγματική οικονομική κατάσταση των υποχρέων προς διατροφή προσώπων και εν τέλει ο ορθός καθορισμός του ύψους της, ή και αρνιόντουσαν ρητά υποστηρίζοντας ότι η γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων επιτρέπεται μόνο όταν η αιτούμενη διατροφή αφορά τον έναν από τους πρώην συζύγους και όχι άλλα πρόσωπα,  εξεδόθη η με αριθμό 7/2012 εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η οποία αναφέρει  ότι η ανωτέρω θέση δεν στηρίζεται σε διάταξη νόμου, αλλά είναι αυθαίρετη, δεδομένου ότι για την ταυτότητα του νομικού λόγου οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σε κάθε περίπτωση που ζητείται διατροφή καθ' όσον διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν από τα δικαστήρια να καθορίσουν το ύψος της.

Η διάταξη του άρθρου 1445 ΑΚ τυγχάνει εφαρμογής όχι μόνο μετά την λύση του γάμου, αλλά και σε κάθε περίπτωση, όπου κατά τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου τίθεται ζήτημα αξίωσης διατροφής, πρωτίστως δε επί διατροφής μεταξύ των εν διαστάσει συζύγων.   (Εγκύκλιος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 7/2012
http://www.eisap.gr/sites/default/files/circulars/eg2012_007.pdf )

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil

Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013

Σύμφωνο συμβίωσης και άδεια διαμονής σε συντρόφους πολίτη της Ε.Ε ή Έλληνα


Με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ 23443/7-09-2011 καθορίσθηκε ο τύπος άδειας που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε.Ε ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη.


Ειδικότερα,      

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του ΥΠΕΣ, εντός του επιτρεπόμενου χρόνου νόμιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου σε ισχύ

β) Αποδεικνύουν τη σταθερή διαμονή του πολίτη της Ένωσης στην Ελλάδα

γ) Διατηρούν κοινή κατοικία με τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα

δ) Αποδεικνύουν εγγράφως τη σταθερή σχέση τους με τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα

ε) Διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας

 
Ως τεκμήρια της σταθερότητας της σχέσης λογίζονται :

 
α) Η καταχωρισμένη συμβίωση ή η ύπαρξη κοινού ή υιοθετημένου τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης

β) Η σταθερότητα της σχέσης μπορεί επίσης να προκύπτει από το γεγονός ότι αυτοί έχουν αναλάβει κοινές μακροπρόθεσμες νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές δεσμεύσεις.

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil

 

 

Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013

Γάμος ή Σύμφωνο Συμβίωσης;


Το σύμφωνο συμβίωσης είναι η συμφωνία δύο ενήλικων ετερόφυλων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους και καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Από την ισχύ του νόμου Ν.3719/2008 –ΦΕΚ 241/Α’/26.11.2008 (http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3719_08.htm) αρκετά ζευγάρια έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης το οποίο έχει μικρό κόστος και η διαδικασία σύναψής του είναι απλή.
Με το σύμφωνο συμβίωσης ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα όπως είναι οι περιουσιακές σχέσεις των συμβληθέντων, δικαιώματα συμμετοχής στα αποκτήματα, κληρονομικό δικαίωμα και δικαίωμα διατροφής.

Όσον αφορά την εφαρμογή των κοινωνικοασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων, στις περιπτώσεις ατόμων που συνάπτουν Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης, η υπ.αρ. 258/2010 Γνωμοδότηση του Στ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έκρινε ότι τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης δεν θεωρούνται μέλη οικογένειας σύμφωνα με το άρθρο 33 α.ν 1846/1951 και άρα δεν χορηγούνται  σε αυτά οι προβλεπόμενες κοινωνικό-ασφαλιστικές παροχές.  (http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/8181_gnnsk_258_2010.pdf)
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης «...αποτελεί ένα καθεστώς διαφορετικό από το γάμο: πρόκειται για μία εναλλακτική μορφή μόνιμης συμβίωσης και όχι για μια μορφή «χαλαρού» γάμου».

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil

Πώς να πω ότι θέλω διαζύγιο


Είσαι σίγουρος /η ότι θέλεις διαζύγιο αλλά δεν το έχεις πει ακόμα στον/ στην σύζυγό σου, γιατί δυσκολεύεσαι.
Περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, σκέφτεσαι συνεχώς διάφορους τρόπους  αλλά δεν είσαι βέβαιος /η ότι αυτοί είναι οι ενδεδειγμένοι και συνεχώς το αναβάλλεις.  

Αγχώνεσαι γιατί οι εβδομάδες και οι μήνες περνάνε αλλά ακόμα δεν έχεις βρει την κατάλληλη στιγμή που ψάχνεις και ανησυχείς.  Στήνεις σενάρια εάν σου ζητήσει και άλλη ευκαιρία, τι θα κάνεις, εάν θέλει να το παλέψει και άλλο, τι θα πεις.  
Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι όσοι έχουν περάσει από αυτή τη δοκιμασία έχουν περάσει και από αυτό το στάδιο της προετοιμασίας της δήλωσης, με λιγότερο ή περισσότερο άγχος. Και η ερώτηση πώς να ζητήσω διαζύγιο τίθεται αρκετά συχνά από τους ενδιαφερόμενους, καθώς αναλογίζονται και φοβούνται την πιθανή αντίδραση της άλλη πλευράς. Το τελευταίο είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο της ιστορίας, το πώς δηλαδή θα αντιδράσει η άλλη πλευρά, αφού αυτό κυρίως αγχώνει τους περισσότερους ανθρώπους που επιθυμούν μία ειρηνική λύση.

Η εμπειρία δείχνει ότι ο τρόπος ανακοίνωσης της απόφασης για διαζύγιο επηρεάζει σε ένα μεγάλο βαθμό και την εξέλιξη της σχέσης του ζευγαριού, όταν έχουν παιδιά, αλλά και τις δικαστικές  διαδικασίες που θα επιλεγούν, χωριστά ή από κοινού,  για να τερματίσουν και τυπικά τον γάμο.
Για τον ανωτέρω λόγο είναι σημαντικό,  ο/η σύζυγος να το μάθει απευθείας από σένα και όχι από κάποιο τρίτο πρόσωπο. Συμπεριφορές του τύπου το δημοσιοποιώ σε όλους τους συγγενείς και φίλους και μετά στον /στην σύζυγο δείχνουν έλλειψη σεβασμού και είναι επικίνδυνες, καθώς μπορούν να δυναμιτίσουν την κατάσταση, να εξωθήσουν τα πράγματα στα άκρα και να ξεκινήσει μία αντιδικία με αμφίβολα αποτελέσματα.

Το τι ακριβώς θα πεις είναι τελείως προσωπικό και έχει απόλυτα σχέση με το πώς εκφράζεσαι.  Ό,τι ειπωθεί πρέπει να λεχθεί μεν συνοπτικά αλλά με αποφασιστικότητα, με σεβασμό, χωρίς διάθεση κριτικής και απόδοσης ευθυνών. Οι μακροσκελείς συζητήσεις για την ουσία της σχέσης, οι κατηγορίες του ποιος έφταιξε περισσότερο ή λιγότερο, δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο επικοινωνίας.  Εσύ ζητάς διαζύγιο και ο άλλος παίρνει μήνυμα ότι πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο. Δεν είναι άξιο απορίας που πολλοί παραπονιούνται ότι δεν τους πιστεύει ο/η σύζυγος ότι θέλουν διαζύγιο και ότι δεν έχει πάρει σοβαρά την δήλωσή τους, ακόμα και όταν το έχουν αναφέρει δεκάδες φορές.   
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil