Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Θέλω να αλλάξει το συμφωνητικό του διαζυγίου 
Πολύς κόσμος ρωτάει εάν μπορεί να αλλάξει το ιδιωτικό συμφωνητικό που ρυθμίζει την επιμέλεια, την διατροφή και την επικοινωνία των παιδιών και που έχει υπογράψει στα πλαίσια έκδοσης συναινετικού διαζυγίου.  


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1441 ΑΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του ν. 4055/12, για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, να προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά. Η συμφωνία αυτή επικυρώνεται από το δικαστήριο με την απόφαση που λύει το γάμο.

Η ανωτέρω συμφωνία των συζύγων για την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των τέκνων είναι προσωρινή και δεσμεύει μέχρι την οριστική ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων κατά το άρθρο 1513 ΑΚ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθένας από τους συζύγους μετά την έκδοση της απόφασης διαζυγίου μπορεί να ζητήσει διαφορετική ρύθμιση της επιμέλειας και διατροφής των τέκνων και της επικοινωνίας με αυτά ( βλεπ. σχετ. Δεληγιάννη ΟικογΔ ΙΙ, 1987,  παρ. 285, σελ. 277, Σπυριδάκη αρ. 75 ε σ. 192, αρ.77 στ σ.196-197, Κουμάντο, σ.97, Γαζή σ.1294,   ΕΦΑθ 7974/1990 ΝοΒ 39,412 ΕφΑθ 10273/1984 ΝοΒ 33, 475) όταν συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν  τούτο, με αγωγή που απευθύνεται στο αρμόδιο δικαστήριο.  

 


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.