Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Επανάληψη της συζήτησης και διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στα πλαίσια δίκης ασφαλιστικών μέτρων


 

 

Με την υπ.αρ. 158/2015 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών (δημοσιευμένη στην τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ) έκρινε ότι στην ένδικη υπόθεση συνέτρεχε σοβαρός λόγος απόκλισης από την ακολουθούμενη από την πλειοψηφία της νομολογίας και μέρος της θεωρίας άποψη ότι δεν συγχωρείται η έκδοση μη οριστικής απόφασης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΜΠρΡοδ 3313/2005 ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΗρακλ 389/2003 ΝΟΜΟΣ, I. Χαμηλοθώρη, Ασφαλιστικά Μέτρα, 2010, αριθ. 202, σελ. 51) και ότι έπρεπε να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης κατ' άρθρο 254 ΚΠολΔ προκειμένου να διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη περί του εάν η αιτούσα - μητέρα των ανηλίκων βρίσκεται σε ψυχική κατάσταση που να της επιτρέπει να ασκεί την επιμέλεια του προσώπου τους, χωρίς να προκύπτει από την εν λόγω άσκηση κίνδυνος για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την ψυχική υγεία της μητέρας και των τέκνων.

Σύμφωνα με την απόφαση,  κατά την επικοινωνία του Δικαστή με τα τέκνα των διαδίκων, τα δύο θήλεα τέκνα σαφέστατα εξεδήλωσαν όχι μόνο την επιθυμία τους να διαμείνουν με τη μητέρα τους (ο … εξέφρασε την αγάπη του γι' αμφότερους τους γονείς του και δεν μπορούσε να επιλέξει), αλλά και το φόβο τους για τον πατέρα τους, ενώ η ανήλικη …  διεφάνη ότι διακατέχεται από πολύ περισσότερο αρνητικά συναισθήματα γι’ αυτόν.  

 

 
 
 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Εκούσια απαγωγή ανήλικης και προσωρινή δικαστική προστασία με αίτηση των γονέων


                           

                                 Άρθρο 328 ΠΚ.  

Εκούσια απαγωγή: 1. Όποιος απάγει ή κατακρατεί, με σκοπό το γάμο ή την ακολασία άγαμη και ανήλικη γυναίκα με τη θέλησή της, χωρίς όμως τη συγκατάθεση των προσώπων που την έχουν στην εξουσία τους ή που έχουν σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα να φροντίζουν για το πρόσωπό της τιμωρείται, αν τέλεσε την πράξη αυτή με σκοπό το γάμο, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, αν με σκοπό την ακολασία, με φυλάκιση. 2. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

 

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 2/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.


«… Με την κρινόμενη αίτησή τους οι αιτούντες, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα της ανήλικης κόρης τους, ηλικίας 16 ετών, εκθέτουν ότι η τελευταία διατηρούσε εν αγνοία τους ερωτικό δεσμό με τον κατά πολλά έτη μεγαλύτερό της καθού, ο οποίος πρίν από δύο μήνες τέλεσε σε βάρος της την άδικη πράξη της εκούσιας απαγωγής. Ότι μετά την επιστροφή της στην οικογένεια τους και στην παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου της, ο καθού εξακολουθεί να την πιέζει να έρχονται σε επαφή, με αποτέλεσμα αυτή να αποπροσανατολίζεται από το στόχο της να αποφοιτήσει από το Λύκειο και να υπάρχει κίνδυνος τέλεσης και πάλι από τον καθού της πράξης της εκούσιας απαγωγής της. Με βάση δε το ιστορικό αυτό και επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση αλλά και επικείμενο κίνδυνο, ζητούν ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση που έχει προκύψει από τις ενέργειες του καθού. Ειδικότερα δε ζητούν να υποχρεωθεί ο καθού, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησής του, να μην πλησιάζει την ανήλικη θυγατέρα τους και τα λοιπά άτομα οικογένειάς τους, να μην την προσεγγίζει στην οικία της ή στο σχολείο της και να μην επικοινωνεί μαζί της, είτε ο ίδιος είτε μέσω οικείων του προσώπων, με οποιοδήποτε τρόπο. Τέλος, ζητούν να καταδικασθεί ο καθού στην πληρωμή των δικαστικών τους εξόδων.

Η αίτηση παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου αυτού Δικαστηρίου, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57 ΑΚ σε συνδ. με άρθ 328 ΠΚ, 731, 732, 945, 947 ΚΑΙ 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν....
Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα των αιτούντων, …., τη χωρίς όρκο εξέταση των αιτούντων και των εγγράφων, που οι αιτούντες προσκομίζουν, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες κατοικούν με την ως άνω ανήλικη κόρη τους, ηλικίας 16 ετών, και τ..ν  ανήλικο  ....  τους , ηλικίας …ετών, στο  …… . Αυτοί ασχολούνται με την …. και τα ανήλικα τέκνα τους είναι μαθητές Λυκείου. Κατά τις βραδινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου 2014 η ως άνω ανήλικη κόρη τους, μαθήτρια Λυκείου, η οποία τότε φοιτούσε στο Γενικό Λύκειο …., εγκατέλειψε απροειδοποίητα την οικία τους. Όπως δε αυτοί πληροφορήθηκαν λίγες ώρες μετά, η ανήλικη κόρη τους είχε φύγει από την περιοχή μαζί με τον καθού, με τον οποίο, αυτή, όπως επίσης έμαθαν, διατηρούσε από τριετίας ερωτικό δεσμό. Ακολούθως αυτοί υπέβαλαν κατά του καθού, ο οποίος, σημειωτέον, είναι …., κάτοικος ....... και κατά 17 έτη μεγαλύτερος της, την από …. 2014 μήνυση τους για την τέλεση σε βάρος της ως άνω ανήλικης κόρης τους του αδικήματος της εκούσιας απαγωγής. Η τελευταία, η οποία όλο αυτό το χρονικό διάστημα απουσίαζε και από το σχολείο της, εμφανίστηκε σ' αυτό το πρωινό της 18ης Νοεμβρίου 2014, οπότε οι αιτούντες ειδοποιήθηκαν από το Διευθυντή του σχολείου και μετά τη λήξη των μαθημάτων την παρέλαβαν και επέτρεψαν στην οικία τους. Η ως άνω ανήλικη κόρη τους, η οποία ήδη από τις …./2014 είχε καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαβρύτων αίτηση με αντικείμενο την παροχή άδειας τέλεσης γάμου με τον καθού, τους δήλωσε ότι εμμένει στην απόφαση της να παντρευτεί τον καθού. Μάλιστα οι αιτούντες γονείς, οι οποίοι δεν συναινούν στην τέλεση του ως άνω γάμου, διαπίστωσαν μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά της αφού αυτή ήταν επιθετική, φερόταν προσβλητικά σ' αυτούς και δεν ασχολείτο πλέον με τις σχολικές της υποχρεώσεις. Κατόπιν των ανωτέρω γεγονότων και με τη συμβουλή του διευθυντή του σχολείου, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη της ίδιας της ανήλικης, η τελευταία μετεγράφη στο ….. Λύκειο Αθηνών, προκειμένου να συνεχίσει τη φοίτηση της εκεί, φιλοξενούμενη στην κατοικία στενού συγγενικού της προσώπου. Στο μεταξύ, με την με αριθμό 4/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαβρύτων (διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) απορρίφθηκε η ως άνω αίτηση της ανήλικης με το σκεπτικό ότι η τέλεση του γάμου αυτού δεν είναι προς το συμφέρον της. Πράγματι, η ανήλικη είναι ανώριμη στην παρούσα φάση για τη λήψη τόσο κρίσιμων αποφάσεων που θα επηρεάσουν το μέλλον της. Ο δε καθού, ο οποίος έχει μεγάλη διαφορά ηλικίας με την ανήλικη, εκμεταλλεύθηκε το νεαρό της ηλικίας της και την ανωριμότητα της και την έπεισε να συνάψει ερωτική σχέση μαζί του από την ηλικία των 13 μόλις ετών, πιέζοντας τη να έρχεται σε επαφή μαζί του είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά, με αποτέλεσμα να την αποπροσανατολίζει από το βασικό της στόχο να αποφοιτήσει από το Λύκειο και να συνεχίσει τις σπουδές της. Τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι αυτός την έπεισε να αποχωρήσει για δύο εβδομάδες από την οικία της, εγκαταλείποντας συγχρόνως και το σχολείο της, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο καθού, παρά την ηλικία του, αδυνατεί να ενεργήσει με σύνεση και ασκεί κακή επιρροή στην ανήλικη και στην εξέλιξη της. Αυτός δε, όπως πιθανολογείται, παρά την απομάκρυνσή της από την περιοχή των …., εξακολουθεί να την πιέζει να συνεχίσουν τη σχέση τους και να προσπαθεί να την αποπροσανατολίσει από τους στόχους της, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι αυτή βρίσκεται πλέον μακριά από την οικογένειά της. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να εγκαταλείψει και πάλι η ανήλικη το σχολείο της καθώς και κίνδυνος επανάληψης της πράξης της εκούσιας απαγωγής της ανήλικης από τον καθού. Συνακόλουθα και ενόψει της εντάσεως στις σχέσεις των διαδίκων, συντρέχει επείγουσα περίπτωση, κατά παραδοχή της ένδικης αίτησης, να διαταχθούν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, τα εκεί διαλαμβανόμενα ασφαλιστικά μέτρα, που κρίνονται ικανά να διασφαλίσουν την προσωρινή προστασία που οι αιτούντες, κατά τα ανωτέρω δικαιούνται. Εξάλλου, κατά παραδοχή και του παρεπόμενου ενδίκου αιτήματος, πρέπει ν' απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος του καθού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, για κάθε περίπτωση που αυτός ήθελε παραβιάσει την εκδοθησομένη απόφαση. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του καθού, λόγω της ήττας του (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας….».  

 

 

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

Υπόδειγμα αίτησης στον Εισαγγελέα για χορήγηση ιατρικών εγγράφων


 

           ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ   

                                                  ΑΙΤΗΣΗ
  

Της  Κ.Κ., η οποία ενεργεί για τον εαυτό της ατομικά και για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου της …… που γεννήθηκε την ……, σήμερα ηλικίας …. ετών, και ως ασκούσα την γονική μέριμνα αυτού.   

                                           ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 

 1) Στο Νοσοκομείο ….. , με έδρα την  …. οδός ..., Τ.Κ… , όπως νόμιμα εκπροσωπείται .      
  2) Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με έδρα την Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα ,
Την …..  κατέθεσα  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ...,  την από ….. αγωγή μου, η οποία έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου …../2015 και ορίστηκε δικάσιμος η ……  2015. Κύριο αίτημα της ως άνω αγωγής μου κατά του εν διαστάσει συζύγου μου, ……. , είναι η ανάληψη εξ’ ολοκλήρου της επιμέλειας και της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου μας, λόγω της χρονίας εξάρτησής του από ουσίες και της άσχημης ψυχοσωματικής κατάστασης αυτού (σχετικό 1.) 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

(Παραθέτουμε το ιστορικό και προσάγουμε σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν)

Επειδή  ο αντίδικος είναι εξαρτημένος από ουσίες και συνεπεία της εξάρτησής του αυτής, προβαίνει σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχοσωματική ακεραιότητα του τέκνου μας.
Επειδή ο αντίδικος το έτος ….  νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο …..  ένεκα ……

Επειδή έχω έννομο συμφέρον, ως ασκούσα de facto την γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανήλικου τέκνου μας, να ζητήσω αντίγραφα του ιατρικού φακέλου του αντιδίκου ή αντίγραφα του πλήρους ιατρικού ιστορικού του αντιδίκου ή αντίγραφα φακέλου νοσηλείας του αντιδίκου από το Νοσοκομείο …. όπου είχε νοσηλευτεί το έτος …. για 10 μέρες.   

Επειδή έχω έννομο συμφέρον ως ασκούσα de facto την γονική μέριμνα και επιμέλεια του τέκνου μας να προσκομίσω ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….. τα ανωτέρα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου του αντιδίκου προς απόδειξη της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας του αντιδίκου και της ακαταλληλότητας αυτού να ασκεί την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου μας.
Επειδή οι διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ.(β’), 4 παρ.1 και 7 παρ.2 στοιχ. (γ’) του Ν. 2472/1997 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την νόμιμη  επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 13 παρ. 3 στοιχ. (β’) του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) που προβλέπουν την κατ’ εξαίρεση χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει και τις προϋποθέσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου.

Επειδή όταν ζητείται με αίτηση που κατατίθεται στον εισαγγελέα, η χορήγηση, σε αιτούντα τρίτο, ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο αρμόδιος εισαγγελέας διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς τη Διοίκηση, με τη σημείωση ότι αυτή πρέπει να λάβει την άδεια της Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2472/1997 ( βλ. σχετικά Γνωμ. Αρχής 3/2003 και 3/2009 και πολλές άλλες πράξεις της Αρχής βλ. ενδεικτικά αποφάσεις της Αρχής 78/2011, 111/2011, 115/2011, 116/2011, 117/2011, 132/2011, 133/2011, 134/2011 και 158/2011, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής: www.dpa.gr )
Επειδή ο σκοπός της επεξεργασίας τον οποίο προβάλλω για την διαβίβαση σε εμένα των προαναφερομένων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής/συναισθηματικής/σωματικής υγείας του αντιδίκου - εν διαστάσει συζύγου και πατέρα του ανήλικου τέκνου μου, συνίσταται στην ανάγκη αναγνώρισης, άσκησης και υπεράσπισης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προκειμένου να το προστατεύσω.   

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα, «Συνέπειες κακής άσκησης» ως ορίζει: Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ’ αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Το δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμη, και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτον ή και να διορίσει επίτροπο…» 

Επειδή υφίσταται επείγουσα περίπτωση προκειμένου να προστατευθεί το ανήλικο τέκνο μου και να αποφασίσει το Δικαστήριο σύμφωνα με τα αληθή πραγματικά περιστατικά και αληθή ιατρικά έγγραφα. 
Επειδή η προστασία του ανήλικου αποτελεί το πρώτιστο μέλημα μίας Πολιτείας και προς το σκοπό επίτευξης αυτής, αίρεται παν απόρρητο προκειμένου να προστατευθεί η σωματική και ψυχική υγεία παιδιού. 

Επειδή έχω έννομο συμφέρον και το αποδεικνύω να αρθεί το ιατρικό απόρρητο και να μου χορηγηθούν αντίγραφα του ιατρικού φακέλου του αντιδίκου - εν διαστάσει συζύγου μου σχετικά με την ψυχική και σωματική υγεία αυτού, την αιτία της νοσηλείας του και το χρονικό διάστημα παραμονής του στο Νοσοκομείο …..   
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου και δικαιώματος του ανήλικου τέκνου μου                         

                                                          ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου όπως δώσετε εντολή στο  Νοσοκομείο …..  να χορηγήσει σε εμένα, ως μητέρα και ασκούσα την γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανήλικου τέκνου μου …… , αντίγραφα του ιατρικού φακέλου του αντιδίκου- συζύγου και πατέρα του … σχετικά με την ψυχική και σωματική υγεία αυτού, την αιτία της νοσηλείας του και το χρονικό διάστημα παραμονής του στο Νοσοκομείο ….                                             

                                                                        Αθήνα .../2/2015
                                                                            Η ΑΙΤΟΥΣΑ
                                                                                  Κ.Κ.  

 

 

Δικαστική πραγματογνωμοσύνη για χρόνια σωματική και ψυχολογική εξάρτηση από το αλκοόλ και ανάθεση γονικής μέριμνας αποκλειστικά στην μητέρα.Σύμφωνα με το άρθρο 254 του ΚΠολΔ παρ. 1 εδ. α' ως ορίζει ... Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά την μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση ... Στην ένδικη υπόθεση, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ.αρ. 8190/2009 απόφασή του, διέταξε την επανάληψη της συζήτησης και έταξε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ενάγουσα - εναγομένη ... παρουσιάζει χρόνια  ψυχολογική ή και σωματική εξάρτηση από το αλκοόλ, η οποία συνεπάγεται τον περιορισμό της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στα γονεϊκά της καθήκοντα.
 Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 24393/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία Διατροφών), δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.  


".... Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση πραγματογνωμοσύνης ο χρόνιος αλκοολισμός είναι πάθηση, η οποία με την πάροδο του χρόνου προκαλεί διαταραχές τόσο από την ψυχική σφαίρα όσο και σωματικές από τα διάφορα συστήματα, η δε σωματική και ψυχική συμπτωματολογία του χρόνιου αλκοολισμού είναι: 1) λεπτός τρόμος των χειρών κυρίως το πρωί, 2) διαταραχές  λειτουργίας ήπατος (αλκοολική κίρρωση), 3) φαινόμενα πολυνευροπάθειας (πόνοι κατά την πίεση των νευρικών κορμών και μυϊκών μαζών-συσπάσεις επώδυνες γαστροκνημιών-κράμπες), 4) διαταραχές της συμπεριφοράς, συγκρούσεις με την οικογένεια, το περιβάλλον, την κοινωνία, πνευματική έκπτωση, παραμέληση εργασίας, ευφορική διάθεση ή εριστική κατάσταση, ιδέες ζηλοτυπίας, 5) αλκοολικές ψυχώσεις, οι οποίες για να εκδηλωθούν απαιτείται μακρά κατάχρηση πέντε έως επτά ετών και είναι οξύ τρεμώδες παραλήρημα, ψευδαισθήτωση αλκοολικών, αμνησιακό ψυχοσύνδρομο KORSAKOFF, χρόνιο παραλήρημα ζηλοτυπίας και αλκοολική επιληψία. Ο ως άνω πραγματογνώμονας νευρολόγος-ψυχίατρος κατά τη νευρολογική και ψυχιατρική εξέταση της εναγομένης-ενάγουσας σε 5 ωριαίες συνεδρίες δε διαπίστωσε στοιχεία ενεργού αλκοολισμού και συγκεκριμένα κατά τη νευρολογική εξέταση δε διαπιστώθηκαν στοιχεία πολυνευροπάθειας, τρόμος άνω άκρων, διαταραχές τενοντίων αντανακλάσεων, κατά την ψυχιατρική εξέταση δε διαπιστώθηκαν διαταραχές από την ψυχική σφαίρα ούτε στοιχεία αλκοολικής ψύχωσης ενώ κατά ο αιματολογικός έλεγχος, στον οποίο υποβλήθηκε η ενάγουσα-εναγομένη, δεν έδειξε ηπατική δυσλειτουργία. Με τα δεδομένα αυτά ο ως άνω πραγματογνώμονας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εναγομένη-ενάγουσα δεν παρουσιάζει στοιχεία χρόνιου αλκοολισμού. Σημειώνεται ότι η σύσταση του διενεργήσαντος την πραγματογνωμοσύνη περί εισαγωγής της εναγομένης-ενάγουσας για συστηματική παρακολούθηση στο τμήμα αλκοολισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου σε καθημερινή βάση θα παρακολουθείται από ομάδα ψυχιάτρων- ψυχολόγων - κοινωνικών λειτουργών και αφού υποβληθεί σε ειδικά ψυχομετρικά τεστ ουδόλως αναιρεί το ανωτέρω συμπέρασμα της πραγματογνωμοσύνης.

Άλλωστε αν η εναγομένη-ενάγουσα κατανάλωνε σε ημερήσια βάση μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, όπως ισχυρίζεται ο εν διαστάσει σύζυγος της και ανέφερε η μάρτυρας, η οποία εξετάστηκε με επιμέλειά του, στην ένορκη κατάθεση της και για χρονικό διάστημα άνω των δέκα ετών (από την τέλεση του γάμου τουλάχιστον μέχρι την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης) ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για χρόνια ψυχολογική και σωματική εξάρτηση από το αλκοόλ, ασφαλώς θα είχε παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα υγείας σχετιζόμενο με τη συστηματική χρήση αλκοόλ. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ενισχύεται από τα αποτελέσματα αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκε το μήνα Ιούλιο του έτους 2008 η εναγομένη-ενάγουσα, που δεν κατέδειξαν πρόβλημα αλκοολισμού, επιπροσθέτως δε η τελευταία το μήνα Μάρτιο τρέχοντος έτους προέβη σε αιμοδοσία, κάτι που δεν θα ήταν δυνατόν αν ήταν εξαρτημένη από το αλκοόλ καθώς της αιμοδοσίας προηγείται ιολογικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος αιμοδότης είναι απολύτως υγιής…»

Επίσης ο ισχυρισμός του ενάγοντος-εναγομένου περί ακαταλληλότητας της εν διαστάσει συζύγου του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της ως μητέρα λόγω σύναψης από αυτή εξωσυζυγικής σχέσης κρίνεται απορριπτέος ως κατ' ουσία αβάσιμος. Τούτο διότι ανεξαρτήτως του ότι δεν αποδείχθηκε η σύναψη τέτοιας σχέσης αφού η μάρτυρας, η οποία εξετάστηκε με επιμέλεια του, δεν ανέφερε τίποτα σχετικό στην ένορκη κατάθεση της (βλ. τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου), μόνη η σύναψη εξωσυζυγικού δεσμού από γονέα ούτε αναιρεί την αγάπη του για τα τέκνα του ούτε στοιχειοθετεί άνευ ετέρου χωρίς τη συνδρομή άλλων περιστατικών αδιαφορία και ακαταλληλότητα του για την ανατροφή, επίβλεψη και διαπαιδαγώγηση του (ΑΠ 561/2003 ΝοΒ 2004 23). Με τα δεδομένα αυτά το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων, στο οποίο και μόνο αποβλέπει το Δικαστήριο και όχι στην ικανοποίηση των επιθυμιών των διαδίκων, επιβάλλει την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου τους αποκλειστικά στην εναγομένη-ενάγουσα μητέρα τους, η οποία αναμφισβήτητα τρέφει αισθήματα αγάπης και στοργής γι' αυτά και είναι σε θέση να φροντίσει για την ορθή διαπαιδαγώγηση τους έχοντας προς τούτο τη συνδρομή των γονέων της, στην ιδιόκτητη οικία των οποίων φιλοξενείται. Και ναι μεν δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ο ενάγων-εναγόμενος πατέρας των ανηλίκων τέκνων τρέφει αισθήματα αγάπης γι' αυτά, εν τούτοις το γεγονός ότι απομάκρυνε την ανήλικη …… από τη μητέρα της και τα αδέλφια της με σκοπό να αναλάβει αποκλειστικά τη φροντίδα της η αδελφή του, στην οικία της οποίας εξακολουθεί να διαμένει η ανήλικη ακόμη και μετά τη δημοσίευση της υπ' αριθμ. …../2008 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία του ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια και των τριών ανηλίκων τέκνων, μη σταθμίζοντας τις συνέπειες της πράξης του αυτής για την ψυχική ισορροπία της ανήλικης ….. λόγω της στέρησης της παρουσίας της μητέρας της στη ζωή της, δεν μπορεί να αγνοηθεί από το παρόν Δικαστήριο.

Περαιτέρω η αλλαγή περιβάλλοντος των ανηλίκων τέκνων λόγω ανάθεσης της επιμέλειας του προσώπου τους στη μητέρα τους εκτιμάται ότι μόνο πρόσκαιρες συνέπειες θα έχει ενώ η αρνητική διάθεση των ανηλίκων τέκνων σε σχέση με τη μητέρα τους, όπως ευχερώς διαγνώστηκε κατά την επικοινωνία της Δικαστή, που συγκροτεί το παρόν Δικαστήριο, με αυτά είναι αποτέλεσμα επηρεασμού και υποβολής του ενάγοντος-εναγομένου πατέρα τους και προσώπων του στενού συγγενικού του περιβάλλοντος, στις οποίες ευχερώς υπόκεινται λόγω της ατελούς ψυχοπνευματικής τους ανάπτυξης και της υπό διαμόρφωση προσωπικότητας τους. Κατά συνέπεια δε μπορεί να γίνει λόγος για ιδιαίτερο δεσμό των ανηλίκων τέκνων με τον πατέρα τους, που έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση και είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής τους (ΑΠ 1910/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εξάλλου ως προς τις λοιπές λειτουργίες της γονικής μέριμνας ήτοι της διαχείρισης της περιουσίας των ανηλίκων τέκνων και της εκπροσώπησης τους σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία τους, πρέπει και αυτές να ανατεθούν στην εναγομένη-ενάγουσα μητέρα τους. Τούτο διότι εν όψει της οξύτητας στις σχέσεις των διαδίκων γονέων, που εκδηλώνεται με συνεχείς έριδες, σφοδρή αντιπαλότητα και δικαστικές αντιπαραθέσεις καθίσταται αδύνατη η ψύχραιμη με συμφωνία τους αντιμετώπιση των ζητημάτων, που θα επέβαλε η από κοινού άσκηση των λειτουργιών αυτών. Πολύ περισσότερο μάλιστα που η συνεπεία της ανωτέρω αναφερθείσης καταστάσεως εκατέρωθεν κακοπιστία θα οδηγούσε σε περίπτωση τεμαχισμού της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων σε συνεχείς αντιπαραθέσεις των διαδίκων γονέων αφού θα παρέχονταν πεδίο διαρκούς αμφισβήτησης περί του αν ένα θέμα, ακόμη και το πιο ασήμαντο, αποτελεί αντικείμενο της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων ή των λοιπών λειτουργιών της γονικής μέριμνας με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η ταχεία και ορθή αντιμετώπιση των ζητημάτων, που αφορούν τα ανήλικα και να επηρεάζεται αρνητικά η ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας τους…."


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

Προϋποθέσεις άρσης ιατρικού απορρήτου με αίτηση του γονέα ενώπιον του Εισαγγελέα


 

Οι διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ.(β’), 4 παρ.1 και 7 παρ.2 στοιχ. (γ’) του Ν. 2472/1997 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την νόμιμη επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 13 παρ. 3 στοιχ. (β’) του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) που προβλέπουν την κατ’ εξαίρεση χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει και τις προϋποθέσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου.

Όταν ζητείται με αίτηση που κατατίθεται στον εισαγγελέα, η χορήγηση, σε αιτούντα τρίτο, ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο αρμόδιος εισαγγελέας διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς τη Διοίκηση, με τη σημείωση ότι αυτή πρέπει να λάβει την άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2472/1997 ( βλ. σχετικά Γνωμ. Αρχής 3/2003 και 3/2009 και πολλές άλλες πράξεις της Αρχής βλ. ενδεικτικά αποφάσεις της Αρχής 78/2011, 111/2011, 115/2011, 116/2011, 117/2011, 132/2011, 133/2011, 134/2011 και 158/2011, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής: www.dpa.gr ).

Σε υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου συνήθως ο σκοπός της επεξεργασίας τον οποίο προβάλλει για την διαβίβαση σε αυτόν/αυτήν των προαναφερομένων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής/συναισθηματικής/σωματικής υγείας του/της αντιδίκου - εν διαστάσει συζύγου και πατέρα /μητέρα του ανήλικου τέκνου, συνίσταται στην ανάγκη αναγνώρισης, άσκησης και υπεράσπισης των νομίμων δικαιωμάτων του αιτούντα/ της αιτούσης ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προκειμένου να προστατευθεί το ανήλικο τέκνο.
 
 
 
Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/
 
 

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

Έκδοση διαβατηρίου ανηλίκου (Δικαστική απόφαση)


 

 
Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ 817/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης – ‘Εβρου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.

«… Από τις διατάξεις των άρθρων 1511, 1512, 1513 και 1514 του Α.Κ. συνάγεται ότι η γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 1510 και 1518 του ιδίου Κώδικα και περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του, ασκείται από τους γονείς του από κοινού. Επί διακοπής όμως της εγγάμου συμβιώσεως των τελευταίων, οπότε ανατρέπονται οι συνθήκες της οικογενειακής ζωής και δημιουργείται χωριστή εγκατάστασή τους, αποκλειστικός οδηγός της δικαιοδοτικής κρίσεως του Δικαστηρίου, το οποίο και καλείται, σε περίπτωση διαφωνίας τους, ν' αποφασίσει σχετικά με τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους, πρέπει να είναι το συμφέρον του τελευταίου, χωρίς να επιδρά στη λήψη της αποφάσεως του, αυτοτελώς, κανένας από τους διαφορετικούς, ενδεχομένως, βασικούς παράγοντες που συνοδεύουν το πρόσωπο καθενός των γονέων (Α.Π. 1728/99 ΕλλΔνη 41.972). Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 του Α.Κ και μετά στάθμιση του συμφέροντος του ανηλίκου, προς το οποίο πρωτίστως, κατά τα προεκτεθέντα, ενεργεί, ν' αναθέσει τη γονική του μέριμνα σ' ένα μόνο των γονέων του ή και σε αμφότερους από κοινού, εάν αυτοί συμφωνούν στη λύση αυτή και συγχρόνως καθορίζουν τον τόπο διαμονής των ανηλίκων ή και να την κατανείμει μεταξύ των γονέων του (Α.Π. 634/96 ΕλλΔνη 37.1549, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Α.Κ., υπ' άρθρα 1513 -1514, αριθ. 43 επ., 65 επ., 77 επ.). Σε περίπτωση δε επειγούσης περιπτώσεως και μέχρι ν' αποφανθεί το αρμόδιο επί της τακτικής αγωγής Δικαστήριο, δικαιολογείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 735 ΚΠολΔ (Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Α.Κ., υπ' άρθρο 1536, αριθ. 12).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινομένη αίτησή του ο αιτών, αφού εξιστορεί ότι με την καθ' ης τέλεσαν νόμιμο γάμο την …., από τον οποίο απέκτησαν δύο ανήλικα τέκνα τον ..... και την .., ηλικίας σήμερα .. και … ετών αντίστοιχα και ότι ο γάμος τους λύθηκε ήδη συναινετικά με την …/2010 απόφαση του δικαστηρίου αυτού, με την οποία επικυρώθηκε και το από … ιδιωτικό συμφωνητικό, βάσει του οποίου η επιμέλεια των ανηλίκων ανατέθηκε σ' αυτόν, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, εκθέτει, ότι η καθ' ης τέως σύζυγος του επιδεικνύει, κατά την από κοινού μετά του ιδίου άσκηση των λειτουργιών της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων τους, συμπεριφορά αντίθετη προς το συμφέρον τους και δεν συνεργάζεται μαζί του, με συνέπεια να είναι αδύνατη, προς βλάβη των ανηλίκων, η λήψη σημαντικών γι' αυτά αποφάσεων. Διατεινόμενος, μετά ταύτα, ότι, υπό τα δεδομένα αυτά έχει συντρέξει νόμιμη περίπτωση, ώστε ν' αναλάβει μόνος αυτός την άσκηση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ζητά, να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για προσωρινή, και μέχρι οριστικής τακτοποίησης του ζητήματος, ρύθμιση του. Επικουρικά, ζητά να υποχρεωθεί η καθής να συνδράμει στην έκδοση διαβατηρίου των πιο πάνω τέκνων τους και να καταδικαστεί στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

Μ' αυτό το περιεχόμενο η ένδικη αίτηση, αρμοδίως, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683, 686 επ. και 735 του ΚΠολΔ), είναι νόμιμη, στηριζομένη στις προμνησθείσες διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518,1536 του Α.Κ. και 735 του ΚΠολΔ και πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων, .... και ...., που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα προσκομιζόμενα έγγραφα, τα εκατέρωθεν ισχυριζόμενα και απ' όλη γενικά τη συζήτηση της υποθέσεως πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο την .., από τον οποίο απέκτησαν δύο ανήλικα τέκνα τον ........ και την ....., ηλικίας σήμερα … και … ετών αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωση τους όμως δεν υπήρξε ομαλή και ο γάμος τους λύθηκε ήδη συναινετικά με την …../2010 απόφαση του δικαστηρίου αυτού, με την οποία επικυρώθηκε και το από ….ιδιωτικό συμφωνητικό, βάσει του οποίου η επιμέλεια των ανηλίκων ανατέθηκε στον αιτούντα και ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας της καθ' ης με τα παιδιά. Μετά τον χωρισμό των γονέων τους, τα ανήλικα διαμένουν με τον πατέρα τους, ο οποίος ήδη την ….. τέλεσε δεύτερο γάμο. Περαιτέρω η καθ' ης η οποία διαμένει στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα …. επικοινωνεί τακτικά μαζί τους. Από την κατά τα άνω διαδρομή των γεγονότων, δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση, ώστε ν' αναθεωρηθεί, στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων, το όλο ζήτημα της ασκήσεως της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων του ζεύγους, ώστε ν' αναλάβει ο αιτών μόνος και στο σύνολό του την άσκησή της.

Αναδείχθηκε όμως από τη διαδικασία ένα σημαντικό πρόβλημα, σχετιζόμενο με τη γονική τους μέριμνα, επί του οποίου υφίσταται διάσταση των διαδίκων γονέων και εμφανίζει, όπως τίθεται, επείγοντα χαρακτήρα. Ειδικότερα, από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι ο αιτών, μετά τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως, αντιμετωπίζει την ασυνέπεια και καταχρηστική συμπεριφορά της καθ' ης, η οποία δεν συναινεί στην έκδοση διαβατηρίων επ' ονόματι των ανηλίκων τέκνων τους, προκειμένου να ταξιδέψουν με τον πατέρα τους στην ..., προς αναψυχή αλλά και να επισκεφθούν τους συγγενείς της ….. καταγωγής νέας του συζύγου. Βέβαια η καθ' ης υποστηρίζει ότι φοβάται για προαποφασισμένη και σχεδιασμένη μετακόμιση του αιτούντος με την νέα του σύζυγο και τα τέκνα με τον χαρακτήρα της μονιμότητας στο εξωτερικό και για προσπάθεια αποξένωσης των παιδιών της από το περιβάλλον της μητέρας τους. Ο ισχυρισμός όμως αυτός δε γίνεται αποδεκτός ως ακριβής.

Και τούτο, όχι μόνο διότι δεν επιβεβαιώθηκε κατά τρόπο πειστικό από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν, αφού οι προς τούτο εξετασθέντες μάρτυρες δεν κατέθεσαν περιστατικά ή στοιχεία επιβεβαιωτικά της πρόθεσης του ζεύγους, για προσωρινή εγκατάσταση τους στη … και την εγκατάλειψη της κατοικίας και της εργασίας (…) του αιτούντος, αλλά και διότι αντικρούεται από την κανονική φοίτηση των ανηλίκων τέκνων σε Ελληνικό Σχολείο, ενώ τα ίδια προβάλλουν άγνοια της … γλώσσας. Βέβαιο πάντως είναι, διότι και ο αιτών αποδέχεται τούτο, ότι κατ' ουδένα τρόπο επιτρέπεται να απομακρυνθούν τα παιδιά από τον τόπο της συνήθους διαμονής τους, διότι τούτο πιθανόν είναι να επηρεάσει δυσάρεστα τον ψυχισμό τους να τα εκθέσει σε φυσική ή ψυχική δοκιμασία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τα περιαγάγει σε μία αφόρητη κατάσταση. Υπό τα πιθανολογηθέντα αυτά περιστατικά θα δικαιολογείτο η προσωρινή - ρυθμιστική επέμβαση του Δικαστηρίου, που θα επέτρεπε στους ανηλίκους ταξίδι τους προς την ….., για διακοπές με την προσωρινή παροχή στον πατέρα τους της δυνατότητος να προέλθει μόνος, χωρίς τη σύμπραξη της αρνούμενης την αντίστοιχη ενέργεια μητέρα τους, στην επ' ονόματι τους έκδοση διαβατηρίων, πλην όμως, όπως είναι διαμορφωμένη - ρυθμισμένη η περί την επιμέλεια τους κατάσταση, τοιαύτη δικαστική παρέμβαση παρίσταται πλέον περιττή. Και τούτο γιατί ήδη, μετά την, χωρήσασα, συναφή νομοθετική μεταβολή, ο αιτών, ως έχων την αποκλειστική άσκηση της επιμελείας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων και δη δια της από ….. έγγραφης συμφωνίας, που καταρτίσθηκε μεταξύ των διαδίκων στα πλαίσια της λύσεως του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο, σύμφωνα με το άρθρο 1441 παρ. 3 ΑΚ και η οποία επικυρώθηκε με την …..απόφαση του δικαστηρίου αυτού και έχει προσωρινή ισχύ και δεσμεύει τους γονείς μέχρι την οριστική ρύθμιση του σχετικού ζητήματος, δικαιούται μόνος και χωρίς τη σύμπραξη της καθ' ης η αίτηση, να κινήσει και ολοκληρώσει την έκδοση διαβατηρίων επ' ονόματι τους, ώστε να έχουν την ευχέρεια οποτεδήποτε να ταξιδεύσουν στην αλλοδαπή και εν προκειμένω, στην …. .

Ειδικότερα, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 3021/22/10/28-6-2005 αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών», που απαιτούσε, προκειμένου για την έκδοση διαβατηρίου επ' ονόματι ανηλίκου, την αυτοπρόσωπη εμφάνιση και συναίνεση του ασκούντος αποκλειστικά τη γονική του μέριμνα, ενώ, εάν αυτή ασκείτο παρ' αμφοτέρων των γονέων του, την παρουσία τουλάχιστον ενός εξ αυτών και την έγγραφη συναίνεση του άλλου, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 3021/22/10-στ΄/26-7-2007 αποφάσεως των ιδίων Υπουργών και πλέον ορίζεται ότι τη διαδικασία της εκδόσεως διαβατηρίου επ' ονόματι ανηλίκου κινεί μόνος ο έχων την επιμέλεια του γονέας.

Υπό τα δεδομένα αυτά δεν υπάρχει πεδίο ευδοκιμήσεως της και πρέπει, μετά ταύτα, η ένδικη αίτηση ν' απορριφθεί και να καταδικαστεί ο αιτών, που ηττήθηκε, στη δικαστική δαπάνη της καθ' ης (άρθρο 176ΚΠολΔ)…».


Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/

 

 


 

 

Απόρριψη συνεκδικαζόμενων αντίθετων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων λόγω έλλειψης κατεπείγοντος και ουσίας αβασιμότητας
Με την υπ.αρ. 10711/2013 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) απέρριψε τις συνεκδικαζόμενες αντίθετες αιτήσεις των διαδίκων – συζύγων, καθώς έκρινε ότι οι σχέσεις τους, αν και το επίδικο χρονικό διάστημα βρίσκονταν σε ένταση θα μπορούσαν να ομαλοποιηθούν.    

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της απόφασης που έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ:

 

« … Στην προκείμενη περίπτωση η αιτούσα με την κρινόμενη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης … 2013 κρινόμενη αίτηση της, κατ' εκτίμηση του συνόλου του περιεχομένου και του αιτήματος της, ισχυριζόμενη ότι ασκεί προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου των τριών ανήλικων τέκνων τους, που απέκτησε από το νόμιμο γάμο που τέλεσε με τον καθ' ου η αίτηση, ότι οι περιστάσεις κατά τη συμβίωση της με τον αντίδικο της υπαγορεύουν τη μετοίκηση του από την οικογενειακή στέγη, ενώ ο τελευταίος δε συμμετέχει στις δαπάνες διατροφής των παραπάνω ανηλίκων τέκνων τους, περαιτέρω δε επικαλούμενη τη συνδρομή κατεπείγουσας περίπτωσης, ζητεί ν' ανατεθεί, προσωρινά, σ' αυτήν η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, ισχυριζόμενη δε ότι τα τελευταία στερούνται ιδίων πόρων και αδυνατούν να διατρέφουν τον εαυτό τους, ζητεί, υπό την ιδιότητα της ως αποκλειστικά ασκούσας, προσωρινά, την επιμέλεια του προσώπου τους, να υποχρεωθεί ο καθ' ου η αίτηση να της καταβάλλει, ως συνεισφορά για την προσωρινή διατροφή τους και για λογαριασμό τους, το ποσό των ….. μηνιαίως από την επίδοση της (κρινόμενης αίτησης), να διαταχθεί η μετοίκηση του από την οικογενειακή τους στέγη και να καταδικασθεί ο αντίδικος της στα δικαστικά της έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η ως άνω κρινόμενη αίτηση, για το παραδεκτό της συζήτησης του καταψηφιστικού αιτήματος της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου, καθόσον η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται μόνο κατά τη συζήτηση της αγωγής για την επίδικη απαίτηση, όχι δε κατά την προσωρινή επιδίκαση της με τη μορφή ασφαλιστικού μέτρου (πρβλ. άρθρ. 1 του Ν. ΓϋΟΗ/1912, βλ. Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. τρίτη (1980), σελ. 245), αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 22, 682 και επ. του ΚΠολΔ), είναι δε αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που αναλυτικά έχουν εκτεθεί στην προηγηθείσα νομική σκέψη, στηριζόμενη στις εκεί αναφερόμενες διατάξεις, καθώς και σ' αυτές των άρθρων 340, 341 του Α.Κ., 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι νομίμως εκπροσωπούνται τα αναφερόμενα στην ως άνω κρινόμενη αίτηση ανήλικα τέκνα από την αιτούσα, εφόσον η τελευταία ισχυρίζεται ότι ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του προσώπου τους, παραδεκτά δε ζητείται η επιδίκαση προσωρινής διατροφής για λογαριασμό τους (ανήλικων τέκνων), καθόσον από το σύνολο του περιεχομένου και του αιτήματος της παραπάνω κρινόμενης αίτησης με σαφήνεια συνάγεται ότι η αιτούσα έχει ασκήσει αυτήν και παρίσταται στην παρούσα δίκη και για λογαριασμό των προαναφερόμενων ανήλικων τέκνων της, χωρίς να δημιουργείται οποιοδήποτε δικονομικό πρόβλημα εκπροσώπησης τους από το γεγονός ότι αυτό δεν αναγράφεται πανηγυρικά στο εισαγωγικό τμήμα του παραπάνω δικογράφου, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στο τέλος της προηγηθείσας νομικής σκέψης. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Στην προκείμενη περίπτωση ο αιτών ... με την κρινόμενη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ….2012 κρινόμενη αίτησή του, κατ' εκτίμηση του συνόλου του περιεχομένου και του αιτήματος της, επικαλούμενος και αυτός τη συνδρομή κατεπείγουσας περίπτωσης, ζητεί να διαταχθεί η μετοίκηση της καθ' ης, συζύγου του, από την οικογενειακή τους στέγη, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς της προς αυτόν, που καθιστά αδύνατη τη συγκατοίκηση, καθώς και να ανατεθεί σ' αυτόν προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους και να καταδικαστεί η καθ' ης στα δικαστικά του έξοδα. Η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο προκειμένου να δικαστεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [αρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ], είναι νόμιμη [αρθρ. 735, 176 ΚΠολΔ]. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, παράλληλα με την έρευνα της συνεκδικαζόμενης προαναφερθείσας αντίθετης αίτησης.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, κατά τη συζήτηση των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων, οι οποίες εκτιμώνται καθ' εαυτές, σε συνδυασμό μεταξύ τους και κατά το λόγο της γνώσης και της αξιοπιστίας του κάθε μάρτυρα, σε συνδυασμό και με τα έγγραφα, που νομότυπα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από όλα όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, και με τα έγγραφα σημειώματα τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, καθώς και από όλη γενικά τη διαδικασία, και αφού προηγήθηκε επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων,  ..., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 681 Γ παρ. 3 και 4 ΚΠολΔ πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο … γάμο …. στην Αθήνα, στις …., από τον οποίο απέκτησαν τρία τέκνα, ηλικίας … ετών, …. ετών και …ετών αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων, αντιμετωπίζει προβλήματα, χωρίς, ωστόσο, να συνάγεται η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης από τα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται στα δικόγραφα των συνεκδικαζόμενων αιτήσεων. Οι διάδικοι διαμένουν σε κατοικία στη ….  Αττικής, ιδιοκτησίας του ..., το οποίο χρησιμοποιούν ως οικογενειακή στέγη από το έτος …. Ο τελευταίος λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων διέμεινε στη …. , απουσιάζοντας ανά διαστήματα από την οικογενειακή στέγη. Όπως πιθανολογήθηκε από την επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ως άνω τέκνο, τα ανήλικα τέκνα τρέφουν συναισθήματα αγάπης προς αμφότερους τους γονείς τους. Εξάλλου, λόγω της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης τους, ασκούν, εν τοις πράγμασι, από κοινού την επιμέλεια του προσώπου των τέκνων τους, με επάρκεια, τρέφουν δε προς αυτά αισθήματα αγάπης και τα φροντίζουν με ιδιαίτερη στοργή, αφοσίωση και τρυφερότητα, επιδεικνύοντας αμέριστο ενδιαφέρον.  Το γεγονός της απουσίας του αιτούντος πατέρα από την οικογενειακή στέγη ανά τακτά χρονικά διαστήματα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν δικαιολογεί την αποκλειστική ενάσκηση της επιμέλειας από την μητέρα τους. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι οι διάδικοι είναι ικανοί και άξιοι να διαπαιδαγωγήσουν τα ως άνω ανήλικα τέκνα τους με ηθικές αρχές, συμβάλλοντας θετικά στην ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική τους ανάπτυξη, καθώς και στην κοινωνική τους καταξίωση, τα οποία (ανήλικα τέκνα) επίσης είναι έντονα δεμένα συναισθηματικά μαζί τους, γεγονός το οποίο ισχύει και για τους αιτούντες. Με βάση τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά, λαμβανομένου δε υπόψη ότι το Δικαστήριο θεωρεί πως είναι αναμφισβήτητο ότι, ιδίως για τέκνα μικρής ηλικίας, όπως στην κρινόμενη υπόθεση, το συμφέρον τους και μάλιστα όχι μόνο το ψυχικό, για τη διαμόρφωση της παιδικής τους προσωπικότητας, υπαγορεύει, στο παρόν χρονικό σημείο, τη μη απόσπαση τους από αμφότερους του διαδίκους, εφόσον δεν συντρέχει κάποιος ιδιαιτέρως σοβαρός, για αντίθετη ρύθμιση, λόγος, που δεν πιθανολογήθηκε στην κρινόμενη υπόθεση, περαιτέρω δε λαμβανομένης υπόψη αφενός μεν της παιδικής ηλικίας των ως άνω ανήλικων τέκνων των διαδίκων συζύγων και ως εκ τούτου της ιδιαιτέρας ανάγκης τους για τη πατρική και μητρική στοργή και φροντίδα, αφετέρου δε όχι έχει δημιουργηθεί άρρηκτος ψυχικός δεσμός μεταξύ αυτών (ανήλικων τέκνων) και των γονέων τους, οι ένδικες αιτήσεις, κατά το σκέλος που αφορούν την αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας πρέπει να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμες. Περαιτέρω, από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι η συμβίωση των διαδίκων στην οικογενειακή στέγη, όταν επιστρέφει ο αιτών καθ' ου η αίτηση από τους τόπους όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά, δημιουργεί έριδες και διαπληκτισμούς μεταξύ αυτών, οι οποίες, ωστόσο, δεν φθάνουν μέχρι το σημείο της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, απορριπτόμενων ως μη πιθανολογούμενων των όσων εκτίθενται στα δικόγραφα των αιτήσεων. Από την επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, διαμόρφωσε την εικόνα ότι οι έριδες δεν λαμβάνουν χώρα ενώπιον των τέκνων τους, με αποτέλεσμα να μην διαταράσσεται η ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των τελευταίων.

Με βάση τις ως άνω περιστάσεις, λαμβανομένου δε υπόψη ότι οι διάδικοι διαμένουν ουσιαστικά στην οικογενειακή στέγη χωρίς να έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση, το αντίθετα αιτήματα για μετοίκηση των διαδίκων από την οικογενειακή στέγη πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα κατ' ουσίαν, καθόσον δεν πιθανολογήθηκε ότι αποτελεί πρόσφορο μέτρο για τη ρύθμιση των σχέσεων των διαδίκων, οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα αν και βρίσκονται σε ένταση, κρίνεται από το Δικαστήριο ότι μπορούν να ομαλοποιηθούν, δεδομένου ότι οι διάδικοι, μετά τη συζήτηση των ένδικων αιτήσεων, είχαν προγραμματίσει να αποχωρήσουν για διακοπές ως οικογένεια, γεγονός που ουσιαστικά αναιρεί την έλλειψη του κατεπείγοντος χαρακτήρα της προσωρινής μετοίκησης. Περαιτέρω δεδομένου ότι οι αμφότεροι οι διάδικοι ασκούν την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους, τα οποία διαμένουν μαζί τους, και εφόσον απορρίφθηκαν τα αιτήματα μετοίκησης, πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη και η αξίωση διατροφής, καθόσον διατρέφονται από αμφότερους τους γονείς τους, χωρίς να στερούνται την κάλυψη των ψυχοσωματικών τους αναγκών σε χρήμα. Κατ' ακολουθίαν των προαναφερομένων πρέπει να διαταχθεί η ένωση και συνεκδίκαση των με ένδικων αιτήσεων, που αναφέρονται στο προεισαγωγικό μέρος της απόφασης και να απορριφθούν ως αβάσιμες από ουσιαστική άποψη. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν, στο σύνολο τους, μεταξύ των διαδίκων, λόγω της σχέσης τους (άρθρ. 178 παρ. 1, 179 του ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της αποφάσεως…»

 

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια
http://www.stefaniasouli.gr/prophil/