Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

Χάρτα δικαιωμάτων των εξαρτημένων ατόμων


 
Την Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών, 26 Ιουνίου του 2014 και ώρα 11.00 π.μ, η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεργασία, και η Α΄Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αιγινήτειο Νοσοκομείο), και τον Κλάδο Ουσιοεξαρτήσεων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας διοργανώνουν εκδήλωση που αφορά την παρουσίαση του Προσχεδίου σχετικά με την Χάρτα Δικαιωμάτων των Εξαρτημένων Ατόμων. Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.


Πηγή: http://www.ethemis.gr/

 

Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Διαμεσολάβηση σε εμπορική διαφορά 
Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την Διαμεσολάβηση μπορεί να δει το παρακάτω βίντεο, το οποίο αποτελεί Προσομοίωση Διαμεσολάβησης σε Εμπορική διαφορά.Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια προώθησης του θεσμού της διαμεσολάβησης,ως μέσο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. 
                                                          


                                                           Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil  

                                                    

Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (2014-2015)


 

Σύμφωνα με το Ν. 4254/2014 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις), ΦΕΚ Α 85/7.4.2014, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ:

 
1) Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/ 2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχή ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει ή θα ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών όλες τις παροχές ασθένειας χωρίς χρονικό περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση της ρύθμισης.

 

2)  Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

 

3) Οι υπερήλικες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται βάσει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28.2.2015.

 
Περαιτέρω σύμφωνα με την Αριθ. Φ. 80000/7870/305/19-6-2014 Υπουργική Απόφαση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού φορέα του και να υποβάλλει αίτηση, προσκομίζοντας αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012 και 2013. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων ελέγχουν τα δικαιολογητικά και αφού διαπιστώσουν ότι ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος των τριών (3) προηγουμένων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) και οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές έχουν δημιουργηθεί τα ίδια έτη, προβαίνουν στην χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας) μέχρι 28/2/2015 με την ένδειξη «άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α3 του ν.4254/2014».Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil               

Διαμεσολάβηση σε μισθωτική διαφοράΌποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την Διαμεσολάβηση μπορεί να δει το παρακάτω βίντεο, το οποίο αποτελεί Προσομοίωση Διαμεσολάβησης σε Μισθωτική διαφορά.Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια προώθησης του θεσμού της διαμεσολάβησης, ως μέσο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
                                                  
Περισσότερα για την Διαμεσολάβηση μπορείς να διαβάσεις εδώ

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil                                     

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Γιατί να διαλέξω την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την Οικογενειακή
Διαμεσολάβηση μπορεί να δει το παρακάτω βίντεο, το οποίο αποτελεί Προσομοίωση Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακή διαφορά από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια προώθησης του θεσμού της διαμεσολάβησης, ως μέσο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.


 
 
 
 
 
 
Περισσότερα για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση μπορείς να διαβάσεις και εδώ
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος
http://www.stefaniasouli.gr/prophil                                      

Με χτυπάει το παιδί μου (Γονεική κακοποίηση)


 
… Μια γυναίκα απευθύνθηκε στο Συμβουλευτικό Κέντρο και ζήτησε νομική συμβουλευτική και ψυχολογική βοήθεια. Αιτία; Ο τριανταπεντάχρονος γιος της, ο οποίος, μετά το θάνατο του συζύγου της, ξεκίνησε να της ασκεί σωματική βία. Αν και ήταν εμφανώς τραυματισμένη και καταβεβλημένη, δήλωσε εξαρχής ότι δεν προτίθεται να καταθέσει μήνυση κατά του ίδιου της του παιδιού. Η διαδοχική εξιστόρηση των γεγονότων ρίχνει φως στη δυναμική της επαναλαμβανόμενης επιβλαβούς βίαιης συμπεριφοράς του πατέρα προς τη μητέρα. Το νοσηρό οικογενειακό περιβάλλον αποτέλεσε, αν όχι τη γενεσιουργό αιτία, σαφέστατα σημαντικό παράγοντα ώστε να εκδηλωθούν συναισθηματικές διαταραχές και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα στο παιδί.

Θα έπρεπε να το περιμένω. Κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό· ήταν θέμα χρόνου. Ο άντρας μου ήταν πολύ βίαιος. Με ζήλευε πολύ και αισθανότανε κατώτερος. Το δημοτικό είχε τελειώσει αλλά ήταν πολύ έξυπνος και κατάφερε με ένα μαγαζάκι να κάνει μεγάλη περιουσία. Μου την άφησε όλη. Ο συχωρεμένος με χτυπούσε συχνά και άσχημα. Ήταν πολύ δυνατός. Μία να μου έριχνε με το χέρι του, με είχε λιώσει. Πολλές φορές το έκανε μπροστά στο γιο μας. Το παιδί δεν το χτυπούσε. Το αντίθετο, ήταν το καμάρι του και δεν του χάλαγε χατίρι. Τον είχε κακομάθει. Σαν παιδί ήταν συνεσταλμένο και ντροπαλό. Είχε πάρει από μένα. Αυτό δεν άρεσε στον συχωρεμένο, ο οποίος τον προέτρεπε να βγει από το καβούκι του και να γίνει «αντρούκλας», όπως χαρακτηριστικά του έλεγε. Από ήσυχος και συνεσταλμένος έγινε ξαφνικά ζωηρός και επιθετικός. Ήταν στην έκτη δημοτικού όταν με καλέσανε στο σχολείο. Πείραζε τους συμμαθητές του. Και από τη γειτονιά άρχισαν τα παράπονα. Έρχονταν μανάδες και μου έλεγαν ότι χτυπάει τα παιδιά τους. Το μεγάλο σοκ ήρθε στη δευτέρα γυμνασίου. Τον απέβαλαν οριστικά γιατί είχε χτυπήσει ένα συμμαθητή του. Τον είχε χτυπήσει πολύ και το αγόρι νοσηλεύθηκε για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο. Κάναμε αιτήσεις σε δύο δημόσια γυμνάσια και δεν τον δέχτηκαν. Η μόνη λύση ήταν το ιδιωτικό. Εκεί τον πήρανε. Κακός μαθητής, ταραξίας, συνέχισε να πειράζει τα άλλα παιδιά αλλά ευτυχώς τίποτα το σοβαρό. Εμένα δε με άκουγε, αλλά τον πατέρα του τον υπολόγιζε, τον φοβότανε θα έλεγα. Τη μέρα που χτύπησε το συμμαθητή του, έφαγα πολύ ξύλο από τον άντρα μου. Με βούτηξε από τα μαλλιά, μπροστά στο παιδί, την ώρα που τρώγαμε, και άρχισε να με χαστουκίζει. Με το ένα χέρι με έπιανε από τα μαλλιά και με το άλλο με χαστούκιζε. Με γύρισε μπρούμυτα πάνω στο τραπέζι και έβαλε το πρόσωπό μου μέσα στο φαγητό και συνέχισε να με χτυπάει στην πλάτη. Ήταν εκτός εαυτού. Φώναζε στο γιο μου ότι: «Έτσι θα σε κάνω αν χτυπήσεις ξανά άνθρωπο…» Πονούσα φρικτά. Ο γιος μου έκανε εμετό. Από τότε άλλαξε. Κλείστηκε πάλι στον εαυτό του. Δεν μπορούσα να τον πλησιάσω με τίποτα. Απομακρύνθηκε και από τον πατέρα του. Κλεισμένος μέσα στο δωμάτιό του. Ούτε παρέες, ούτε τίποτα. Με το ζόρι τελείωσε και το σχολείο. Δεν υπήρχε περίπτωση να σπουδάσει. Η μόνη λύση ήταν να δουλέψει με τον άντρα μου. Αλλά δεν το ήθελε. Τον καταπίεζε και ο μικρός δεν ήθελε την πίεση. Τότε πρέπει να ξεκίνησε και τις ουσίες. Στην αρχή χασίς. Το έβρισκα στα ρούχα του, στο δωμάτιό του. Αυτό τον αποχαύνωνε. Δεν είχε δυνάμεις να κάνει τίποτα. Ο άντρας μου δεν το θεωρούσε κακό (το χασίς). Στα μέρη του καπνίζουν όλοι. Όμως το παιδί αρρώστησε. Αδυνάτισε και δεν είχε δυνάμεις. Όλη μέρα κοιμότανε. Στο μαγαζί δεν πήγαινε. Ο άντρας μου είχε θυμώσει και ξεσπούσε πάνω μου. Η μόνη λύση ήταν να κάνει το στρατιωτικό του αλλά και αυτό δεν τα κατάφερε. Κρίθηκε ακατάλληλος λόγω νευρωτικής διαταραχής. Ένας ψυχίατρος βοήθησε και απολύθηκε με Ι5. Τίποτα δεν είχε. Το χασίσι τον είχε αποβλακώσει. Κάπνιζε και δέκα τσιγάρα την ημέρα. Αυτός μου το είχε πει. Ο άντρας μου αρρώστησε σοβαρά και κάποιος έπρεπε να κρατάει το μαγαζί. Είχαμε υπαλλήλους αλλά καμία εμπιστοσύνη. Όλοι κλέβανε. Ποιος έχει στα δάχτυλα το μέλι και δεν τα γλείφει; Ανέλαβα και την αρρώστια και το μαγαζί. Όλη μέρα στο μαγαζί και μετά στο νοσοκομείο. Ο γιος ζητούσε μόνο λεφτά. Το χασίς έγινε κόκα και ένα βράδυ, σε έναν τυπικό έλεγχο, τον έπιασαν με 10 γραμμάρια. Περάσαμε και αυτή τη δοκιμασία. Τον προφυλακίσανε για τρεις μήνες. Ο πατέρας του στο νοσοκομείο και εγώ έτρεχα να τον αποφυλακίσω. 10.000.000 δραχμές έδωσε ο μακαρίτης πριν από δέκα χρόνια [το1996]. Πολλά λεφτά. Από τότε του είχαμε κόψει ένα μηνιάτικο. Έπαιρνε τα νοίκια από δύο διαμερίσματα που έχουμε. Τίποτε άλλο. Του είχαμε δώσει και ένα σπίτι να μένει. Του έφταναν, δεν του έφταναν, δεν ξέρω. Τα βόλευε. Μπορεί να έκανε και τίποτε άλλο. Ο μακαρίτης δεν του άφησε τίποτα. Ακόμη και το σπίτι όπου μένει πήγε σ’ εμένα. Αυτό τον έχει κάνει έξω φρενών. Ζητάει συνέχεια λεφτά. Μου τηλεφωνεί και με βρίζει: «Σ........α, κ...........α, π...........α». Τις ίδιες βρισιές που έλεγε ο πατέρας του. Μία μέρα πήγε στο μαγαζί την ώρα που έλειπα και πήρε όλες τις εισπράξεις από το ταμείο. Μου τηλεφώνησε η υπάλληλος κλαίγοντας. Μου είπε ότι την απείλησε. Τους έχω πει αν τον δούνε πάλι να καλέσουν την αστυνομία. Του το είπα. Στο μαγαζί δεν τόλμησε να πάει. Πριν από μία εβδομάδα ήρθε σπίτι. Μου είπε ότι θέλει να μιλήσουμε. Έρχεται και χτυπάει τα κουδούνια. Πολλές φορές δεν του ανοίγω. Κάθομαι στα θεοσκότεινα, για να νομίσει ότι δεν είμαι σπίτι. Αλλά ξέρει ότι είμαι μέσα. Μου ρίχνει απειλητικά σημειώματα. Αυτή τη φορά έδειχνε ήρεμος. Τον πίστεψα και του άνοιξα. Τα έσπασε όλα. Με χτύπησε πάρα πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Από τότε που έφυγε ο πατέρας του, με χτυπάει. Πάντα με έβριζε. Αλλά χέρι ώσπου να πεθάνει ο μακαρίτης, δεν μπορώ να πω ψέματα, δεν είχε σηκώσει ποτέ. Αυτή τη φορά δεν άντεξα· πήγα στην αστυνομία. Αυτοί μου είπανε να έρθω σε εσάς. Μου είπαν ότι πρέπει να κάνω μήνυση για να κάνουν κάτι. Τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Μήνυση δεν κάνω. Τον φοβάμαι. Φοβάμαι ότι μετά θα γίνει χειρότερος. Θα με σκοτώσει. Σκέφτομαι να φύγω. Να πουλήσω ό,τι έχω και να πάω σε κάποιο νησί. Να μην ξέρει πού είμαι. Να μην μπορεί να με βρει…


(απόσπασμα από το βιβλίο Αθέατη Βία- Η αγάπη δεν πρέπει να πονάει, οδηγός αυτοβοήθειας για κάθε γυναίκα, εκδόσεις Ψυχογιός )     
 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος                                                         http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 

Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

Κακοποίηση ηλικιωμένου


 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων (15η Ιουνίου), η «Γραμμή Ζωής», Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο Σπίτι, έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τους πρώτους 36 μήνες λειτουργίας (12.04.11 31.04.14) της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 1065 για ηλικιωμένους.


Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η Γραμμή Ζωής δέχθηκε 595 κλήσεις για καταγγελίες κακοποίησης ηλικιωμένων.


Περαιτέρω σύμφωνα με έρευνα των συνεργατών του Γραφείου Τύπου της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, από τα δημοσιοποιημένα περιστατικά κακομεταχείρισης ηλικιωμένων, προκύπτουν για την πενταετία 2010 – 2014 (μέχρι σήμερα) τα εξής στοιχεία, τα οποία δεν είναι βέβαια απόλυτα, αλλά δίνουν μια εικόνα μεγέθους του προβλήματος:

·        27 ηλικιωμένοι, δολοφονήθηκαν

·        390 ηλικιωμένοι, έπεσαν θύματα βιαιοπραγίας

·        7 ηλικιωμένες, έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
             ·      192 ηλικιωμένοι, έπεσαν θύματα οικονομικής κακοποίησης

Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1065 γίνονται δεκτές ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες που αφορούν περιστατικά κακοποίησης /κακομεταχείρισης Ηλικιωμένων. Η γραμμή λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το έτος.

 

Πηγή: http://lifelinehellas.gr/ 


 

  

 

Είδη διαζυγίου


 
Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο υπάρχουν τέσσερα (4), διαφορετικά, είδη διαζυγίου:  

1) Το κατ’ αντιδικία διαζύγιο το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 1439 εδ. α’ και β’ του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με όσα ορίζει η ανωτέρω διάταξη καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.  

2) Το διαζύγιο διετούς διάστασης ή όπως πολλοί το αναφέρουν, λανθασμένα, αυτόματο διαζύγιο, το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 1439 εδ. γ’ του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος.

3) Το συναινετικό διαζύγιο το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4055/12. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες  πριν από την κατάρτιση της συμφωνίας και

4) Το διαζύγιο λόγω αφάνειας, το λιγότερο συνηθισμένο στην πράξη, και το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 1440 του Αστικού Κώδικα το οποίο ορίζει ότι καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν ο άλλος έχει κηρυχθεί σε αφάνεια.

Το ποιο διαζύγιο θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, εξαρτάται από πολλούς λόγους και παράγοντες. Το σημαντικό είναι, αρχικά να ενημερωθεί για τα είδη και τις διαδικασίες και στη συνέχεια να επιλέξει, (λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των παιδιών),αυτό που τον ωφελεί ψυχικά και οικονομικά.  

 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος                                                         http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

Απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης προσώπου

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ                                    Αριθμός απόφασης 4801/2014

                          ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Αποτελούμενο από το Δικαστή .................................., Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε μετά από κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………………… 2014,  χωρίς σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: ………………………………………………………., η οποία εμφανίστηκε  με την πληρεξούσια δικηγόρο της Στεφανία Σουλή.

Του καθού η αίτηση: ………………………………………….., ο οποίος δεν εμφανίστηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ………………/2014  αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ………/………/2014 και προσδιορίστηκε αρχικά για τις …………………, οπότε και η συζήτησή της αναβλήθηκε για την ανωτέρω αναφερόμενη.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

           ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ                       

           ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ   

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι ο καθού η αίτηση προσβάλλει την προσωπικότητά της, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αίτηση. Ζητεί λοιπόν, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο, να υποχρεωθεί ο καθού να παραλείπει στο μέλλον να προσβάλλει την προσωπικότητά της, επ’ απειλή εναντίον του χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57 εδ. α’ του Α.Κ., 731,732, 947 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ.  Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, ερήμην του καθού η αίτηση, ο οποίος αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα τόσο για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της ……………../2014 όσο και για την ανωτέρω αναφερόμενη δικάσιμο ( βλ. σχετικά τις υπ.αρ. …………………/2014 και ……………………/2014 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ………………………………, που προσκομίζει η αιτούσα αντίστοιχα) απουσίαζε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης κατά την ως άνω δικάσιμο από το οικείο  έκθεμα. Το Δικαστήριο ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο και τα έγγραφα που η αιτούσα προσκομίζει, πιθανολογούνται τα ακόλουθα:  Οι διάδικοι γνωρίστηκαν μεταξύ τους σε κοινωνική εκδήλωση όπου είχαν βρεθεί τον ……………………..του έτους 2013. Από το …………………………… του ίδιου έτους οι διάδικοι συνδέθηκαν ερωτικά και η σχέση τους διήρκησε μέχρι τις αρχές του …………………… του 2013, οπότε και διακόπηκε μετά από απόφαση της αιτούσας, την οποία ανακοίνωσε στον καθού η αίτηση. Ο τελευταίος όμως αρνήθηκε να αποδεχθεί την απόφαση αυτή της αιτούσας και άρχισε να τηλεφωνεί στην αιτούσα παρακαλώντας την να συνεχίσουν τη σχέση τους. Πιθανολογείται επίσης ότι στις ……………………/2013 και στις …………………/2013, ο καθού η αίτηση επισκέφτηκε την αιτούσα στην οικία της και εκεί τη χτύπησε στο πρόσωπο και στο σώμα ενώ από τον …………………….. του έτους 2013 μέχρι και 31/12/2013 ο καθού η αίτηση απέστελλε στην αιτούσα ηλεκτρονικές επιστολές (email) αλλά και τηλεφωνούσε στην αιτούσα τόσο στην οικία της όσο και στην εργασία της στις δε ως άνω επιστολές εξύβριζε την αιτούσα με τις φράσεις «κ…………., π…………», απειλούσε την αιτούσα ότι θα πάθαινε κακό, παρακολουθούσε την αιτούσα και τις κινήσεις της και συνέχιζε να μεταβαίνει στον τόπο όπου βρίσκεται η οικία της αιτούσας.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία. Τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός της (άρθρο 191 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ), βαρύνουν τον καθού η αίτηση που ηττήθηκε στην παρούσα δίκη (άρθρο 176 του Κ.Πολ.Δ και Παράρτημα Ι του ν. 4194/2013). Τέλος πρέπει να ορισθεί προθεσμία για την άσκηση αγωγής εκ μέρους της αιτούσας για την κύρια υπόθεση, κατ’ άρθρο 693 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

                          ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Δικάζει ερήμην του καθού η αίτηση.
Δέχεται την αίτηση.

Υποχρεώνει προσωρινά και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αγωγής που θα ασκήσει η αιτούσα για την κύρια υπόθεση εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, τον καθού η αίτηση να παραλείπει στο μέλλον να εξυβρίζει, απειλεί και να παρακολουθεί την αιτούσα, να την καλεί στο τηλέφωνο είτε της οικίας της είτε της εργασίας της είτε στο κινητό της τηλέφωνο, να αποστέλλει μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο της αιτούσας και να επικοινωνεί με την αιτούσα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, linkedin).      

Απαγορεύει προσωρινά και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αγωγής που θα ασκήσει η αιτούσα για την κύρια υπόθεση εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στον καθού η αίτηση να πλησιάζει την αιτούσα, το χώρο εργασίας της αιτούσας και την οικία της αιτούσας.

Απειλεί εναντίον του καθού η αίτηση χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ υπέρ της αιτούσας και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση των αμέσως προηγούμενων διατάξεων της παρούσας.

Επιβάλλει σε βάρος του καθού η αίτηση τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 24-4-2014.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

                                                            Ο    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   

Σημείωση: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει γνωμοδοτήσει (Γνωμοδότηση αρ.2/2006) ότι η δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ύστερα από ανωνυμοποίηση των στοιχείων των φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο θα μπορούσε εμμέσως να προκύψει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων) πλην των στοιχείων που αφορούν τα πρόσωπα της σύνθεσης του δικαστηρίου καθώς και των πληρεξουσίων δικηγόρων. Ως προς τις τελευταίες κατηγορίες προσώπων υπερισχύει ο δημόσιος ρόλος τους κατά τη διεξαγωγή της δίκης και επίσης, η αναφορά του ονοματεπωνύμου δεν συνδέεται με περαιτέρω πληροφορίες όπως στην περίπτωση των διαδίκων ή άλλων εμπλεκόμενων μερών.
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
https://stefaniasouli.gr/

Κατανομή των κινητών και οικιακών αντικειμένων μεταξύ συζύγων


 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1394 του Α.Κ.: «Σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, ο καθένας από τους συζύγους δικαιούται να παραλάβει τα κινητά που του ανήκουν, ακόμη και αν τα χρησιμοποιούσαν και οι δύο ή και μόνος ο άλλος σύζυγος. Υποχρεούται όμως να παραχωρήσει στον άλλο σύζυγο τη χρήση των οικιακών αντικειμένων που του είναι απολύτως απαραίτητα για τη χωριστή του εγκατάσταση, αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις για λόγους επιείκειας».

Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1395 του Α.Κ.: «Οι σύζυγοι κατανέμουν, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, τη χρήση των κινητών που ανήκουν και στους δύο, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Αν διαφωνούν, η κατανομή γίνεται από το δικαστήριο που μπορεί να επιδικάσει εύλογη αποζημίωση για τη χρήση που παραχωρεί».

Με τις ως άνω διατάξεις των άρθρων 1394 και 1395 του Α.Κ., ρυθμίζεται το θέμα της προσωρινής κατανομής των κινητών και οικιακών αντικειμένων (π.χ. έπιπλα, σκεύη κτλ.) μεταξύ των συζύγων, σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.

Συνήθως με την ίδια αίτηση για τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης, επιμέλειας των ανήλικων παιδιών και διατροφής παιδιών και συζύγου (εάν δικαιούται η γυναίκα), ρυθμίζεται και η κατανομή των κινητών και η παραχώρηση της χρήσης των οικιακών αντικειμένων, όταν υποβληθεί το ανάλογο αίτημα.Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος

http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Το φαινόμενο του εκφοβισμού στο σχολικό και διαδικτυακό περιβάλλον. Με το βλέμμα στην Ευρώπη

Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (European Αnti-bullying Νetwork- EAN) σας προσκαλούμε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο του EAN με γενικό τίτλο «Το φαινόμενο του εκφοβισμού στο σχολικό και διαδικτυακό περιβάλλον. Με το βλέμμα στην Ευρώπη» που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11 και 12 Ιουνίου του 2014 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Συνοπτικά, το έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (EAN) περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων στόχων:


● Την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.

● Τη χάραξη μιας κοινής Ευρωπαϊκής στρατηγικής αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.

● Την υλοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ της θεσμοθέτησης της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.

● Τη χαρτογράφηση και προώθηση των καλών πρακτικών αντιμετώπισης του φαινομένουΣτο συνέδριο του Δικτύου, θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι Έλληνες και Ευρωπαίοι επιστήμονες που προάγουν την γνώση στο πεδίο με εισηγήσεις, ανακοινώσεις αλλά και βιωματικά εργαστήρια.Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής είναι η Καθηγήτρια κ. Βασιλική Αρτινοπούλου, ενώ επίτιμος πρόεδρος είναι ο διεθνούς φήμης Καθηγητής Dan Olweus.Οι θεματικές προσεγγίσεις του συνεδρίου είναι:

● Σχολικός Εκφοβισμός: Ερευνητικές προσεγγίσεις

● Ειδικοί δείκτες θυματοποίησης και σχολικού εκφοβισμού (ενδεικτικά αναφέρονται σεξουαλικός προσανατολισμός, εθνότητα, κατάσταση υγείας)

● Εκφοβισμός στις εφηβικές ή συντροφικές σχέσεις

● Καλές πρακτικές διαχείρισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού

● Ειδικές μορφές εκφοβισμού: ηλεκτρονικός εκφοβισμός, εκφοβισμός στον αθλητικό χώρο

● Εκφοβισμός ή/και παραβατικότητα: Νομική προσέγγιση
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε εδώΠηγή:http://www.hamogelo.gr/